Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2227.

Dotaz

členů Národního shromáždění Dr. Th. Bartoška, Em. Špatného a spol.

k ministru vnitra

o nezákonné konfiskační praxi v československé republice.

Pane ministře!

Nadporučík Jan Cibuzar sepsal a vydal r. 1919 v Čes. Budějovicích brožuru "Zapřete!", která propadla konfiskaci. Na doklad, jak bezdůvodná jest konfiskace tato, uvádíme slovné znění jednotlivých částí textových, konfiskací postižených. Zabaveny byly tyto věty:

1.

Klerikální pravda jest jako vysoká, krásná budova, z kočičího zlata a stříbra, uměle ozařovaná, aby se zdálo, že svítí sama zatím ale uvnitř je těžká, hustá tma, labyrint lží a podvodů, a až vítr pořádně zaduje, smete tu budovu ušňupané, černé, chlípné a mamonářské havěti klerikální, která uvnitř bude ukryta. A vaše pravda jest odleskem vašich duší; všechno černé, klamné, všechno dílo ďáblovo a jeho služebníků.

2.

Zapřete, že na papežském dvoře římském panovala lakota a pohlavní nečistota, že měli jste tam ohromné množství spustlých nevěstek, že bylo vámi půjčováno na vysoké úroky (v Čechách se kšeftu tomu oddal váš národní svatý Johánek z Pomuka), že kněžstvo vládlo světem, že buď ubíjelo nebo bez zásluh podporovalo jeden národ proti druhému, vládce proti vládci - dle toho, kdo víc platil a Římu se podroboval.

3.

Zapřete, že hrozný tento osud připravili jste národu českému vy, černé můry římské, které s hrozným hukotem slétly se na uštvané, bezvládné tělo českého člověka.

4.

A dnes chcete mluviti o lásce k vlasti, k národu, vy, mezinárodně zorganisovaná banda pokorných sluhů Říma, rozeštvávající lid, aby mohla loviti v kalných vodách? Máte tábor svůj dobře zřízený a přes hlavy hlupců, valících se za vámi, dorozumíváte se s podobnou vám duševní chátrou celého světa.

5.

Kdo by nevzpomněl ubohého, opomíjeného kaplánka klecanského Václava Beneše Třebízského, který uzavírá řadu smířlivých kněží do prohlášení papežské neomylnosti - a který jistě za lásku svou k lidu zasloužil si lepšího a slušnějšího místa. A člověka tak nám milého dovolil si haněti biskup Brynych. Vydavatel spisů Třebízského žaloval, věc zastavena a darebácký biskup musil veřejně odvolati. Páter Škrdle vyzývavým způsobem urážel Nerudu, nad čímž vznikla nevole a české spisovatelstvo vydalo známé ohražení.

6.

Lhář - biskup Brynych rozplývá se láskou k "milovanému národu československému" ve svých brožurách, jinak ale tupí naše velikány.

7.

A tak člověk aspoň vidí, kdo jste a oč se vám jedná. Zapřete, že jste mezinárodní banda, zorganisovaná na olupování a ohlupování lidí. Vám nejde vůbec o náboženství, vám jedná se o mamon, o zastavení záplavy demokratismu, která vás odplaví.

8.

Ve svém "Hlasu lidu" máte stálý odstavec "Hlídka antisemitská". Nejsem přítelem židů, kteří, kde se usadí, jako houba vyssají všechnu mízu člověka i země; jsou morem, ale přece horšími jste vy. Zapřete, že byli jste to vy, kteří žida Bassevia a Michnu pověřili vydáním "lehké" mince, zvané Michnovské, po Bílé Hoře. Zapřete, že kapitola olomoucká, pražští Křižovníci atd. pronajímají statky židům.

9.

Dokažte skutky, že chcete následovati svého vůdce, za jehož nástupce se prohlašujete:

Rozpusťte svoje organisace, přiznejte se veřejně a kajícně, že jste lháři, lupiči a mamonáři. Vraťte národu, který jste oloupili, svůj lup od r. 1620 - 1636, žijte příkladem apoštolským a buďte jisti, že lid vám uvěří. Ne více slova, ale skutky chce lid.

10.

Zapřete, že hrozné války, dosud nedokončené, byli jste příčinou hlavní vy, neboť kdybyste nebyli přijali do sebe ducha lotrů místo ducha svatého, byli byste lid zcela jinak vychovali. Takto jste všech našich neštěstí příčinou jenom vy.

Nebylo by lépe, kdybyste zalezli do hlubokých děr zmijí, jediného zvířete, se kterým srovnati se můžete - a tam rozjímali o svých "pravdách a ctnostech"?

Podepsaní se táží pana ministra:

1. Je-li mu tento případ konfiskace znám a jaký veřejný zájem má konfiskace tohoto druhu býti hájen?

2. Co hodlá zaříditi, aby podobné konfiskační přehmaty byly na příště znemožněny?

V Praze 20. ledna 1920.

Dr. Th. Bartošek, Em.Špatný,

Dr. Klouda, Pelikán, St. K. Neumann, Srnec, Landová-Štychová, J. Svozil, Kopeček, Dr. Krejčí, Slavíček, Holejšovský, Kvider, Dr. Rambousek, Laube, Dr. Boh. Vrbenský, Skorkovský.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP