Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2323.

Dotaz

členů Národního shromáždění Jana Pelikána, Al. Tučného a společníků na ministra spravedlnosti ohledně průběhu přelíčení u soudu v Ružomberku, konaného dne 12. ledna s továrními důvěrníky, obžalovanými pro teroristické násilnosti.

Teror v Ružomberku stoupá. Je to zřejmo jednak z pouličních insultů sociálních demokratů proti československým socialistům, jednak i z průběhu soudního líčení s obžalovanými teroristy.

5. ledna t. r. štval Viktor Bůček dělnictvo na továrenské schůzi ve staré papírně, aby z práce vyhození českoslovenští socialisté, až přijdou do některé vesnice, byli stlučeni. Po vynesení velice mírného rozsudku dne 12. ledna, kterým byli potrestáni teroristé 3 až 5ti dny vězení, prohlásil zástupce obžalovaných dr. Warady: »To je ta svoboda! Čeští soudcové odsuzují čestné Slováky do arestu.« Odsouzení, rozeštváni tímto výrokem, v soudní síni křičeli a vyhrožovali. Občan Kotek křičel: »Však budete ze Slovenska utíkat! Já se neudržím, já některého trepnu. Krucifix, já za sebe neručím!« Na chodbě soudní síně se chtěl dopouštěti násilností a bylo mu v tom zabráněno občanem Rudolfem Mištou a Bystřičanem. Občan Richter křičel: »Ružomberk poletí do luftu!« Soudce a státní zástupce omezili se na krocení rozzuřeného davu.

Vzhledem k uvedenému táží se podepsaní pana ministra:

Je panu ministru případ tento znám?

Hodlá pan ministr pohnati soudce ke zodpovědnosti, bude-li zjištěno, že vůči násilníkům a jich právnímu zástupci nezakročil?

Je ochoten pan ministr zakročiti na ochranu soudních úředníků, nemohli-li tito násilí čeliti?

V Praze dne 30. ledna 1920.

Jan Pelikán, Alois Tučný,

J. Svozil, Emil Špatný, Holejšovský, Buříval, J. Hrizbyl, Laube Rud., Kvidera, Dr. Klouda, Kopeček, Fišer, Prof. Sladký.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP