Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2341.

Návrh

člena Národního shromáždění Jos. Kadlčáka a soudruhů

na zřízení útulku pro osoby stížené nevyléčitelnou rakovinou.

Rakovina dosud jest nemocí nevyléčitelnou. Osoby, touto nemocí stížené, nejsou přijímány do nemocnic a jsou odkazovány do soukromého léčení. V městech, kde jsou lékaři odborníci, nemocnice a ambulanční kliniky, mají tyto osoby možnost, dáti se odborně lékařsky ošetřiti a úlevu si ve své nezhojitelné nemoci zjednati. Jinak jest tomu na venkově. I ve městech i na venkově chudí lidé touto nemocí stížení, žijí bědným životem, poněvadž pro svou nemoc nikde práce dostati nemohou.

Navrhuji podepsaní:

Ministerstvo zdravotnictví po dorozumění se zemskými správními výbory zřídiž v jednotlivých zemích zvláštní útulky pro osoby stížené nevyléčitelnou rakovinou. V útulcích těch budtež nemocní pečlivě odbornými lékaři ošetřováni. Nemajetným nemocným dostaniž se ošetření zdarma.

Návrh budiž přikázán výboru sociálně-politickému.

V Praze dne 3. února 1920.

Jos. Kadlčák,

Šrámek, Dr. Novotný, Dr. Stojan, Šamalík, Bezděk, A. Kaderka, Dr. Nosek, Šolle, Dr. Hruban, Fr. Navrátil, Jílek, Dr. Dolanský, Frant. Mlčoch, Zavoral, Frt. Šabata, Čuřík, Čapka, Dr. Mazanec, V. Myslivec, Jan Rýpar.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP