Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2229.

Dotaz

členů Národního shromáždění Dr. Jar. Brabce, Dr. Lukavského a soudr.

na ministry veřejných prací a železnic

v záležitosti zásobování uhlí aprovisačního, určeného pro zásobování obyvatelstva, pro účely železniční.

Do stanice Praha, Denisova nádraží, dochází pod adresou Pražská prodejna uhlí, dále pod touže firmou a s dodatkem pro státní úřady i pod adresou Prodejny s dodatkem pro zaměstnance různých ministerstev, aprovisační uhlí, jež slouží k zásobování obyvatelstva, jemuž se v převážné většině vydává na týden a rodinu po 25 kg.

Od 2. prosince rekvirují si topírny na Denisově nádraží v Praze z hořeji jmenovaného uhlí libovolné množství, ačkoliv příčí se počínání to nařízení ministerstva veřejných prací.

Vagony, jež topírnami byly rekvirovány, jsou:

z uhlí aprovisačního:

24./12.
č.
v.
43404 12
tun
"
"
402692 15
"
 27
tun
26./12.
"
"
24516 11.3
"
"
"
2711 11
"
"
"
402984 15
"
"
"
497938 20
"
 57.3
"
30./12.
"
"
2737 11
"
"
"
309105 20
"
 31
"
2./1.
"
"
1840 11
"
"
"
618397 15
"
 26
"
5./1.
"
"
169968 15
"
"
"
434761 14.5
"
"
"
9611 15
"
 44.5
"
7./1.
"
"
430740 14.5
"
 14.5
"
9./1.
"
"
156778 20
"
"
"
755037 20
"
"
"
303522 20
"
 60
"
"
"
664911 15
"
"
"
498028 20
"
"
"
317080 20
"
 55
"
315.3
tun

z uhlí pro zaměst. ministerstev:

7./1.
č.
v.
1690 11
tun
"
"
384359 11
"
 22
tun

celkem tedy 337.3 tun, a v těchto rekvisicích se pokračuje.

Veškeré do Prahy docházející uhlí nedosahuje ani poloviny tohoto množství, jež má Praha obdržeti a jsou proto poměry při přídělu 25 kg na týden a domácnost velmi napiaté. Má-li ještě z tohoto nepatrného množství býti uhlí ubíráno, pak mohou z toho povstati následky nedozírné.

Protestujeme proto co nejrozhodněji proti takovému počínání si topírny, nejen z toho důvodu, že existence nádražních uhlířů a detailistů se ubíjí, ale hlavně proto, že zásobování obcí a obyvatelstva podobným počínáním velice trpí.

Železniční správa jest povinna a má zajisté možnost jiným vhodnějším způsobem si opatřiti uhlí potřebné pro topírny a jiné účele železniční správy, ale nesmí tak činiti na úkor nejnutnějšího a svrchovaně nuzného zásobování obyvatelstva.

Podepsaní se táží pp. ministrů veřejných prací a železnic:

1. zda jsou jim výše líčené poměry známy,

2. zda po případě jsou ochotni věc dáti vyšetřiti a zjednati nápravu?

V Praze 20. ledna 1920.

Dr. Jar. Brabec, Dr. Lukavský,

B. Král, V. Čipera, J. Veselý, Jaromír Špaček, Dr. Fáček, Dr. Ad. Stránský, Dr. Hajn, Hatlák, Nohel, Rebš, Petrovický, Dr. Boh. Němec, Dr. Matoušek, Viková-Kunětická, Dr. Scheiner, V. Votruba, B. Fischer, Sís, Ing. O. Nekvasil.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP