Pátek 27. června 1919

Denní pořad

61. schůze Národního shromáždění československého v pátek dne 27. června 1919 o 10. hod. dopolední.

1. Zpravodaj inž. Bečka. Pokračování v rozpravě o zprávě výboru rozpočtového o státním rozpočtu republiky československé pro rok 1919 (tisk č. 1218).

2. Zpravodaj R. Jaroš. Zpráva finančního výboru o vládní osnově zákona (tisk č. 970), kterým se povoluje úvěr na hrazení nákladu, vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny (tisk č. 1141).

3. Zpravodaj Zíka. Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1053) o soupisu nemovitostí za účelem majetkové dávky (tisk č. 1209).

4. Zpravodaj Fr. Buříval. Zpráva výboru státně-zřízeneckého o návrhu dra Matouška a spol. (tisk č. 599) na úpravu poměrů kvalifikovaných soudních sluhů a podúředníků (tisk č. 1246).

5. Zpravodaj dr. Srdínko. Zpráva výboru školského o návrhu členov Národného shromaždenia dra Milána Hodžu, dra O. Srdínka a společníkov (tisk č. 954), aby vydaný bol zákon, kterým sa zriaďuje československá universita v Bratislave (tisk č. 1196).

6. Zpravodaj Chroustovský. Zpráva zemědělského výboru o návrhu člena Národního shromáždění dra Rolíčka, Zíky a soudr. (tisk č. 759), aby byl vydán zákon o náhradě majitelům pronajaté půdy, kteří byli poškození válkou (tisk č. 1215).

7. Zpravodaj dr. Vaněk. Zpráva výboru železničního o doplnění sítě železniční stavbou drah místních (tisk č. 1208).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP