Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2297.

Dotaz

člena Národního shromáždění Dra Budínského a soudruhů

na ministra zemědělství a ministra financí

o hospodaření na panství Salmově v Rájci na Moravě.

Salmovo panství v Rájci spravuje jeho nevlastní otec Straten a jeho žena, matka Salmova, oba příslušníci rakouští, jejichž pobyt zde se zakládá na pasu pro Mariánské Lázně. Oba jsou zapřísáhlými nepřáteli Čechův a republiky, a podle toho panství spravují. Dosazují na vůdčí místa cizí příslušníky, Němce a Maďary. Mimo to se hospodaří na panství podle došlých informací ke škodě republiky. Účetní závěrka všech podniků na panství, jindy koncem června dohotovená, byla letos odložena z důvodů podezřelých. Též osev a hospodaření na panství Jedovnice a j. se děje způsobem nápadným.

Podepsaní se táží:

Jest ochoten ministr zemědělství a ministr financí dáti hned provésti revisi Salmova panství a výsledek její oznámiti Národnímu shromáždění? Jest ochoten ministr zemědělství v případě potřeby zavésti nucenou správu na tomto panství?

V Praze dne 27. ledna 1919.

Dr. Budínský,

Jar. Špaček, Koloušek, Dr. Syllaba, Dr. Hajn, Hatlák, Dr. Fáček, Rebš, Dr. Lukavský, Viková-Kunětická, Dr. Engliš, Dr. Zeman, Dr. Metelka, Dr. B. Němec, Purkyňová, Ing. L. Novák, B. Fischer, Čipera, Veselý, Dr. Vaněk.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP