Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2318.

Odpověď

ministra financí na dotaz člena Národního shromáždění dra Karla Novotného a soudr. tisk č. 1232 o uvolnění 50 % kvoty, která byla zadržena při okolkování peněz Českému srdci a Matici ve Znojmě.

Podle seznamu došlých spisův a podle šetření, konaného u zemského finančního ředitelství v Brně, nedošly vůbec žádosti spolkův uvedených v dotaze, za uvolnění vkladů, zadržených při okolkování bankovek.

Zjištěny byly pouze žádosti spolků těchto za uvolnění vkladů (běžných účtů) v peněžních ústavech (č. 110. sb. z. a. n.), jež vyřízeny byly revisním odborem ministerstva financí, a to žádost Českého srdce ve Znojmě ze dne 22. dubna 1919, čís 22.259dne22.ledna1920, žádost »Vlasty« ve Znojmě ze dne 20. dubna 1919, č. 22.260 dne 31. října 1919, žádost Matice Znojemské ze dne 20. dubna 1919, č. 22.262 dne 30. října 1919 vesměs příznivě. Žádosti byly žadatelům s vyřízením vráceny.

Žádostí za uvolnění vkladů, zadržených při okolkování bankovek, a vkladů u peněžních ústavů nahromadilo se u ministerstva financí v době po okolkování bankovek na 40.000, takže bylo nemožno míti každou jednotlivě v přesné patrnosti. Tím méně bylo fysicky možno, by žádosti tyto byly, jak došly, vyřizovány.

Žádosti za uvolnění vkladů v peněžních ústavech zpracuje postupně revisní odbor ministerstva financí, kdežto žádosti za uvolnění vkladů, zadržených při okolkování bankovek, zaslány berním zprávám a zemským finančním ředitelstvím, na kteréž úřady zároveň přenesena byla pravomoc rozhodovat o těchto žádostech. Instancí poslední, jež rozhoduje o nich s konečnou platností, jsou zemská finanční ředitelství.

Finančnímu zemskému ředitelství v Brně byl dán pokyn, aby rozhodlo příznivě co nejrychleji o žádostech, jež by snad spolky, uvedené v dotaze podaly.

V Praze dne 23. ledna 1920.

Ministr financí:
K. Sonntág, v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP