Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2326.

Odpověď

ministerského předsedy na dotaz člena Národního shromáždění Jar. Špačka a soudr. č. t. 1972 o vydávání oficiosního listu v jazyku francouzském neb anglickém.

Vláda uznává nezbytnou potřebu listu, informujícího denně příslušníky spřátelených národů, dlící v Praze. Proto také hned po zastavení "Rapportu Quotidien" počala prostřednictvím Tiskového odboru ministerského presidia vydávati denní přehledy politických, hospodářských a kulturních událostí v Československé republice. Přehledy tyto jsou psány francouzsky a dodávány všem cizím legacím, vojenským missím, žurnalistům, obchodním zástupcům i všem interesentům, již se o ně přihlásí. Nelze proto tvrditi, že cizinci jsou v Praze odkázáni jenom na tendenční zpravodajství listů německých.

Kromě toho pracuje ministerstvo zahraničních věcí na plánu pro vydávání francouzského deníku a vláda zanáší se úmyslem vydávati v jazyce francouzském a anglickém representační list illustrovaný, věnovaný propagační činnosti v cizině. Tyto přípravy pokračují, nesmí však býti ukvapeně zrychlovány, protože jde o velmi značné finanční oběti.

V Praze dne 29. ledna 1920.

Ministerský předseda:
Tusar v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP