"P" resp. Pp - Pz: ("P" resp. Pa - Po)

PRÁŠEK Karel, ministr zemědělství, statkář, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen členem vlády (ministrem zemědělství) a vykonal slib 1, 10, 11;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 opětně ministrem zemědělství a složil slib 62, 1912, 1913;

odpovědi tištěné na dotazy:

Šamalíka ohl. rekvirování dobytka tisk 412;

dra Franke o kácení obecních lesů v Horusicích, Bošilci, Žišově a Mazalově tisk 939;

Kaderky o předkupním právu na pozemky, určitou dobu od velkostatků pronajaté tisk 971;

Svozila ve věci šikanování úředníků bývalých císařských statků pro politickou a stavovskou činnost tisk 1151;

dra Franke o loupení obecních lesů na českém jihu a útisku chalupníkův a domkářův starousedlými rolníky a obecními zastupitelstvy tisk 1155;

Vraného o nespravedlivém pronájmu luk od velkostatku v Brandýse n. Labem tisk 1173;

Pelikána o ušetření chovatelů dobytka z řad železničních zřízenců od rekvisice tisk 1197;

Hrdličky o hospodaření strojenými hnojivy tisk 1487;

Kadlčáka o protizákonné rekvisici dobytka ve Zděchově u Vsetína tisk 1498;

dra Kubíčka o stranickém teroru proti lidu venkovskému tisk 1696;

Hatláka stran působnosti sklepních inspektorů vinařských na Moravě tisk 1728;

Zeminové ohl. úpravy výslužného úřednictva velkostatků v republice Čs. tisk 1760;

Chlebounové o škodách působených polními hraboši tisk 1765;

Biňovce o maření pozemkové reformy prodejem jednotlivých částí zabraných velkostatků tisk 1820;

Ulricha o zamýšleném zcizení velkostatku a cukrovaru v Dymokurech tisk 1839;

Krále o ohrožení chovu hovězího dobytka a zásobování měst masem a mlékem tisk 1913;

Veselého Jana o prodeji velkostatku Zvíkovec-Chlum tisk 1939;

dra Kubíčka o nevyhovění žádostem bezzemků, domkářů, rolníků a živnostníků o prozatímní pronájem pozemků a luk z býv. čís. velkostatku ve Smiřicích tisk 2034;

Drobného o rozprodávání velkostatku býv. barona Drascheho na Pardubicku tisk 2100;

Špačka Jos. stran zvýšení pěstování konopí tisk 2319;

Veselého Jana stran cen obilí k setí tisk 2415;

dra Zahradníka o dodávkách všech nezbytných potřeb k výmlatu i pro domácnost v bývalé volební skupině české č. 55 (soudní okresy sedlčanský, votický, neveklovský a sedlecký na dráze) tisk 2512;

Bechyně stran Emila Kučery tisk 2517;

Srnce, Jana Veselého, Pika a Johanise o povolování kácení dříví na obecních statcích tisk 2628;

dra Budínského o hospodaření na panství Salmově v Rájci na Moravě tisk 2641;

Votruby Vil. stran zadání honitby bývalému hraběti Thunovi hlavním lesním úřadem v Hrádku na Slovensku tisk 2850;

Petrovického o odpírání dříví řemeslníkům dřevo zpracovávajícím některými lesními správami tisk 2859;

mluvil:

k programovému prohlášení minist. předsedy 16, 397;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3341;

prohlášení:

k naléhavému dotazu dra Lukavského o zvýšení cen obilních a stoupání cen denních potřeb životních 66, 2058, schváleno 2069.

 

PREISS Jaroslav, dr., vrchní ředitel Živnobanky, D.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 72, 2230;

zvolen:

do výboru finančního 2, 18; 34, 962;

do výboru národohospodářského a mírového 9, 192, 193;

do kontrolní komise finanční 36, 1005;

vystoupil:

z výborů: mírového, národohospodářského a finančního 22, 646;

návrhy tištěné:

staré dodávací smlouvy, sjednané dřívějším erárem tisk 123;

zajištění nároků příslušníků československých proti cizím pojišťovnám tisk 125;

zajištění vodních sil tisk 132;

zřízení jednotného pensijního ústavu pro pensijní pojištění soukromého úřednictva tisk 134;

zřízení Vyšší textilní školy průmyslové v Hradci Králové tisk 135, zpráva tisk 494.

 

PROKEŠ Jan, žurnalista, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18;

do výboru školského 3, 34;

do výboru mírového 9, 193;

místopředsedou výboru mírového 12, 327;

do výboru ústavního 103, 3108;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 17, 474;

z výboru mírového a školského 22, 646;

z výboru ústavního 106, 3160;

návrhy tištěné:

zřízení ústavu pro patologickou anatomii a bakteriologii na Ostravsku tisk 367;

řádné vybudování a rozšíření státní vyšší průmyslové školy kovodělnické ve Vítkovicích tisk 2715;

dotazy bez tisku:

na min. předsedu o zavraždění českého učitele Maiwalda v české obci Dětmarovicích na Těšínsku 97, 2896, odpověď 2898;

mluvil:

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3362;

imunitní záležitosti:

okresní soud v Novém Jičíně za vydání pro urážku na cti podle § 496 tr. zák. k žalobě inž. Vlast. Brejchy v Král. Vinohradech 88, 2628;

krajský soud v Novém Jičíně za vydání pro přečin proti bezpečnosti cti k žalobě Adolfa Mojžíše v Kopřivnici 89, 2637.

 

PROKŮPEK Adolf, předseda čes. odboru Zemědělské rady pro Čechy, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35; 57, 1678;

do výboru pro vnitřní kolonisaci 9, 193;

místopředsedou výboru zemědělského 9, 197; 64, 2007;

předsedou výboru pro vnitřní kolonisaci 17, 474;

předsedou výboru pro pozemkovou reformu 40, 1038;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678;

předsedou výboru pro pozemkovou reformu 62, 1924;

návrhy tištěné:

provedení novostavby pro zemědělský odbor české vysoké školy technické v Praze a opatření školního demonstračního a pokusného velkostatku pro tento odbor tisk 390;

vydání zákona o právu pachtýřů na výkup pozemků tisk 455, zpráva tisk 1099;

vydání zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách tisk 2184;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh na vypracování zákona o definitivní úpravě otázky obecního statku 26, 744, 27, 790;

resoluční návrh na zřízení lesnického odboru na vysokém učení technickém v Praze 109, 3203;

dotazy tištěné na:

ministra zásobování stran zpráv o dodávce obilí tisk 1731, odpověď tisk 2206;

mluvil:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 6, 127;

k rozpočtu ministerstva zemědělství pro r. 1919, 61, 1862.

 

PURKYŇOVÁ Eliška, asistentka ministerstva soc. péče, D.

Vykonala slib 109, 3182;

zvolena:

do výboru kulturního 114, 3468;

návrhy tištěné:

úprava platů učitelek mateřských škol tisk 2337.

("P" resp. Pa - Po)Přihlásit/registrovat se do ISP