Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2295.

Dotaz

člena Národního shromážděni Emila Špatného a spol.

k ministru zdravotnictví

o ohrožení lázeňských podniků v Praze.

Po zrušení Králových lázní pronikla v denních listech zpráva, že další dva lázeňské podniky v Praze jsou ohroženy a že v nejbližší době budou prodány a v kanceláře proměněny lázně Kandrtovy (bývalé Eliščiny) v Praze-II. a lázně Friedländrovy na Král. Vinohradech. V obvodu Velké Prahy jeví se citelný nedostatek lázní. V hlavním městě republiky působí pouze devět lázeňských podniků, a to:

Praha-II., Eliščiny lázně: 42 kabin parní lázně, I. tř. 6 van, II. tř. 8 van a III. třída 6 van.

Žofínské lázně: 50 kabin, 15 van.

Praha-VII., Holešovické lázně: pouze sprcha.

Král. Vinohrady, Friedländrovy lázně: 39 kabin, parní lázně, I. tř. 20 van, II. tř. 8 van.

Žižkov, Městské lázně: 50 kabin parní lázně, I. tř. 6 van, II. tř. 36 kabin, III. tř. 6 van.

Nusle: 24 kabin parní lázně, 20 van.

Smíchov, Smíchovské lázně: 24 kabin, 12 van

Smíchovské městské lázně: pouze sprcha.

Karlín: Jen sprcha.

Je tudíž ve Velké Praze celkem 265 kabin parní lázně a 110 van. Počítá-li se ve Velké Praze jen 660.000 obyvatelů, připadá jedna kabina parní lázně na 2.500 obyvatelů a na 6.000 obyvatelů jediná vana. A za těchto okolností chtějí ještě spekulanti dva lázeňské podniky přeměniti na kanceláře.

V době nebezpečí nákaz a nedostatku hygienických prostředků, bylo by neodpustitelným prohřešením na obyvatelstvu redukovati nedostatečný počet lázní.

Proto podepsaní se táží:

Co hodlá pan ministr zdravotnictví učiniti, aby zabránil zrušení lázeňských podniků?

V Praze dne 27. ledna 1920.

Emil Špatný,

Dr. Vrbenský, Freiman, Zeminová, Slavíček, Kopeček, Dr. G. Heidler, Konečný, Pelikán, Srnec, Tučný, Kvidera, Landová-Štychová, Fišer, Dr. Krouský, Hrizbyl, Dr. Rambousek, Sladký, Dr. Bartošek, Svozil, Stříbrný.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP