Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2221.

Zpráva

výboru rozpočtového

o vládním návrhu zákona tisk č. 2022,

jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 3 a půl milionů Kč.

Pravidelné příjmy nemocničního fondu nestačí k úhradě vydržovacího nákladu (náklady klinické a ošetřovatelské školy).

Zemská banka jest ochotna zvýšiti zápůjčku nemocničnímu fondu o dalších 3 a půl milionů Kč, převezme-li stát solidární ručení, a zaváže-li se platit anuity z výtěžku daně ze zábav.

Poněvadž činí se současně opatření k sesílení příjmů fondu nemocničního, není po názoru státní správy příčiny k odmítnutí návrhu Zemské banky. Jde tu dále o věc velmi naléhavou, poněvadž nemůže se dopustit, aby ve vedení tak důležitého ústavu nastala porucha.

Rozpočtový výbor navrhuje proto, aby předložený vládní návrh byl schválen.

Zákon

ze dne ................................ 1920,

jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 3 a půl milionů Kč.

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku 3,500.000 Kč, která má býti poskytnuta fondu všeobecné nemocnice v Praze Zemskou bankou království Českého.

§ 2.

Provésti tento zákon ukládá se ministrům financí a veřejného zdravotnictví.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze 20. ledna 1920.

Místopředseda:
Zpravodaj:
Kadlčák v. r.
Dr. Gustav Heidler v. r.
Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP