Čtvrtek 19. prosince 1918

Denní pořad

11. schůze Národního shromáždění československého ve čtvrtek, dne 19. prosince 1918 o 11. hodině dopolední.

Zpravodaj dr. Horáček: 1. Zpráva finančního výboru o vládním návrhu na povolení úvěru 10,000.000 K na přípravné práce k mírovému jednání, tisk 249.

Zpravodaj Pik: 2. Zpráva branného výboru o návrhu ve věci obsazování zdravotních obvodů venkovských lékaři, vracejícími se ze služby vojenské, tisk 231.

Zpravodaj Tayerle: 3. Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu na zavedení osmihodinné doby pracovní, tisk 234.

Zpravodaj dr. Bouček: 4. Zpráva právního výboru o vládním návrhu na vydání zákona o změně vojenského trestního řádu, tisk 251.

Zpravodaj dr. Engliš: 5. Zpráva výboru sociálně-politického o vládní osnově zákona o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze, tisk 206.

6. Zpráva výboru sociálně-politického o úrazovém a nemocenském pojištění v zemědělství, tisk...

Zpravodaj dr. Fáček: 7. Zpráva finančního výboru o vládním návrhu rozpočtového provisoria pro první pololetí 1919, tisk 250.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP