Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2319.

Odpověď

ministra zemědělství na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Špačka a druhů tisk č. 2081 stran zvýšení pěstování konopí.

Ministru zemědělství jsou dobře známy potíže zemědělců při opatřování vázacího materiálu pro samovázací stroje, neboť vzhledem k mimořádným poměrům poválečným je vázací materiál, t. j. motouz manilový a sisalový, nehledě k dopravním potížím, velmi drahý. Tyto potíže byly však i v dobách válečných, a proto již tehdy pomýšlelo se na to, čím by bylo možno nahraditi tento vázací materiál, dovážený ze zahraničí, jemuž vázací ústrojí samovázacích strojů je přizpůsobeno.

Jako náhražka padal na váhu v prvé řadě motouz papírový, vzhledem ke své láci a k dostatku suroviny a v druhé řadě motouz konopný. Pokusy s motouzem papírovým se neosvědčily vzhledem k tomu, že motouz tento není dosti pevný, a neosvědčilo se také stužování tohoto motouzu drátěnými vložkami, jelikož řezací ústrojí se brzo vykazilo, takže motouz s takovouto drátěnou vložkou za krátkou dobu nebyl přeřezáván, čímž vznikly při práci časté poruchy. Bylo tedy nutno sáhnouti ke drahé náhražce, motouzu konopnému. Konopný motouz k účelu tomuto byl jednak pouze smotáván na způsob motouzu manilového a sisalového, jednak byl splétán dvěma praménky a třemi praménky. Motouzu pouze smotávaného na způsob sisalu neb manily, bylo lze upotřebiti při lisech na slámu pro samovázací stroje. Úplně vyhovoval jen motouz pletený ze třech praménků, kdežto motouz, pletený ze dvou praménků, se často přetrhával. Ovšem hlavní věcí při výrobě konopného motouzu jest, aby byl dobře zpracován, t. j. aby byl po celé délce stejnoměrný a nebyl hrbolatý. Tento požadavek je nutný vzhledem k tomu, by se při procházení motouzu několika dírkami ve vázacím .stroji motouz o tyto hrbolky nezachycoval, ale lehce procházel. Upotřebení konopného motouzu jako vázacího materiálu jest již též v praksi dostatečně vyzkoušeno, a zemědělci dovedou si již sami stroj tomuto materiálu přizpůsobiti, což je velmi snadné. Klubka jsou na levo motána a nemusí býti motouz také zvláště stužován, jelikož vázací ústrojí samovazače je tak zařízeno, by motouz byl stále napnut.

Pokud se týče toho, by pěstování konopí bylo v našem státě co nejvíce rozšířeno, je nutno řešiti tuto věc na širším podkladě, aby byly odstraněny potíže, které se pěstování konopí ve větších rozměrech staví v cestu.

Hlavní takovou potíží je nedostatek močíren, neboť konopí nelze rositi jako len, ale musí býti močeno. Jelikož není možno volně prováděti močení konopí ve větším rozměru, poněvadž je ve svém průběhu velmi nezdravé, musí se prováděti ve zvláště k tomu zařízených močírnách, což ministerstvo zemědělství míní řešiti zároveň se zařizováním močíren na len.

Otázka tato souvisí do jisté míry s rozvojem výzkumných komor. Další potíží je doprava konopných stonků. Podle dosavadních zkušeností zvýšené nynější sazby znemožňují pěstování konopí ve větších vzdálenostech od místa zpracování, jelikož doprava stonků by pohltila skoro všechny, peníze stržené za konopí.

V Praze dne 28. ledna 1920.

Ministr zemědělství:
Prášek, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP