Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2256.

Zpráva

rozpočtového výboru

o vládním návrhu zákona tisk č. 2214,

jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů.

Rozpočtový výbor doporučuje Národnímu shromáždění ke schválení tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne ........................................... 1920,

jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů.

§ 1.

Při dovozu tabáku a tabákových tovarů přes celní čáru zapraviti jest kromě cla licenční poplatek, který stanoví se za doutníky, cigarety, jakož i za jiné tabákové tovary a suroviny, částkou 400 K z 1 kg ryzí váhy, která je základem vyclení.

Tím se mění ustanovení §u 1. zákona z 27. května 1919, č. 294 sb. z. a n.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Provedení tohoto zákona ukládá s. ministru financí.

V Praze 23. ledna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Ant. Němec v. r.
Ferd. Jirásek v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP