Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2317.

Zpráva

živnostenského výboru o vládním návrhu zákona čís. tisku 2276, jímž se upravuje státní služba pro zvelebování živností.

Předloženou osnovou zákona má se dostati vládě možnosti zorganisovat a doplniti státní službu pro zvelebování živností v republice československé.

Vzhledem k tomu, že jde o převzetí ústavu pro zvelebování živností obchodní a živnostenské komory v Praze a zemského ústavu v Brně do státní správy a zřízení takového ústavu na Slovensku, živnostenský výbor schválil vládní osnovu na základě důvodů, kterými vláda svůj návrh podepřela, a doporučuje tento vládní návrh ku přijetí Národnímu shromáždění.


Zákon

ze dne.................1920

o úpravě státní služby pro zvelebování živností.

§ 1.

Vláda se zmocňuje provésti vybudování a organisaci státní služby pro zvelebování živností v republice československé.

§ 2.

Poměr státní služby (§ 1.) k mimostátní službě pro zvelebování živností a domácké výroby upraven bude vládním nařízením.

§ 3.

Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlášení.

§ 4.

Provésti jej ukládá se ministrovi průmyslu, obchodu a živností v dohodě se zúčastněnými ministry.

V Praze dne 30. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Jan Slavíček, v. r.
Bohumil Fischer, v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP