Pátek 20. prosince 1918

Těsnopisecká zpráva

o 12. schůzi Národního shromáždění československého v Praze

v pátek dne 20. prosince 1918.

Obsah:

Sdělení presidiální.

Omluvy posl. Roučka a dra Šámala.

Sdělení pozdravů.

Vykonání slibu posl. Tusarem.

Schválení jednacího zápisu o 10. schůzi.

Denní pořádek:

1. Zpráva výboru sociálně-politického o vládní osnově zákona o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze, tisk 206.

Řeč zpravodaje posl. dra Schieszla.

Sdělení resoluce posl. Johanise.

Závěrečná řeč zpravodaje posl. dra Schieszla.

(Přijetí navrženého zákona v I. a II. čtení a přikázání resoluce výboru sociálně-politickému.)

2. Zpráva finančního výboru o vládním návrhu rozpočtového provisoria pro první pololetí 1919, tisk 250.

Řeč zpravodaje posl. dra Fáčka.

Řeč ministra financí dra Rašína.

Řeč posl. Tusara.

Řeč posl. dra Horáčka.

Řeč posl. dra Heidlera.

Řeč posl. dra Hajna.

Řeč posl. Pospíšila.

Řeč posl. Heinricha.

Řeč posl. Stivína.

Řeč posl. Kadlčáka.

Řeč posl. Svozila.

Řeč posl. Paulínyho.

Řeč min. předsedy dra Kramáře.

Závěrečné slovo zpravodaje posl. dra Fáčka.

(Přijetí předlohy v I. a II. čtení.)

3. Zpráva ústavního výboru o návrhu dra Hajna na stanovení platů presidenta republiky a ministrů, tisk 273. a 274.

Řeč zpravodaje posl. dra Weyra.

(Přijetí navržených zákonů v I. a II. čtení.)

4. Doplňovací volby do výboru:

a) sociálně-politického,

b) právního,

c) pro jednací řád,

d) mírového.

5. Zpráva výboru zásobovacího o návrhu posl. Josefa Šamalíka a soudr. (tisk 14.) v příčině zavedení jednotné kvoty chlebovin pro všechny země v československém státě zastoupené, tisk 252.

Řeč zpravodaje posl. dra Viškovského.

(Přijetí návrhu výboru.)

Oznámení o ustavení se výborů.

Oznámení schůzí výborů.

Přikázání návrhu posl. dra Preisse a soudr. o zajištění vodních sil, též výboru pro vodní hospodářství.

Oznámení o přístupu do sněmovních místností a na galerii při schůzi dne 21. prosince 1918.

Stanovení denního pořádku příští schůze.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP