Zasedání Národního shromáždění československého 1920.

Tisk 2329.

Odpověď

ministrů financí, národní obrany a vnitra na dotaz člena Národního Shromáždění Jana Pelikána a spol., tisk č. 1764, o bankovkové kalamitě na pohraničním území republiky.

Proti podloudné dopravě bankovek s padělanými kolky přes hranice do pohraničního území republiky učinilo ministerstvo financí za součinnosti ministerstva vnitra i národní obrany všechna možná opatření a to jak největší přísností při pohraničních prohlídkách cestujících, tak i pátráním po rozšiřovatelích padělkův a oznamováním každého zjištěného případu státnímu zastupitelství, by zavedeno bylo trestní řízení.

Poměry v Krnově nejeví podle vyšetření proti ostatním pohraničním okresům nějaké mimořádnosti.

Postup Bankovního úřadu minist. fin. a poštovních úřadů, které zadržují bankovky s podezřelými kolky, je správný a odpovídá daným nařízením. Podle §u 10. nařízení vládního ze dne 12. května 1919, čís. 246 sb. z. a n., je Bankovní úřad oprávněn bankovky takové odebrati. Zadržené bankovky jsou vždy ještě úředně odborníky přezkoumány.

Jedině tímto rigorosním postupem může býti čeleno přílivu padělků. Nějakých úlev v tomto směru nelze ani v pohraničních okresech povoliti, neboť by byl každý ústupek využitkován podvratnými živly k zločinnému obchodování s padělanými kolky.

Organisované odmítání bankovek okolkovaných obchodníky a živnostníky je nejen nesprávné, nýbrž i trestné (§ 13. nařízení ministra financí ze dne 25. února 1919. čís. 86 sb. z. a n.). Obchodní kruhy byly také na následky podobného jednání zvláštní vyhláškou zemské vlády slezské upozorněny.

Uznávám, že nejúčelnějším prostředkem, jak odstraniti tyto obtíže, je výměna okolkovaných bankovek za nové státovky. Proto také bylo ministerstvem financí využito každé příležitosti, aby byl tisk i vydání nových státovek co nejvíce urychlen.

Značné zlepšení poměrů nastalo také již po vydání státovek po 5000, 1000, 500, 100, 50 Kč a drobných státovek po 1 a 5 Kč.

Co nevidět budou vydány také nové státovky po 20 Kč. Bankovní úřad ministerstva financí věnuje pohraničním územím zvláštní pozornost a dotuje tam svoje filiálky mimořádně velikým, proti jiným krajinám trojnásobným, ba i desateronásobným přídělem nových státovek, aby obecenstvo si je mohlo vyměniti za okolkované bankovky. V příštích dnech budou, jak právě zmíněno, vydány státovky po 20 Kč a brzo na to i po 10 Kč.; tím bude učiněn konec bankovkové kalamitě.

Rozjitření obyvatelstva, které hlavně v severních německých krajích Slezska se objevilo a jest podle zjištěných známek uměle vyvoláváno podvratnými živly, věnují všechna zúčastněná ministerstva bedlivou pozornost. Jitření to vyvrcholilo dne 4. listopadu 1919, kdy obdrželo ředitelství pošt ve Slezsku výhružný telegram od jakýchsi zástupců obcí svolaných do Javorníka, že, nebude-li odvolán zákaz přijímati bankovky s padělanými kolky, pomůže si obyvatelstvo sabotáží pošt, politických úřadů a drancováním obchodů samo.

Ministerstvo národní obrany vyzvalo hned všechny posádky severního Slezska, by zvětšily bdělost a možnou pohotovost.

Přes tyto vyhrůžky se však nějaké nepokoje nebo výtržnosti dosud nevyskytly. V Javorníku byl zatčen kupec Arnošt Nitsche kterého hlas lidu označoval rozšiřovatelem falešných kolků. Je ve vazbě zemského soudu v Opavě a vyšetřování je v proudu.

Vojsko v pohraniční službě pracuje společně s orgány finančními.

Veřejná bezpečnost nebyla dosud nikde vážně ohrožena. Poblíže hranic jest dosti větších posádek, které mohou vždy včas do ohrožené části okrsku vyslati potřebné oddíly k udržení pořádku.

V Praze dne 23. ledna 1920.

Ministr financí:

Sonntág, v. r.

Ministr národní obrany:
Ministr vnitra:
V. Klofáč, v. r.
Švehla, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP