Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2332.

Odpověď

ministra národní obrany

na dotaz členů Národního shromáždění B. Bezděka, A. Čuříka, V. Sedláčka, Dra Dolanského, Rýpara a soudruhů, tisk č. 1938,

zda jest mu znám postup při pensionování vojenských kněží.

K dotazu svrchu uvedenému kladu si za čest sděliti, ze otázka, uváděná v něm, se stala podle dohody s pány tazateli předmětem porady, která za účasti jejich, zástupců branného výboru a interesovaného kněžstva dosáhla souladu mezi všemi zúčastněnými pány.

V Praze dne 21. ledna 1920.

Ministr národní obrany:

V. Klofáč v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP