Úterý 17. prosince 1918

Z výboru pro potrestání válečných vinníků vystupuje Kolaříková. Navrhuje se místo ní kol. Časný.

Je proti tomu námitka? Není. Prohlašuji jej za zvolena.

Z výboru mírového vystupuje Ecksteinová. Navrhuje se místo ní dr. Rambousek. Je snad proti tomu námitka? Námitky není, prohlašuji jej za zvolena.

Tím jest denní pořad dnešní schůze vyčerpán.

Sděluji, že dnes po schůzi zasedají tyto výbory:

Imunitní v místnosti číslo 15 ve druhém poschodí (zvoní).

Sociálně-politický v místnosti číslo 5 ve druhém poschodí.

Technický číslo dveří 161 ve druhém poschodí.

Školský, a to mimořádná schůze v místnosti číslo 2 ve druhém poschodí.

Konečně dnes zasedá také po schůzi finanční výbor, a to v místnosti číslo 13, přízemí.

Zítra ve středu dne 18. prosince zasedají tyto výbory:

právní v 9 hodin dopoledne v místnosti číslo 5 ve druhém poschodí;

školský v 9 hodin dopoledne v místnosti číslo 2 ve druhém poschodí;

ústavní v 9 hodin dopoledne v místnosti číslo 13 v přízemí;

zásobovací v 9 hodin dopoledne číslo dveří 162, druhé poschodí;

živnostenský v 9 hodin dopoledne číslo dveří 167, druhé poschodí;

Konečně zítra dopoledne koná se také ohlášená již konference klubovních předsedů s předsedy sněmovních výborů v 10 hodin dopoledne v místnosti číslo 14 v přízemí (místnost ústavního výboru, jenž bude zasedat v ten den vedle v čísle 13);

zahraniční výbor konečně zítra ve 4 hodiny odpoledne v čítárně.

Ve čtvrtek koná státně-zřízenecký výbor schůzi v 9 hodin dopoledne v místnosti číslo 16 ve druhém poschodí.

Žádám výbory, aby konání schůzí oznamovaly včas písemně v místnosti sněmovní kanceláře číslo dveří 108, první poschodí, a připojovaly vždy také program, o kterém budou jednati.

Navrhuji denní pořad příští schůze takto:

Konati se bude ve čtvrtek dne 19. prosince 1918 o 11. hodině dopolední mimořádně a to na čtvrtek navrhuji schůzi tuto, poněvadž mi bylo officiálně oznámeno z kanceláře presidia ministerské rady, že pan president naší republiky přijede až v pátek.

Na denní pořad příští schůze čtvrteční navrhuji tyto věci:

1. Zpráva finančního výboru o vládním návrhu na povolení úvěru 5,000.000 K na přípravné práce k mírovému jednání.

2. Zpráva branného výboru o návrhu ve věci obsazování zdravotních obvodů venkovskými lékaři, vracejícími se ze služby vojenské, tisk 231.

3. Zpráva sociálně politického výboru o vládním návrhu na zavedení 8hod. doby pracovní, tisk 234.

4. Zpráva právního výboru o vládním návrhu na vydání zákona o změně vojenského trestního řádu.

5. Zpráva výboru sociálně politického o vládní osnově zákona o zřízení všeob. pensijního ústavu v Praze, tisk 206.

6. Zpráva výboru sociálně politického o úrazovém a nemocenském pojištění v zemědělství.

7. Po případě, když dostaneme hotovou zprávu od finančního výboru: Zpráva výboru finančního o vládním návrhu stran rozpočtového provisoria pro první pololetí 1919.

Jsou snad námitky proti dnu příští schůze, jakož i proti dennímu pořadu jejímu?

Není námitka žádná vznesena, prohlašuji návrh za přijatý.

Schůze je skončena.

(Konec schůze ve 2 hod. 59 minut odpoledne.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP