Čtvrtek 18. prosince 1919

Těsnopisecká zpráva

o 101. schůzi Národního shromáždění československého v Praze

ve čtvrtek dne 18. prosince 1919.

Obsah:

Sdělení předsednictva.

Omluvy

Přikázání návrhů výborům.

Sdělení spisů tiskem rozdaných.

Schválení jednacího zápisu o 99. schůzi.

Denní pořádek:

1. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk č. 1918), který se týká dodatku ke státnímu rozpočtu republiky československé na rok 1919 a přiměřené změny finančního zákona ze dne 27. června 1919, č. 433 sb. z. a n. (tisk č. 2020).

2. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk č. 2025), který se týká rozpočtového provisoria na dobu od 1. ledna do 29. února 1920 a vedení státního hospodářství v době označené (tisk č. 2044).

Řeč zpravodaje posl. dra Srdínka.

Řeč posl. dra Rašína.

Řeč ministra financí Sonntága.

Sdělení návrhu posl. dra Fr. Krejčího.

Řeč posl. dra Gustava Heidler.

Řeč posl. Ing. Bečky.

Řeč posl. Jaroše.

Řeč posl. Slavíčka.

Řeč posl. dra Horáčka.

Řeč posl. dra Uhlíře.

Řeč posl. R. Piláta.

Řeč posl. Sabaty.

Doslov zpravodaje posl. dra Srdínka.

Přijetí návrhů výboru rozpočtového, schválení navržených zákonů v prvém i druhém čtení, přijetí navržených resolucí jakož i návrh dra Krejčího.

3. Zpráva ústavního výboru o vládní osnově zákona (tisk č. 1828), kterým se platnost § 23. novely k obecním zřízením zákona ze dne 7. února 1919, č. 76 sb. z. a n. prodlužuje do konce roku 1921 (tisk č. 2033).

Odsunutí tohoto bodu na konec denního pořádku.

4. Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1591) o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen (tisk č. 2037).

Řeč zpravodaje posl. dra Matouška.

Schválení osnovy zákona, navržené právním výborem, v prvém i druhém čtení.

Sdělení naléhavého dotazu členů N. S. Jana Rýpara, Václava Sladkého, Františka Zíky a soudr. na pana ministerského předsedu o poměrech na pruském Opavsku.

Odpověď ministerského předsedy Tusara na tento dotaz.

5. Zpráva výboru státně-zřízeneckého o vládním návrhu (tisk č. 2023) na změnu ustanovení čl. IV. a doplnění ustanovení čl. V. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 sb. zák. a nař., o úpravě poměrů státních zaměstnanců (tisk č. 2038).

Řeč zpravodaje posl. Brodeckého.

Sdělení resoluce dra Lukavského k tomuto předmětu.

Sdělení resoluce posl. Vojty, Buřívala a Brodeckého.

Schválení osnovy zákona, navržené výborem státně-zřízeneckým, v prvém i druhém čtení, jakož i resoluce téhož výboru, a přikázání resolucí posl. dra Lukavského a posl. Vojty výboru státně-zřízeneckému.

6. Zpráva výboru právního o vládním návrhu zákona (tisk č. 1990), kterým se mění některá ustanovení trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z., a zákona čl. XXXIII. z r. 1896 (tisk č. 2042).

Řeč zpravodaje posl. dra Jar. Stránského.

Přijetí osnovy zákona, navržené právním výborem, v prvém i druhém čtení.

Přerušení projednávání denního pořádku.

7. Doplňovací volby do výboru technického a zemědělského.

Přikázání návrhu posl. Brožíka a soudr. tisk č. 2067 výboru technickému.

Stanovení denního pořádku příští schůze a formální návrh posl. Dyka.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP