Čtvrtek 14. listopadu 1918

Těsnopisecká zpráva

o 1. schůzi Národního shromáždění československého v Praze

dne 14. listopadu 1918.


Obsah:

Zahajovací řeč dra Kramáře

Volba presidenta Československé republiky

Volba předsedy Národního shromáždění

Složení slibu předsedy

Řeč předsedy posl. Tomáška

Skládání slibu členů Národního shromáždění

Volba 4 místopředsedů

Volba zapisovatelů

Řeč místopředsedy dra Bely

Volba členů státní exekutivy

Skládání slibu členů vlády

Řeč předsedy vlády dra Kramáře

Zřízení komisí: ústavní, finanční a sociálně politické

Sdělení praesidiální

Osnovy zákonů:

1. kterým se zrušuje šlechtictví, řády a tituly

2. o zavedení osmihodinné doby pracovní

3. o zavedení obchodních platidel

Návrhy:

1. posl. Johanise a soudruhů ohledně zavedení pojišťování dělnictva zaměstnaného v podnicích zemědělských, jakož i čeledi

2. posl. dra Boučka a soudruhu, aby vydán byl zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona občanského o právu manželském

3. Posl. Jaroše na podání adressy prof Demisovi

Stanovení denního pořádku příští schůze

Řeč posl. dra Horáčka

Řeč posl. dra Šrámka

Řeč posl. dra Bechyně

Řeč posl. dra Meissnera

Řeč posl. dra Fischera

Denní pořádek:

1. Zahájení Národního shromáždění předsedou Národního výboru drem Karlem Kramářem

2. Prohlášení československé republiky a volba předsedy republiky.

3. Volba předsednictva Národního shromáždění:

a) předsedy,

b) 4 místopředsedů,

c) 8 zapisovatelů,

d) 4 pořadatelů.

4. Volba členů státní exekutivy.

5. Skládání slibu.

6. Volba komisí:

a) ústavní,

b) finanční,

c) sociálně-politické.

7. Prvé čtení osnovy zákona o zrušení šlechtictví, titulů a řádů.

8. Prvé čtení osnovy zákona o osmihodinné době pracovní.

9. Prvé čtení osnovy zákona o náhradních platidlech.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP