Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2312.

Dotaz

členov Národného shromaždenia Dr. Jozefa Budayho, Dr. Jána Kovalíka a Flor. Tománka a spol. na ministra vnutra, na ministra s plnou mocou pre správu Slovenska a na ministra Národnej Obrany vo veci slobody shromažďovacej na Slovensku.

Zákon garantuje slobodu shromažďovaciu vobec. Aby boly voľby slobodné, pripravuje sa zákon o čistote volieb, kde sa i sloboda shromažďovacia má zabezpečiť.

Medzitým sa stávajú sústavné pokusy prekaziť slobodu shromažďovaciu na Slovensku.

25 januára t. r. ohlásila slov. ľud. strana ľudové shromaždenie vo Fraštáku. Sišlo sa asi 5000 volíčov a voličiek. Lež prišlo na shromaždenie I asi 25-30 soc. demokratov pod vedením Gézu Felcána, predsedu soc. dem. organizácie vo Fraštáku, ktorí oznámili vopred, poslancovi dr. ovi Jozefovi Budajmu, že shromaždenie rozbijú, jestiže sa bude sociálna demokracia napádať. A skutočne pri najmenšej vecnej kritike soc. demokracie krikom, lomozom prekazili ďalšie rečnenie, ba vo svojej nenávisti šli tak ďaleko, že útokom sa hnali na rečnícku tribúnu, a spomenutý už Géza Felcán poslanca Budayho za kabát chytil a chcel ho strhnuť dole.

Poslanec dr. Buday slušne vyzval tam prítomného komisára pána Karola Buzeka, ďalej tamojšieho četníckeho strážmajstra a i veliteľa vojenskej policie Jána Belinu. Ale títo úradníci nič neurobili, ani len k pokoju nenapomenuli výtržníkov, ich útok na rečnícku tribúnu a na poslanca Budayho nezamedzili, ba dvaja vojaci, Václav Hrubý a Alojz Drobný sami rečníka v reči pretrhali a jemu protirečilí, a keď päťtisicový zástup pokojných voličov, ztratiac trpezlivosť, ako mocná vlna sa pohol, že vytržníkov odtlsne, vtedy vojaci a četníci ich v tom prekazili, výtržníkov sa zastali a výslovne im svoje sympatie prejavill.

Činia teda podpísaní tento dotaz: Či sú pánom ministrom známe tieto veci?

Co podniknú páni ministri, aby prípadní vinníci náležite boli potrestaní a sloboda shromažďovacia na celom Slovensku všetkým občanom bola zaručená?

Praha 29. januára 1920.

Dr. Jos. Buday, Dr. Jan Kovalík, Flor. Tománek,

Dr. Dolanský, A. Kaderka, Ševčík, Šamalík, Čuřík, Valoušek, Čapka, Zavoral, Fr. Mlčoch, F. Navrátil, Sedláček, Jan Rýpar, F. Šabata, Dr. Novotný, Bezděk.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP