Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2246.

Návrh

členů Národního shromáždění Hybše, Dra Zahradníka, Hübnera a soudruhů,

aby byla zveřejněna vlečná dráha z Chrásteckého Dvora do Nových Benátek.

Z hlavní trati býv. severní dráhy ze stanice Chrástecký Dvůr odbočuje vlečná dráha, majetek cukrovaru benáteckého, která by mohla býti bez velkých obětí a investic přístupná veřejné dopravě. Je v zájmu celého okresu, aby se stalo toto zveřejnění v době nejkratší.

Podepsaní navrhují:

Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Ministerstvo železnic se vyzývá, aby jednalo se vším urychlením o zveřejnění této vlečné dráhy, tak aby v době nejbližší učiněna byla přístupnou obecenstvu.

Ve směru formálním navrhujeme, aby tento návrh byl přidělen výboru dopravnímu.

V Praze dne 23. ledna 1920.

Hybš, Dr. Zahradník, Hübner,

Dr. Viškovský, Sechtr, Prokůpek, Špaček, Dr. Hnídek, Beran, Frant. J. Kroiher, Babánek, Vraný, Hyrš, Dr. Velich, Dr. Kubíček, Jonáš, Slavík, Malík, Dr. Rolíček, Jos. Tomášek, Okleštěk, Dr. Kyjovský, Dr. Jos. Černý.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP