Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2340.

Návrh

členů Národního shromáždění Vladimíra Hatláka, Vil. Votruby, V. Rebše, Fr. Petrovického a druhů

na vydání nového zákona o výdělkových a hospodářských společenstvech.

Moderní vývoj družstevnictví žádá si, aby zastaralý zákon o výdělkových a hospodářských společenstvech z r. 1873 podroben byl důkladné reformě.

Navrhovatelé proto žádají:

Vláda se vyzývá, aby provedla v době, pokud lze nejkratší, veškeré přípravy pro vybudování a vydání nového družstevního zákona a předložila osnovu reformovaného zákona Národnímu shromáždění.

V ohledu formálním budiž návrh tento přikázán výboru živnostenskému a právnímu.

V Praze 29. ledna 1920.

Vladimír Hatlák, Vil. Votruba, V. Rebš, Fr. Petrovický,

Dr. Lukavský, Dr. Němec, Ing. L. Novák. B. Fischer, Dr. Hajn, Dyk, Dr. Fáček, Dr. Herben, Viková-Kunětická, Sís Frant., Dr. Franta, Kvapil, K. St. Sokol. Dr. Budínský, Dr. Vaněk, Dr. Jar. Brabec, Purkyňová, Dr. Jar. Stránský, Dr. Matoušek, Jaromír Špaček, V. Čipera.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP