Čtvrtek 18. prosince 1919

Denní pořad

101. schůze Národního shromáždění

československého ve čtvrtek

dne 18. prosince 1919 o 11. hodině

dopolední.

1. Zpravodaj dr. Srdínko. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk č. 1918), který se týká dodatku ke státnímu rozpočtu republiky československé na rok 1919 a přiměřené změny finančního zákona ze dne 27. června 1919, č. 433 sb. z. a n. (tisk č. 2020).

2. Zpravodaj dr. Srdínko. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk č. 2025), který se týká rozpočtového provisoria na dobu od 1. ledna do 29. února 1920 a vedení státního hospodářství v době označené (tisk č. 2044).

3. Zpravodaj dr. Brabec. Zpráva ústavního výboru o vládní osnově zákona (tisk č. 1828), kterým se platnost § 23. novely k obecním zřízením, zákona ze dne 7. února 1919, č. 76 sb. z. a n. prodlužuje do konce roku 1921 (tisk č. 2033).

4. Zpravodaj dr. Matoušek. Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1591) o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen (tisk č. 2037).

5. Zpravodaj Brodecký. Zpráva výboru státně-zřízeneckého o vládním návrhu (tisk č. 2023) na změnu ustanovení čl. IV. a doplnění ustanovení čl. V. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 sb. zák. a nař., o úpravě poměrů státních zaměstnanců (tisk č. 2038).

6. Zpravodaj dr. Meissner. Zpráva výboru ústavního o předloze zákona, kterým zřizují se stálé seznamy voličské (tisk č. 2041).

7. Zpravodaj dr. Jar. Stránský. Zpráva výboru právního o vládním návrhu zákona (tisk č. 1990), kterým se mění některá ustanovení trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z. a zákona čl. XXXIII. z r. 1896 (tisk č. 2042).

8. Zpravodaj Chaloupka. Zpráva výboru zásobovacího o návrzích členů Národního shromáždění J. Šamalíka, V. Ševčíka a soudr. (tisk č. 1852) a O. Hrejsy, Fr. Chaloupky a soudr. (tisk č. 1873) na zrušení rekvisic dobytka a uvolnění trhů (tisk č. 2036).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP