Pátek 27. června 1919

Těsnopisecká zpráva

o 61. schůzi Národního shromáždění československého v Praze

v pátek dne 27. června 1919.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluvy.

Přikázání návrhů výborům.

Schválení zápisů LVIII. a LIX. schůze.

Zpráva ministra Národní obrany Klofáče o stavu věcí na Slovensku.

Denní pořádek:

1. Pokračování v rozpravě o zprávě výboru rozpočtového o státním rozpočtu republiky Československé pro rok 1919 (tisk č. 1218).

Rozprava podrobná o skupině VI.

Řeč posl. Petrovického.

Řeč posl. prof. dra Horáčka.

Řeč posl. Slavíčka.

Řeč posl. Dědice.

Sdělení resolučního návrhu posl. Gustava Navrátila.

Řeč posl. dra Mazance.

Závěrečné slovo zpravodaje posl. Bečky.

Přijetí položek rozpočtových IV., V., VI. a přijetí resolucí.

Rozprava podrobná o skupině VII.

Řeč posl. dra Rambouska.

Řeč posl. Nohela.

Řeč posl. Prokůpka.

Řeč posl. Brodeckého.

Řeč posl. dra Blaho.

Závěrečné slovo zpravodaje posl. Bečky.

Přijetí položek rozpočtových VII. skupiny a přijetí resolucí.

Rozprava podrobná o skupině VIII.

Řeč posl. dra Matouška.

Přijetí rozpočtových položek skupiny VIII. a přijetí resoluce.

Rozprava podrobná o skupině IX.

Řeč posl. Johanise.

Řeč posl. dr. Masarykové.

Řeč posl. dra Hálka.

Řeč posl. Ecksteinové.

Řeč posl. Štychové-Landové.

Řeč posl. prof. dra Velicha.

Závěrečné slovo zpravodaje posl. inž. Bečky.

Přijetí rozpočtových položek skupiny IX. a resolucí.

Jednání o finančním zákoně.

Řeč zpravodaje posl. Bečky.

Přijetí finančního zákona v I. a II. čtení.

2. Zpráva finančního výboru o vládní osnově zákona (tisk č. 970), kterým se povoluje úvěr na hrazení nákladu, vzniklého vozem obilí a mouky z ciziny (tisk č. 1141).

Řeč zpravodaje posl. Jaroše.

Přijetí zákonné osnovy finančního výboru v I. a II. čtení.

3. Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1053) o soupisu nemovitostí za účelem majetkové dávky (tisk č. 1209).

Řeč zpravodaje posl. dra Fáčka.

Přijetí osnovy zákona výboru finančního v I. a II. čtení.

4. Zpráva výboru státně-zřízeneckého o návrhu dra Matouška a spol. (tisk č. 599) na úpravu poměrů kvalifikovaných soudních sluhů a podúředníků (tisk č. 1246).

Řeč zpravodaje posl. Buřívala.

Přijetí osnovy zákona výboru státně zřízeneckého v I. a II. čtení.

5. Zpráva výboru školského o návrhu členov Národného shromáždenia dra Milána Hodžu, dra O. Srdínka a společníkov (tisk č. 954), aby vydaný bol zákon, ktorým sa zriaďuje československá universita v Bratislave (tisk č. 1196).

Řeč zpravodaje posl. prof. dra Srdínka.

Přijetí osnovy zákona školského výboru v I. a II. čtení.

6. Zpráva zemědělského výboru o návrhu člena Národního shromáždění dra Rolíčka, Zíky a soudr. (tisk č. 759), aby byl vydán zákon o náhradě majitelům pronajaté půdy, kteří byli poškozeni válkou (tisk č. 1215).

Řeč zpravodaje posl. Chroustovského.

Přijetí osnovy zákona výboru zemědělského v I. a II. čtení.

7. Zpráva výboru železničního o doplnění sítě železniční stavbou drah místních (tisk č. 1208).

Řeč zpravodaje posl. dra Vaňka.

Přijetí zákona výboru železničního v I. a II. čtení a přijetí resoluce.

Doplňovací volba do výboru pro Velkou Prahu.

Odročení zasedání.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP