Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2235.

Dotaz

členů Národního shromáždění Marchy, Sáblíka a soudr.

na ministra pošt a telegrafů

v záležitosti vybudování telefonního a telegrafního spojení na našem venkově.

Z přečetných obcí na Moravě i v Čechách docházejí nás stížnosti, že zůstávají bez výsledku urgence telefonního a telegrafního spojení. Příslušné správy úřadů nedbají jak se zdá nařízení ministerstva a tak zůstává venkov nadále bez potřebného spojení. I četná venkovská města jsou bez telefonního spojení.

Podepsaní se táží:

Jest panu ministrovi pošt a telegrafů o tom něčeho známo?

Jest pan ministr ochoten zjednati nápravu a podati bližší odpověď?

V Praze dne 21. ledna 1920.

Marcha, Sáblík,

Dr. Hnídek, Zatloukalová-Coufalová, Babánek, Malík, Ad. Prokůpek, J. Dubický, Bradáč Boh., Beran, J. Klega, J. Vraný, Fr. J. Kroiher, Otm. Hrejsa, Dr. Horáček, František Němec, Max Pilát, Hyrš, S. Vacula, Anna Chlebounová, Fr. Hybš.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP