Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2228.

Dotaz

členů Národního shromáždění Dra Zikmunda Witta, Jana Prokeše, M. O. Štěpánka, Petra Cingra a soudruhů

na ministra zdravotnictví

stran potírání epidemie neštovic na Těšínsku.

V tak zvaném neutrálním pásmu mezi vojskem československým a polským na Těšínsku vznikla loňského roku v únoru epidemie neštovic, která se odtud rozšířila na území obsazené Poláky. Z tohoto území byla pak zavlečena do území obsazeného naším vojskem a zachvátila hlavně obce od demarkační čáry až těsně k Mor. Ostravě. I v Mor. Ostravě objevily se některé jednotlivé případy této nemoci.

Zdravotní odbor zemské vlády přes naše urgence nepodnikl dosud k potírání této hrozné epidemie ani jednoho kroku, ačkoliv zemská vláda byla informována, že epidemie se strašně vzmáhá a že onemocnělo jen v 28 obcích okresu Frýštátského 894 občanů. Všech případů v celém území Těšínska se počítá na 2000. Epidemie se ještě stále vzmáhá a to hlavně proto, poněvadž nebylo učiněno dosud žádného opatření se strany státu. Toliko obce snažily se epidemii čeliti, avšak prostředky naprosto nedostatečnými. Ministerstvo zdravotnictví, ačkoliv muselo býti informováno o postupu epidemie, nehnulo dosud ani prstem.

1. Podepsaní se táží, jak odůvodňuje ministerstvo zdravotnictví smutnou skutečnost, že státní úřady nepodnikly dosud žádného kroku proti potírání epidemie neštovic na Těšínsku.

2. Jaké kroky hodlá toto ministerstvo v této věci podniknouti nyní, když je mu známo, že epidemie stále se rozšiřuje a tvoří nebezpečí ne toliko pro celé území uhelného a průmyslového revíru, nýbrž také již pro celou republiku.

3. Je ministerstvo zdravotnictví ochotno postarati se o to, aby svépomocné akci, která nyní byla zahájena místními lékaři, byla poskytnuta náležitá finanční pomoc nejméně v částce jednoho milionu korun a aby na Ostravsko bylo vysláno nejméně 10 lékařův a aby tato lékařská mise byla vyzbrojena všemi nutnými prostředky.

4. Je ministerstvo zdravotnictví ochotno starati se o to, aby sestátňovací akce ostravských nemocnic byla urychlena a aby fondům těchto nemocnic byly nahraženy dosavadní výlohy spojené s potíráním epidemie neštovic, jelikož jednotlivé obce nemohou tyto výlohy hraditi.

5. Je pan ministr zdravotnictví ochoten tuto interpelaci zodpovědět?

V Praze 20. ledna 1920.

Dr. Witt, Prokeš, Štěpánek, Cingr,

Biňovec, Aust, Svěcený, Jaroš, J. Kříž, Fr. Svoboda, Filipínský.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP