Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2280.

Zpráva

dopravního výboru

o návrzích členů Národního shromáždění Jílka (č. t. 526), inž. Pospíšila (č. t. 603), Rýpara (č. t. 604), Babánka (č. t. 674), Malypetra (č. t. 758), inž. Pospíšila (č. t. 1001)

na vybudování automobilových a autobusových tratí poštovních a dopravních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Dopravní výbor dohodl se ve dvou společných schůzích s ministerstvem pošt republiky československé, že toto ministerstvo vypracuje v době nejkratší návrh moderního zákona o zřizování a udržování autobusových a automobilových linií k dopravě osob, zavazadel i zboží v republice československé. Zákon tento je dnes teprve ve stadiu přípravném, a ministerstvo pošt podle zaslaného dopisu na dopravní výbor číslo 46.574/III. 19, který došel dopravní výbor dne 23. ledna 1920, sbírá potřebný materiál.

Než bude tento návrh zákona vypracován, a než zákon nabude moci, zřizuje ministerstvo pošt republiky československé nové linie automobilové a autobusové a obnovuje linie staré, cestou administrativní. Ovšem má se tak díti vždy po dohodě s dopravním výborem, ministerstvem železnic, obchodu, veřejných prací atd.

Dopravnímu výboru byly přikázány praesidiem Národního shromáždění v titulu uvedené návrhy pp. členů Národního shromáždění.

Protože by tyto návrhy, než žádaný zákon bude vypracován a než nabude moci, neměly na schválení a provedení na ten čas vůbec žádné naděje, činí dopravní výbor slavnému Národnímu shromáždění resoluční návrh, který by umožnil odevzdání těchto návrhů ministerstvu pošt ku přímému jednání a dohodnutí se tohoto ministerstva s dotyčnými interesenty aniž upouští dopravní výbor od zásadního svého stanoviska, že o každém jednotlivém projektu pro příště jest třeba předem jeho rozhodnutí.

V Praze dne 23. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
František Buříval, v. r.
Otakar Hübner, v. r.


Resoluce.

Národní shromáždění, račiž se usnésti:

1. Návrh člena Národního shromáždění Jílka a soudruhů č. t. 526 na zřízení automobilového spojení v okr.:

1. Třebíč - Starč sev.-záp. nádraží,

2. Třebíč - Okříško,

3. Třebíč - Telč,

4. Třebíč - Hrotovice,

5. Okříško - Brtnice - Kněžice - Opatov - Předín,

6. Třebíč - Červená Lhota - Čechtín - Benetice - Třebíč,

2. návrh člena Národního shromáždění inž. Pospíšila a soudruhů č. t. 603 na zřízení autobusových linií v okr. Hořice:

1. Dvůr Králové - Bělohrad,

2. Miletín - Hořice - Ostroměř,

3. Hořice - Nechanice - Dobřenice - Syrovátka,

3. návrh člena Národního shromáždění J. Rýpara a soudruhů č. t. 604 na zřízení autobusových linií ve Slezsku:

1. Hradec - Březová - Větříkov - Vítkov - Melč - Opava,

2. Opava - Štěbořice - Hlavnice - Špáchov - Rázová - Bruntál - Velké Heroldice - Opava,

3. Opava - Kylešovice - Skřípov - Bílovce - Kyjovice - Pustá Poloň - Opava,

4. návrh člena Národního shromáždění J. Babánka a soudruhů č. t. 674 na zřízení autobusových linií v okresích Rokycany a Zbiroh:

1. Zbiroh - Zvíkovce - Rakovník,

2. Rokycany - Radnice - Zvíkovce,

3. Rokycany - Šťáhlavy - Lázně Letiny - Přeštice,

4. Mirošovice - Rožmitál - Březnice,

5. návrh člena Národního shromáždění Malypetra a soudruhů č. t. 758 na zřízení následujícího autobusového spojení mezi městy:

Slané - Nové Strašecí - Rakovník - Kladno - Velvary - Mělník,

6. návrh člena Národního shromáždění inž. Pospíšila a soudr. č. t. 1001 na zřízení autobusového spojení mezi místy:

1. Milevsko - Sedlčany,

2. Sedlčany - Příbram,

3. Sedlčany - Březnice

odevzdávají se ministerstvu pošt republiky československé ku přímému jednání s dotyčnými interesenty.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP