Zasedání národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2308.

Návrh

člena Národního shromáždění Františka Hrdličky a soudr. na vyšetření a náhradu škod, způsobených povodní v Hoříně u Mělníka.

V lednu t. r. byly povodněmi způsobeny téměř všude značné škody. V Hoříně u Mělníka postiženi byli dravým živlem téměř všichni občané a právě největší škody utrpěli ti nejubožejší: zemědělští dělníci a drobní domkáři. Povodní zničen byl jim nábytek, šaty, peřiny, ba i skromné zásoby životních potřeb.

Při dnešních drahotních poměrech jest rodinám těm nemožno, aby zničené předměty opět si opatřily, čímž vehnáni jsou do bídy a utrpení.

Podepsaní proto navrhují: Slavné Národní shromáždění račiž se usnésti:

Vládě se ukládá

1. aby co nejrychleji dala vyšetřiti škody způsobené povodní v Hoříně u Mělníka,

2. aby poškozeným poskytla vydatnou pomoc hmotnou, opatřila jim nutné potraviny a uhradila škody povodní vzniklé,

3. aby se postarala o to, aby účelnou regulací znemožněny byly tak hrozné účinky povodně.

Ve formálním směru budiž přikázán tento návrh výboru technickému a rozpočtovému, by do tří dnů podal o něm zprávu.

V Praze dne 29. ledna 1920.

Frant. Hrdlička,

Johanis, K. Dědic, Stivín, Jaroš, A. Němec, F. Svoboda, Marek, Ecksteinová, Skurský, Burian E., Časný, Filipinský, Biňovec, Kříž, Cingr, Charvát, Káňová, Kolaříková, Oktavec, Houser.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP