Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2333.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti zemského, co trestního soudu za vydání členů Národního shromáždění Stříbrného a Vraného

pro přestupek § 522 tr. z.

Zemský soud jako trestní soud v Praze žádal dopisem ze dne 25. října 1919 č. 9036/19 Národní shromáždění za vydání členů Stříbrného a Vraného, aby je mohl stíhati pro přestupek § 522 tr. z.

Imunitní výbor Národního shromáždění vyžádav si veškerá soudní akta tohoto případu a vyslechnuv oba zúčastněné členy Národního shromáždění, usnesl se navrhnouti Národnímu shromáždění, aby žádost zemského soudu jako trestního soudu byla zamítnuta a aby členové Národního shromáždění Stříbrný a Vraný vydáni nebyli, a to z tohoto důvodu:

Žádost za vydání obou členů Národního shromáždění podepřena jest jedině dosti neurčitým udáním Karla Mestka, odsouzeného pro zločin podvodu a jiné těžké delikty. Tvrzení Mestkovo nikdo ze svědků nepotvrdil.

Za těchto okolností nemohl se imunitní výbor rozhodnouti pro návrh na vydání.

Tato zpráva imunitního výboru dána byla na denní pořad 95. schůze Národního shromáždění, byla však vzata z denního pořádku a případ přikázán imunitnímu výboru k novému jednání z důvodu, že poslanec Stříbrný a Vraný vyslovili přání, aby vydáni byli.

Imunitní výbor Národního shromáždění projednav dne 3. února 1920 tento případ, usnesl se, aby členové Národního shromáždění Stříbrný a Vraný vydáni nebyli jednak proto, že trvá na důvodech svého původního usnesení, jednak proto, že přání členů Národního shromáždění, aby byli v určitých případech vydáni soudnímu stíhání, není pro rozhodnutí imunitního výboru směrodatné.

V Praze dne 3. února 1920.

Místopředseda:
Referent:
Dr. Jan Herben v. r.
Jiří Skorkovský v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP