Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2252.

Dotaz

členů Národního shromáždění Dr. Mareše, Dr. Syllaby a soudruhů

na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy,

jaká opatření byla učiněna proti zavlečení epidemických nemocí do naší republiky.

V poslední době dočítáme se v denních listech zpráv o řádění epidemických nemocí, tyfu, cholery a moru v Polsku, kamž nemoci byly zavlečeny z Ruska. Tím pak, že jsou na postupu na západ, ohrožují též území našeho státu.

Poněvadž není vyloučeno nebezpečí zavlečení těchto nakažlivých nemocí k nám, nutno učinit proti tomu včasná opatření.

Nebezpečí to nesmí býti v zájmu zdraví občanstva podceňováno.

Táží se podepsaní:

Jest toto nebezpečí epidemických nemocí pro náš stát ministerstvu zdravotnictví známo?

Jest pan ministr zdravotnictví ochoten učiniti rázné opatření proti jejich rozšíření a oznámiti to na uklidnění veřejnosti?

V Praze 21. ledna 1920.

Dr. Mareš, Dr. Syllaba,

Dr. Herben, J. Veselý, Čipera, Dr. Lukavský, Purkyňová, Dr. Scheiner, Dr. Vrat. Černý, J. Nohel, Dr. Matoušek, Ing. Novák, Prof. Koloušek, Ing. O. Nekvasil, Jar. Špaček, Dr. Stránský Ad., Viktor Dyk, K. St. Sokol, Dr. Vaněk, Viková-Kunětická.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP