Úterý 17. prosince 1918

Denní pořad

10. schůze Národního shromáždění československého v úterý, dne

17. prosince 1918 o 2. hodině odpolední.

Dr. B. Němec: 1. Zpráva zemědělského výboru o návrhu Dra Engliše a soudr. na vydání zákona o prozatímní ochraně lesů, tisk 201.

Dr. Engliš: 2. Zpráva sociálně-politického výboru o vládní osnově zákona o zřízení všeob. pensijního ústavu v Praze, tisk 206.

3. S výhradou souhlasu Národního shromáždění:

Doplňovací volby do výborů:

a) sociálně-politického,

b) poštovního,

c) státně-zřízeneckého,

d) pro potrestání válečných vinníků,

e) mírového.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP