Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2262.

Odpověď

ministerského předsedy

na dotaz člena Národního Shromáždění Dra. Františka Lukavského a soudr. č. t. 1966

o činnosti vládou placených žurnalistů v zahraničí.

Pisatel článku "Dr. Kramář a legie v Rusku," uveřejněného dne 26. listopadu 1919 "Neue Züricher Zeitung," napsal tuto svoji polemiku proti tehdejším názorům pana Dra Kramáře na svou osobní zodpovědnost a proto také článek podepsal svou známou značkou. Pokud jde o formu polemiky, nedá se jí vytýkati snižující a hanobící tendence, neboť je psána slušně a na několika místech zaznamenává politické zásluhy a vzácné osobní vlastnosti bývalého ministerského předsedy. Proto zdá se, že příkrý posudek pánů tazatelů vznikl po kvapném přečtení článku v podstatě objektivního, který ve věcném obsahu hájil stanovisko vlády: nedopustit, aby sibiřská naše armáda mísila se do politických zmatků ruských.

Druhou část dotazu může vláda směle zodpověděti prohlášením, že členové státního úřadu tiskového plně konají svou povinnost a věrně slouží zájmům republiky. Jejich osobní politické přesvědčení jest ovšem i pro vládu věcí nedotknutelnou a nesporným jest jejich mravní i právní nárok na vlastní názor o všech veřejných otázkách, pokud jeho projevování nekoliduje s ustanoveními o úředním tajemství, a když za ně převezmou osobní zodpovědnost.

V Praze dne 22. ledna 1920.

Ministerský předseda:
V. Tusar, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP