Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2334.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu trestního v Brně

za vydání člena Národního shromáždění dra Vojtěcha Kyjovského, žalovaného továrníkem Antonínem Sychrou z Boskovic, pro urážku na cti.

Pan Antonín Sychra žaluje pro přestupek proti bezpečnosti cti pana dra Vojtěcha Kyjovského z té příčiny, že při líčení dne 29. srpna m. r. konaném, nazval jej »zpupným válečným zbohatlíkem«.

Jak vysvítá ze soudních listin, předcházelo tomuto výroku několik závažných momentů. Předmětem líčení, konaného tehdy u trestního soudu brněnského, byla žaloba Jarolíma Filipa proti Antonínu Sychrovi pro přestupek proti bezpečnosti cti. Právním zástupcem žalobcovým byl dr. Vojtěch Kyjovský. Pan Antonín Sychra během líčení útočil ostře a urážlivě jak proti dru Vojtěchu Kyjovskému, tak i samotnému soudci, tak že tento cítil se nucen důrazně napomenouti obviněného Antonína Sychru a připomenouti mu následky podle §u 234. tr. ř. Na to teprve, když pan Sychra dotkl se urážlivě dra Kyjovského, pronesl on výrok, že si nedá od zpupného zbohatlíka líbit, aby takovými slovy mluvil o něm před soudem.

Mimo to dlužno uvážiti, že pan Antonín Sychra podal na pana dra Vojtěcha Kyjovského žalobu téměř v poslední chvíli, zákonem stanovené, a to v čase, kdy dr. Kyjovský meškal v Praze; stalo se tak dočista jen z toho důvodu, aby nemohl dr. Kyjovský též podati žalobu na pana Sychru.

Imunitní výbor uváživ všecka tato fakta, rozhodl se navrhnouti slavnému Národnímu shromáždění, aby poslance dra Vojtěcha Kyjovského nevydávalo.

V Praze dne 3. února 1920.

Místopředseda:
Zpravodaj:
Dr. Jan Herben, v. r.
Karel Jonáš, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP