Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2248.

Návrh

člena Národního shromáždění dra Lukavského a soudruhů,

aby byla zřízena státní dřevařská škola pro speciální výrobu hraček v Rožmitále.

Město Rožmitál, mající přes 2.500 obyvatelů, i celý přilehlý kraj byly dosud se strany bývalé rakouské vlády zanedbávány. Lid tamní, ač pracovitý, zručný a nadaný, živoří a obhajuje své živobytí těžkou a úmornou prací.

Příroda dala celému kraji nádherné lesy, které pokrývají v nepřetržité ploše více než 120.000 jiter čili 10 čtverečných mil půdy. Toto lesní bohatství z menší části zpracovávají 3 parní pily a mnoho pil vodních. Z větší části však velké spousty dříví se vyvážejí do ciziny a tam se zpracuje, nám pak za drahé peníze zpět v různé podobě prodává. V dobách dřívějších kvetla v městě i kraji zdejším výroba hraček po domácku prováděná. Zašla však, jelikož nebyla řádně a odborně organisována. Udrželo se ještě řezbářství samouků a v novější době má býti zřízena zde továrna na umělecký nábytek.

Návštěva školy pro speciální výrobu hraček jest zajištěna jednak mládeží města našeho, pak z celého, hustě obydleného kraje, jednak mládeží cizí.

Aby výrobky této školy měly odbyt, o to starati se bude zvláštní Družstvo hračkářské, které se právě tvoří. Jest známo, že za hranicemi republiky jeví se silný zájem speciálně o české hračky, které poslední dobou vyvážejí se i do Ameriky. Má tedy v budoucnu české hračkářství velký národohospodářský význam. Podklad pro zřízení školy dřevařské jest v Rožmitále dán a tamní městská rada učiní všechno možné, aby tato škola byla v městě co nejdříve uskutečněna.

Podepsaní navrhují, aby vláda, uvážíc o uvedených okolnostech, školu tu v Rožmitále zřídila.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru kulturnímu a rozpočtovému.

V Praze dne 21. ledna 1920.

Dr. Lukavský,

Dr. Franta, Dr. Fáček, L. Novák, Sís, Dr. Stránský Adolf, Rebš, Purkyňová, Koloušek, Nohel, Dr. Brabec, Dr. Mareš, Petrovický, Dr. Engliš, Dr. Scheiner, Dr. Budínský, Viková-Kunětická, Boh. Fischer, Dr. Syllaba, Dr. Matoušek, Dr. Hajn.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP