Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2348.

Návrh

členů Národního shromáždění Vahaly, Kadlčáka a soudruhů o snížení dopravních tarifů pro chovný a užitkový dobytek.

Dopravní tarify pro dopravu chovného a užitkového dobytka (skotu, vepřů, koz a ovcí) nejsou diferencovány od tarifů pro dopravu dobytka jatečného. Tento stav působí velmi nepříznivě na zvelebování chovu hosp. zvířectva, jelikož doprava se tak velice zdražuje. Poněvadž v dobách normálních byly dopravní tarify pro dopravu chovného a užitkového dobytka sníženy o 50% tarifů normálních a sice na pouhé předložení dopravního osvědčení vydaného ústředními hospodářskými korporacemi, žádají podepsaní, aby ministerstvo železnic nařídilo snížení dopravních tarifů pro shora jmenované kategorie dobytka chovného a užitkového, aby netrpěla tím zvelebovací akce dobytkářská, vyžadující častého dovážení plemenných zvířat z jednotlivých chovatelsky vyspělejších území republiky do území jiných, pro nutné osvěžení krve.

Po stránce formální navrhují podepsaní přikázání návrhu dopravnímu výboru.

V Praze dne 5. února 1920.

Vahala, Kadlčák,

Dr. Nosek, Jonáš, Valoušek, Dr. Hruban, Dr. Zahradník, Zatloukalová-Coufalová, Hrdlička, Klega, Vraný, Okleštěk, Fr. Němec, Dr. Kolísek, Alois Konečný, Dr. Budínsnský, Hyrš, Dr. Cyr, Ant. Stojan, Biňovec, Dr. Černý Jos., Šamalík, Ot. Hrejsa, Ing. Rotnágl, Jos. Smrtka.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP