Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920

Tisk 2320.

Odpověď

ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz členů Národního shromáždění Jana Pelikána, Hrušovského a společníků č. t. 1995, aby byl vyměněn nájemce restaurace v lázních na Štrbském Plese na Slovensku, aby tím bylo obhájeno státních a veřejných zájmů.

K uvedenému dotazu sděluje se toto:

Předmět dotazu týká se resortu ministra veř. zdravotnictví a tělesné výchovy. Ministerstvo zemědělství nečiní námitek, aby dotaz zodpovděn byl pouze ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy zahájilo hned obšírné šetření o věci a ustanovilo zvláštního komisaře, jemuž uloženo bylo, aby se přesně informoval o všech okolnostech, uvedených v dotaze a podal po důkladném vyšetření podrobnou zprávu s příslušnými návrhy na obhájení státního a veřejného zájmu.

Ale vzhledem ke vzdálenosti města a k obtížím, naskýtajícím se při opatřování materiálu ověřeného úředně, nebylo dosud možno vyšetřování skončiti.

Podle zatímní zprávy ustanoveného komisaře byly doklady o neschopnosti a nesolidnosti dosavadního nájemce na Štrbském Plese uloženy v úředních protokolech četnictva, stavebního oddělení ministerstva veřejných prací, lesních úřadův a v oznámeních lázeňského lékaře MUDra. Prokopa Grégra a stalo se již opatření, aby spisy tyto byly předloženy. Podaná zpráva vyslovuje názor, že doklady tyto poskytnou dostatečný právní podklad k rozvázání nájemní smlouvy o Štrbském Plese.

Nájemce V. K. Vyhlas podal u ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy obšírné námitky proti obviněním, obsaženým v dotaze.

Námitky tyto byly neprodleně oznámeny vyšetřujícímu komisaři, by k nim zaujal stanovisko.

Jakmile vyšetřování bude zcela skončeno, učiním o výsledku jeho, jakož i krocích, jež na základě jeho k obhájení zájmů státních i veřejných učiním, Národnímu shromáždění další sdělení.

V Praze dne 23. ledna 1920.

V zastoupení ministra veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy ministr
pro zásobování lidu:
Houdek, v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP