Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2261.

Odpověď

ministerského předsedy

na dotaz členů Národního shromáždění Bradáče, Berana a soudruhův číslo tisku 1883

o rozšiřování nepravdivých zpráv československou tiskovou kanceláří v otázkách zásobovacích.

Zpráva o vojenské rekvisici obilí ve Štěnovicích u Plzně, rozšířená československou tiskovou kanceláří dne 12. listopadu 1919, vyšla z plzeňské odbočky tiskové kanceláře, která ji s udáním pramene a bez připojení jakéhokoli vlastního úsudku nebo závěru převzala z plzeňského denníku "Nová Doba".

Před odesláním této zprávy zjistila filiálka československé tiskové kanceláře v Plzni meritorní pravdivost její dotazem u politického úřadu první instance. Nelze tedy mluviti o vědomém rozšiřování nepravdivých zpráv, hanobících celý stav zemědělský.

Pokud však jde o formu inkrimované zprávy, byla filiálka československé tiskové kanceláře v Plzni přísně upozorněna Tiskovým odborem ministerského presidia, aby při všem svém referování rigorosně dbala nestrannosti úředního zpravodajství, které musí spravedlivě sloužiti všem vrstvám občanstva.

V Praze dne 22. ledna 1920.

Ministerský předseda:
Vl. Tusar, v. r.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP