Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2296.

Dotaz

člena Národního shromáždění Otm. Hrejsy a soudruhů

k ministru zemědělství a k ministru zásobování

stran vojenských rekvisicí dobytka v okresu vizovském, pol. okr. Holešovském.

Ve dnech 24. ledna 1920 a násl. byl vyslán k dožádání okr. hejtmanství v Holešově vojenský oddíl 60 mužů, aby provedl rekvisici dobytka v soudním okresu vizovském. Toto vojsko rekvirovalo dobytek nehledíc na nařízení vlády ze dne 26. srpna 1919, č. 491. a ze dne 2. ledna 1920, č. 22.

Tak zrekvirovalo Josefu Hefkovi v Zádveřicích č. 22. jednoho volka, 9 měsíců starého; Frt. Elšíkovi v Lípě č. 3. jalovici 17 měsíců starou; Martinu Kašpárkovi v Dešné tele 7 měsíců staré; Janu Javorovi ve Stašovicích, který má 86 mír pozemků a pouze 1 pár koní a 2 krávy, byla odebrána 1 dojná kráva; Jiřímu Jurčákovi v Jasené č. 83., který má 180 mír pozemků, a chová mimo pár koní jen 3 krávy a 1 tele, byla odebrána 1 stelná kráva. Podobných případů nezákonného postupu bylo více.

Vojsko si počínalo v některých obcích násilně, jakoby bylo v nepřátelské zemí. V koňské stáji Frt. Elšíka v Lípě vyrazil desátník dvéře. Rudolfu Poláškovi v Lípě č. 104 chtěl desátník odebrati jalovici, 8 měsíců stelnou, a slíbil mu ji ponechati, dostane-li 20 K od něho. Když dostal 20 K, ponechal mu jalovici a zrekviroval tele, které, když padlo na cestě, bylo majiteli vráceno.

Okresní zvěrolékař Ludvík Volák v Holešově, ač bylo si na něho již několikrát stěžováno pro přestupování platných zákonů a nařízení, opětně hrubým způsobem zneužil svého úřadu. Tímto postupem podkopává se autorita úřadů, když úřady samy nešetří zákonův a nařízení, a zavádí se anarchie shora.

Tímto způsobem, vybíjení telat a krav, poškozuje se nejen zemědělství, nýbrž i zájmy státní, když znemožňuje se regenerace hovězího dobytka. Na Moravě ubylo od 31. prosince 1910 do 31. května 1919 průměrně 24.9% hovězího dobytka, avšak v pol. okr. holešovském přičiněním zvěrolékaře L. Voláka a jeho předchůdce v úřadě 34.7%!

Podepsaní se táží:

1. Jsou tyto poměry ministerstvu zemědělství a zásobování známy?

2. Jsou tato ministerstva ochotna poučiti a donutiti okr. zvěrolékaře L. Voláka, aby jako státní úředník dbal zákonů a vládních nařízení anebo ho jako renitentního úředníka odstraniti?

3. Jsou tato ministerstva ochotna donutiti vinníka, aby těm zemědělcům, jimž mladý dobytek nebo krávy byly odebrány, byl dobytek stejné jakosti na místo zrekvirovaného dobytka dodán, by provozování jejich hospodářství nebylo ohroženo?

V Praze dne 27. ledna 1920.

Otm. Hrejsa,

Klega, Vraný, Sechtr, Hyrš, Marcha, Hübner, Ad. Prokůpek, Babánek, Jos. Špaček, Kroiher, Dr. Rolíček, Chaloupka, Dr. Velich, Chlebounová, F. Němec, Sáblík, Hybš, Smrtka, Měchura, Beran.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP