"S" resp. Šu - Šz: "S" resp. Sa - Sm, "S" resp. Sn - Sti, "S" resp. Sto - Sz, "S" resp. Ša - Št

 

ŠVEHLA Antonín, ministr vnitra, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

členem vlády (ministrem vnitra) a vykonal slib 1, 11;

zástupcem minist. předsedy dle § 14. prozatímní ústavy 17, 474;

rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 ministrem vnitra a vykonal slib 62, 1912, 1913;

odpovědi tištěné na dotazy:

inž. Pospíšila o dopravě válečných uprchlíků do jejich domovů tisk 310;

Hroudy o organisaci četnictva tisk 333;

Sokola o provokaci občanů německé národnosti v Praze tisk 369;

Čuříka o zaručení svobody shromažďovací a spolčovací pro veškeré dělnictvo bez ohledu na jeho politické a náboženské přesvědčení tisk 377;

Svozila o úřednictvu činném při zásobování lidu tisk 413;

Mlčocha Rud. o stanovách městské spořitelny v Olomouci tisk 414;

dra Boučka ve věci dra Švihy tisk 423;

Slavíka Ant. o lidových pojišťovnách tisk 431;

dra Veselého o zásadách pro vyplácení vyživovacích příspěvků tisk 450;

Nádvorníka o propouštění zřízenců v politických a vojenských ústavech v Brně tisk 451;

Nádvorníka o výrobních a obchodních poměrech vzhledem na stoupající nezaměstnanost dělnictva tisk 542 a k č. 542;

Němce Ant. o nesprávném postupu úřadů a vojska ve Žďáře na Moravě tisk 631;

Ševčíka stran nařízení ministerstva školství o náboženských úkonech na školách tisk 632;

Jaroše o nemístném jednání okresního lékaře dra Doškáře v Karlíně tisk 633;

dra Boučka o výkladech ministra financí, týkajících se valuty a vydávání cestovních pasů tisk 637;

dra Engliše o řádném rozpočtu tisk 663;

Machara o projevech jednotlivých členů vlády tisk 664;

Pika o internování Čechů polskými úřady v Krakově tisk 722;

Špatného o rozpuštění představenstev spolkových spořitelen tisk 724;

Němce Ant. a Hlinky o zákazu všech schůzí a projevů v celém Slovensku tisk 727;

dra Bulína o zákeřném utracení dra Havla tisk 775;

Dyka ohledně vyklizení Těšínska tisk 786;

inž. Pospíšila o znásilnění svobody přesvědčení dělnic Kukačové a Mayerové u firmy Hardtmuth v Čes. Budějovicích tisk 788;

Čuříka o násilném nucení dělníků křesťanského smýšlení, aby vstoupili do sociálně-demokratické organisace tisk 789;

Kadlčáka o znásilnění hutníka Emanuela Motlocha z Vítkovic tisk 790;

Hroudy o zasáhnutí do kompetence sborů samosprávných tisk 793;

Stivína o předložení státního rozpočtu na rok 1919 tisk 884;

dra Engliše o nařizovacím právu vlády tisk 885;

Zeminové o poměrech na broumovském okresním hejtmanství tisk 889;

Jílka o teroru sociálních demokratů v Třebíči na Moravě tisk 935;

Čuříka o teroru sociálně-demokratických důvěrníků na Koksovně v Přívoze tisk 936;

Tučného o zaměstnávání podvratných živlů v zemských službách tisk 938;

dra Franke o kácení obecních lesů v Horusicích, Bošilci, Žišově a Mazalově tisk 939;

Kaderky o předkupním právu na pozemky, určitou dobu od velkostatků pronajaté tisk 971;

Jiráska Al. stran pokoutního tisku pražského tisk 1003;

Špatného o nezákonných vyhláškách volebních obecních starostů o soupisu voličů tisk 1011;

Svěceného o pronásledování kolportérů dělnického tisku v republice tisk 1012;

Marka o hrubém šikanování příslušníků Českosl. republiky, zaměstnaných u státních drah na Moravě a bydlících pro nedostatek bytů ještě ve Vídni tisk 1013;

dra Matouška a dra Meissnera o nevykonávání zákona ze dne 18. února 1919, č. 89 Sb. z. a n. o oficiantech státních úřadů a ústavů tisk 1021;

Slavíčka o přídělu demobilisačního materiálu pro malé živnostníky tisk 1025;

Rýpara o tom, jak jest postaráno o hájení našich hranic ve Slezsku proti připravovaným vpádům z Německa tisk 1047;

Neumanna St. K. ve věci spisovatele Hugona Sonnenscheina tisk 1103;

Bechyně o nezákonném zatčení dělnického důvěrníka Kollera v Praze tisk 1147;

Šrámka o hrubém porušování svobody občanské, shromažďovací a spolčovací tisk 1148;

inž. Pospíšila o stranickém chování správce okresního hejtmanství Manna v Ledči n. Sázavou tisk 1159;

Rýpara o násilném nucení dělníků v továrně na buničinu v Ratimově ke vstupu do sociálně-demokratické organisace tisk 1174;

Malkusa o způsobu provádění rekvisic v okresu píseckém tisk 1194;

inž. Pospíšila stran zastoupení čsl. strany lidové v okresních správních komisích a hospodářských radách tisk 1198;

Zíky o rozpouštění obecních zastupitelstev a dosazování správních komisí v českých obcích ve Slezsku tisk 1200;

Pavlána o laxním postupu politických úřadů ve Slezsku při zřizování správních komisí tisk 1202;

Nohela o vykázání haličských uprchlíků tisk 1219;

Kvapila o národním zabezpečení Lužických Srbů tisk 1287;

Šamalíka o pumových útocích na katolické chrámy v Brně tisk 1293;

Kvapila stran vážného německého obvinění o poměrech v Československé republice tisk 1294;

Stivína o zrušení zákazu některých německých politických listů a zrušení nařízení Stürgkhových o výjimečném stavu tisk 1295;

Čuříka o vydání formulářů žádostí o státní příspěvek k invalidní rentě tisk 1360;

Šabaty o násilnických výtržnostech ve chrámu Týnském a na Karlově mostě tisk 1363;

Roučka o odsouzení domkáře Jakuba Dobeše z Moravských Prus pro nedodání obilí a brambor tisk 1391;

Udržala o násilnictví, spáchaném dne 21. května 1919 na členech Národního shromáždění tisk 1392;

dra B. Němce v zál. obsazování úřednických míst v ústředních úřadech tisk 1393;

Kvapila o ohlášeném německém odboji v severních Čechách tisk 1403;

Čuříka o teroru proti organisovanému dělnictvu křesťansko-sociálnímu v Lipině na Karlově Huti u Frýdku tisk 1404;

Votruby Vil. o náhradě škody a osobní svobodě a bezpečnosti obchodníků a živnostníků v protidrahotních demonstracích tisk 1452;

inž. Pospíšila o událostech na dívčím učitelském ústavu v Chrudimi tisk 1453;

dra Mazance o překročení kompetence správní rady městské ve Vysočanech tisk 1454;

dra Stojana o dalším vyplácení t. zv. americké podpory tisk 1474;

Stoupala o výplatě podpor rodinám, jichž živitelé vstoupili do americké armády tisk 1488;

dra Novotného K. o urovnání nesnesitelných poměrů ve Znojmě a na Znojemsku tisk 1490;

dra Schieszla o udělování domovského práva obcemi, zvláště německými, cizincům tisk 1491;

Síse ve věci ruských uprchlíků z Karpatské Rusi tisk 1545;

Marka ve věci nezákonného jednání okresního hejtmana v Holešově a pobuřujícího jednání tamní vojenské stráže tisk 1546;

dra Mazance o zákazu konati svatební a pohřební průvody a procesí v Semilech tisk 1547;

Rýpara o znásilnění dělníků Rudolfa Kaistury a Rudolfa Kravčíka v Mor. Ostravě tisk 1552;

inž. Pospíšila stran odepření drahotního přídavku katechetovi Arnoštu Olivovi místní správní komisí ve Vysočanech tisk 1570;

dra Hajna o podmínce německé národnosti, aby žadatel nabyl veřejného úřadu v Československé republice tisk 1574;

dra Hajna o statistice volby do obcí tisk 1618;

Kadlčáka o projevu státního tajemníka dra Hodži tisk 1666;

Freimana o nedodržení platných zákonných ustanovení jazykových presidentem zemské správy politické Kosinou tisk 1667;

Vraného o výluce Ant. Černého ve Chvaleticích z práce tisk 1668;

Ulricha o stranické praxi úřadů při povolování veřejných shromáždění a o účasti vojenských osob na veřejných schůzích tisk 1669;

Berana o znásilňování dělnictva pro příslušnost k republikánské straně československého venkova tisk 1670;

Vojty o častých krádežích a loupeživých přepadeních kočovnými tlupami v jihočeských okresích tisk 1671;

dra Lukavského o zabavení "Národních Listů" ze dne 24. června 1919 a konfiskační praxi vůbec tisk 1672;

Mattuše o aféře hazardních her tisk 1690;

Pavlána o nedosazení správní komise v Ratimově tisk 1691;

Klegy o vyživovacích příspěvcích pro české manželky polských příslušníků, usedlé ve Slezsku a severovýchodní Moravě tisk 1695;

dra Kubíčka o stranickém teroru proti lidu venkovskému a znásilňování volnosti politického přesvědčení organisacemi dělnickými tisk 1696;

dra Kmeťka o platnosti § 12. zákona o reformě práva manželského na Slovensku tisk 1755;

Hroudy o zneužívání nadačního jmění špitálu svatojanského v Jindřichově Hradci tisk 1770;

Slavíčka o jednání okres. správy politické v Teplicích v záležitosti vyživovacího příspěvku za Karla Bícu tisk 1771;

dra Viškovského o státní podpoře pohořelým ve Slapech (pol. okres Táborský) tisk 1794;

dra Lukavského o událostech v redakci "Českého Deníku" v Plzni dne 11. září 1919 tisk 1824;

Čipery o námitkách do obecních voleb tisk 1830;

dra Mazance o komisionálních prohlídkách ve Františkánském klášteře v Hájku tisk 1858;

Hyrše o zabavení plakátů okresní správou politickou v Německém Brodě tisk 1945;

Buřívala o rozmnožení četnických stanovišť tisk 1946;

Buřívala o stanovení zásad pro reorganisaci služby četnictva tisk 1947;

Biňovce o nemístném užívání zbraní vojenskou hlídkou tisk 2030;

Drobného o nevyřizování rekursu proti obecním volbám v Domamili u Moravských Budějovic tisk 2085;

Svobody Frant. o nekorektním jednání vojenské policie a četnictva proti členům soc. demokratických organisací tisk 2088;

Sechtra o počínání obecního úřadu a hospodářské rady v Dobrovízi tisk 2095;

dra Lukavského o bouřlivých demonstracích v Chotěboři tisk 2102;

Bezděka o opatřeních k ochraně dělnictva proti znásilňování tisk 2203;

Hrejsy o rekvisicích dobytka a asistencích četnických a vojenských tisk 2277;

Zeminové, kdy budou tak zvaní haličští uprchlíci donuceni navrátiti se do svých domovin tisk 2204;

Petrovického o nepohotovosti a stranickosti okresní správy politické v Roudnici tisk 2208;

Pelikána o bankovkové kalamitě na pohraničním území republiky tisk 2329;

Síse o uveřejňování zákonů tisk 2358;

Berana o teroru organisace sociálně-demokratické v Měčíně u Přeštic tisk 2379;

Berana o teroru organisace sociálně-demokratické v továrně Melicharově v Brandýse n. L. tisk 2380;

Čuříka o znásilnění dělníků pro příslušnost k organisaci křesťansko-sociální v Hodoníně tisk 2448;

Šolleho ve věci změny komisionáře státním obilním ústavem v politickém okresu milevském tisk 2475;

Dyka stran reorganisace státního zástavního úřadu tisk 2484;

dra F. Krejčího o nedovolené agitaci ruských válečných zajatců tisk 2518;

Nováka Ant. o demonstracích v Chotěboři tisk 2519;

Berana o teroru proti příslušníkům republikánské strany čs. venkova tisk 2521;

Bechyně o nepořádcích u okresní vyživovací komise v Rokycanech a zemské vyživovací komise v Praze tisk 2522;

Čipery ohledně zjednání svobody pro každé politické přesvědčení a znemožnění teroru tisk 2523;

Petrovického o úmyslu zabírání pražských hotelů pro účely úřední a vojenské tisk 2627;

Srnce, Jana Veselého, Pika a Johanise o povolování kácení dříví na obecních statcích tisk 2628;

Freimana o užívání úředních orgánů a úředního aparátu státního k agitaci pro Armádu Spásy tisk 2637;

dra Mazance o nezákonném zrušení školních kaplí na Smíchově smíchovským starostou tisk 2639;

dra Bartoška o odvislosti soudní judikatury v republice od soudnictví bývalé říše Rakousko-Uherské tisk 2640;

Tesky o stavu věcí v Československé sibiřské armádě a uvěznění 53 delegátů druhého vojenského sjezdu v Irkutsku na ruském ostrově ve Vladivostoku tisk 2664;

odpovědi bez tisku na dotazy:

Bechyně o protičeských násilnostech při volbách ve Vídni 31, 906; 32, 909;

mluvil:

o pozemkové reformě a o hospodářských poměrech v Čsl. republice 46, 1270;

prohlášení:

ohledně obsazení Těšínska čsl. vojskem 21, 570;

k osnově zákona o řádu volení do obcí 21, 572;

k dotazu Bechyně o protičeských násilnostech při volbách ve Vídni 31, 906 (odpověď viz 32, 909);

jako zástupce min. předsedy o podání verbální noty ve věci chystaného útoku na Československou republiku 35, 969;

k naléhavému dotazu Bradáče o akci na zmírnění bídy působením vlády k okamžitému snížení cen veškerých předmětů denní potřeby 54, 1581; schváleno 1587;

o vpádu maďarského vojska na Slovensko 57, 1645;

k předloze volebního řádu Národního shromáždění 67, 2116;

k pilnému dotazu dra Budaye o zákazu schůzí slovenské lidové strany v zemplínské župě a o porušení imunity dra Kovalíka 120, 3600; schváleno 3609.

"S" resp. Sa - Sm

"S" resp. Sn - Sti

"S" resp. Sto - Sz

"S" resp. Ša - ŠtPřihlásit/registrovat se do ISP