Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2244.

Návrh

členů Národního shromáždění Dra Frant. Rambouska, Jana Srnce a spol.,

aby město Strakonice bylo zařaděno do vyšší stupnice aktivních přídavků.

Připojením Nových Strakonic k městu byl zvýšen počet obyvatelstva, takže svrchu uvedený požadavek jeví se oprávněným.

Drahotní poměry na Strakonicku jsou stále horší, ceny životných potřeb stouply značnou měrou, ba jsou dokonce horší nežli ve velikých městech.

Proto navrhují podepsaní, aby město Strakonice bylo zařaděno do vyšší třídy aktiv. přídavků.

Formálně budiž návrh přikázán výboru státně zřízeneckému.

V Praze dne 23. ledna 1920.

Dr. Rambousek, Jan Srnec,

Pelikán, Em. Špatný, Zeminová, Dr. Klouda, Kopeček, Dr. Uhlíř, Kvidera, Dr. Krejčí, Al. Konečný, Tučný, Drobný, Slavíček, Freiman, Buříval, Holejšovský, Skorkovský, Svozil, St. K. Neumann, Dr. G. Heidler, Dr. Krouský.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP