Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2344.

Zpráva

imunitního výboru

o žádostech na vydání člena Národního shromáždění Jos. Stivína.

I. Okresní soud pro přestupky v Praze odd. II. žádá přípisem ze dne 24. října 1919 č. U. II. 978/19/1 o vydání Josefa Stivína pro přestupek tisk. z. § 21., poněvadž jako odpovědný redaktor "Večerníku Práva Lidu" neuveřejnil tiskovou opravu zaslanou jemu Adolfem Kohnem a Růženou Adlerovou.

lI. Přípisem téhož soudu ze dne 20. listopadu 1919 č. U. II. 1025/19/1 žádá soud za vydání Josefa Stivína pro přestupek § 21. tr. z., poněvadž neuveřejnil opravu zaslanou jemu "Svazem pěstitelů zemáků v Něm. Brodě".

Imunitní výbor dne 3. února 1920 usnesl se zásadně, že pro neuveřejnění oprav má býti vydán každý člen Národního shromáždění, který jest odpovědným redaktorem listu.

Vzhledem na toto zásadní stanovisko navrhuje imunitní výbor:

Slavné Národní shromáždění račiž se usnésti:

Žádostem okresního soudu pro přestupky v Praze odd. II. ze dne 24. října 1919 č. U. II. 978/19/1 a ze dne 20. listopadu 1919 č. U. lI. 1025/19/1, aby vydán byl člen Národního shromáždění Josef Stivín pro přestupky § 21. tisk. zák. se vyhovuje.

V Praze 3. února 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Matúš Dula v. r.
Dr. Hruban v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP