Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2242.

Návrh

člena Národního shromáždění Dra. Lukavského a soudruhů,

aby byl zřízen "Národní park" (reservace) "Třemšín, - Kobylí Hlava - Teslín, Padrťská jezera" u Rožmitálu.

Z ohledů historických, přírodovědeckých i turistických jest národním příkazem, aby územní rozloha mezi Třemšínem - Kobylí Hlavou - Teslínem - Padrťskými jezery oplývající přírodními krásami, byla prohlášena za Národní park v tom smyslu, jak se s nimi setkáváme v cizině.

Z Třemšína (832 m) jest čarokrásný rozhled po českých vlastech až na Šumavu, Českomoravskou vysočinu a daleko do kraje za Plzeň a ku Praze. Třemšín je zalesněn jako celé rozsáhlé okolí a víže se k němu množství zkazek a pověstí, jež se v lidu udržely.

V blízkém sousedství je Kobylí Hlava se zbytky tvrze. Pak Teslín se zříceninami bývalého benediktinského kláštera a subalpinskou florou.

K doplnění nádherné a opravdu vzácné scenerie přírodní přistupují ještě Padrťská jezera.

Celý tento kraj právě pro tyto přírodní, jinde nevídané krásy je každoročně vyhledáván množstvím turistů, cizinců a bylo by záhodno, zachovati tyto přírodní krásy do budoucna před možnou devastací.

Navrhují tudíž podepsaní, aby vláda, uvážíc o důvodech v návrhu tomto uvedených, učinila opatření, aby kraj mezi Třemšínem - Kobylí Hlavou - Teslínem, Padrťskými jezery na Rožmitálsku prohlášen byl za Národní park (reservaci) a postaráno bylo o jeho zvláštní zákonnou ochranu.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru kulturnímu pro pozemkovou reformu a rozpočtovému.

V Praze dne 23. ledna 1920.

Dr. Lukavský,

Viktor Dyk, Ing. L. Novák, Ing. O. Nekvasil, Dr. A. Zeman, Ing. Boh. Bečka, Nohel, Viková-Kunětická, Petrovický, A. Sládek, Dr. Němec Boh., Dr. Stránský Ad., Hatlák, Dr. Mareš, Dr. Herben, Al. Jirásek, Dr. Metelka, Sís, Dr. Fáček, Dr. Kramář, Jaromír Špaček, V. Rebš, Dr. Hajn.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP