Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2233.

Odpověď

ministra spravedlnosti

na dotaz člena Národního shromáždění Josefa Stivína a soudruhů číslo tisku 2077

na ministra vnitra

o zabavení periodického časopisu "Sociální Demokrat", vycházejícího v Praze.

Časopis zabavilo pražské státní zastupitelství a proto patří věc nikoli do oboru pana ministra vnitra, nýbrž do oboru ministerstva spravedlnosti. Číslo 43. týdenníku "Sociální Demokrat" z 19. prosince 1919 bylo zabaveno nejen pro tři místa otištěná v dotaze, nýbrž také pro další stať, která polemisuje s obžalovacím spisem, podaným ve věci Aloise Muny a soudr. a snaží se oslabiti průvody, o něž obžaloba se opírá.

Zabavení bylo zemským soudem v Praze pro všecka závadná místa potvrzeno, a to podle článku IV., VII. a VIII., zákona ze 17. prosince 1862, č. 8. ř. z. z roku 1863 a §§ 300. a 305. tr. z.

V Praze dne 11. ledna 1920.

Ministr spravedlnosti:
Dr. Veselý v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP