Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2322.

Dotaz

členů Národního shromáždění Václava Freimana, Dra Theodora Bartoška a společníků na ministra, vnitra o používání úředních orgánů a úředního aparátu státního k agitaci pro Armádu Spásy.

Pane ministře!

Výnosem ministerstva vnitra ze dne 10. listopadu 1919 č. 56.191/16 ai 1919 povoleno bylo Armádě Spásy v Praze uspořádati veřejnou sbírku ve dnech 28. ledna 1920 až 6. února 1920 v celé oblasti republiky československé prostřednictvím obcí a na sběrací archy.

Okresní politické správy vyzvaly veřejnými vyhláškami městské a obecní úřady, aby postaraly se ihned o utvoření komitétu a aby sbírky pro Armádu Spásy daly provésti na sběrací archy svými úředními orgány. Podle těchto vyhlášek dodá Armáda spásy své sběrací archy přímo okresním hejtmanstvím, odkudž si je mají obecní úřady odebrati. Také výtěžek ze sběracích archů těch má být odveden podle těchže vyhlášek okresní politické správě, která ho pak vydá Armádě Spásy.

Vyhlášky tohoto obsahu byly vyvěšeny ve všech obcích v obvodu okresní politické správy v Mostě a také v jiných okresích.

Takovéto používání státních orgánů k účelům jednostranně náboženským považujeme za nepřípustné, a to zejména v době, kdy pomýšlí se a pracuje pro odluku církve od státu. Není také známo, že by vláda republiky byla někdy způsobem tak pronikavým ujala se některé naší humanitní instituce domácí, jakým ujímá se z ciziny k nám importované Armády Spásy, jejíž náboženské blouznění a fanatism jest převážné většině našeho státního občanstva cizí a protichůdný.

Podepsaní táží se pana ministra, z jakých motivů vzešel výnos nahoře citovaný, pokládá-li jej pan ministr za slučitelný s nekonfessijním rázem československé republiky, je-li ochoten výnos ten odvolati a učiniti opatření, aby na příště úředního aparátu státního nemohlo býti používáno pro jednostranné účele konfessí nebo náboženských sekt.

V Praze dne 30 ledna 1920.

V. Freiman, Dr. Theodor Bartošek,

Laudová-Štychová, Laube Rudolf, J. Svozil, Špatný Emil, Holejšovský, Jan Hrizbyl, Buříval, Kvidera, Dr. Klouda, Kopeček, Prof. Fišer, Prof. Sladký.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP