Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2236.

Návrh

členů Národního shromáždění Otm. Hrejsy, Fr. Oklešťka, K. Sáblíka a soudr.

na vyšetření a náhradu škod, způsobených povodní v lednu 1920 na Moravě.

V lednu t. r. byly povodněmi způsobeny na Moravě opětně velké škody. Tak celé moravské Slovácko, počínaje u Napajedel, pak zvláště Nová Ves u Uh. Ostroha, Ostroh, Veselí a celá řada dalších osad jest tak zaplavena, že obytné domy a hospodářské budovy, vystavěné z Nepálených cihel, se řítí. U Ostroha vinou Liechtensteinského správce, který dal prokopati hráze Moravy, a nedal je upraviti, ocitlo se celé širé okolí pod vodou. Osení jest z velké části zničeno, louky poškozeny a dřevo ze selských lesů odplaveno. Železniční trať jest podemleta, takže vlaky mezi Veselím n. M. a Novou Vsí u Ostroha nemohou jezditi. Tato povodeň jest v r. 1919/20 již třetí, kterou tento nešťastný kraj byl postižen.

Rovněž na Olomoucku vystoupila řeka Morava z břehů a zaplavila celou jižní část. Od Olomouce směrem k ústí, zaplavila celé obce, jako Horku - Sedlisko a j. U Olomouce zatopena nová čtvrť Lazců a to tak, že voda se valila okny do domů.

Podobně protrhla voda hráze řeky Svratky a zatopila obec Velké Němčice a jiné obce při řece té ležící. Některé domky se sesuly a jiné hrozí sesutím. I z jiných krajů Moravy dochází zprávy o katastrofálních následcích povodně.

Navrhujeme:

Národní shromáždění račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby:

1. dala co nejrychleji způsobené škody vyšetřiti,

2. poškozeným poskytla dostatečnou pomoc k výstavbě zničených budov, těm, jichž výživa jest ohrožena, poskytla nutné potraviny, a jiné škody nahradila,

3. vyloučila z rekvisic povodní poškozené,

4. urychlila regulaci Moravy, Olšavy, Dřevnice, Rusavy, Svratky,

5. urychlila zbudování údolních přehrad (jako u Luhačovic a j.), by zadržením přebytečných vod bylo nebezpečí zátop odvráceno.

Po stránce formální navrhujeme, aby tento návrh byl přikázán výboru technickému.

V Praze 22. ledna 1920.

Otm. Hrejsa, Fr. Okleštěk, Sáblík,

Dr. Velich, Bradáč, Beran, Malík, Prokůpek, Hyrš, Jos. Tomášek, Rychtera, Dr. Rolíček, Vojta, Slavík Ant., Chaloupka, Dr. Černý Jos., Dr. Kyjovský, Vacula, Dr. Srdínko, Hybš, J. Smrtka.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP