Středa 16. září 1908

Stenographischer Bericht

über die

II. Sitzung des Landtages des Königreiches,

Böhmen vom Jahre 1908 am 16. September 1908.

Stenografická zpráva

o

II. sezení sněmu království Českého z roku 1908 dne 16. září 1908.

I n h a l t:

Presidialberichte:

Bekanntgabe der verteilten Druckschriften (Seite 75).

Mitteilung des Einlaufes von Petitionen (Seite 75).

Mitteilung der Regierungsvorlage mit dem Entwurfe eines Gesetzes, betreffend den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel und anderer gemeinnütziger Tiere (Seite 75)

O b s a h:

Zprávy praesidiální:

Oznámení spisů tiskem rozdaných (str. 75).

Sdělení došlých petic (str. 75).

Sdělení vládní předlohy s osnovou zákona o ochraně ptáků pro zemědělství užitečných a jiných obecně prospěšných zvířat (Str. 75. )

Anträge:

1.   der Abg. Spies und Genossen, betreffend die Erteilung einer Landes- und Staatssubvention für einige vom Hagelschlag betroffenen Gemeinden des Bezirkes Tepl (Seite 75);

2.   der Abg. Máša und Genossen wegen Vorlage eines Gesetzentwurfes über die Regulierung der Bächer Bystrý und Chotyšanka in den Bezirken Beneschau und Wlašim (Seite 76);

3.   der Abg. Ulrich, Kuchynka, Dr. Pippich, Dr. Preiss und Genossen wegen Errichtung einer Handels- und Gewerbekammer für Ostböhmen (Seite 76);

4.   der Abg. Dr. Ulrich, Dr. Preiss, Dr. Schuster und Genossen, betreffend die Erhöhung der Dotation zur Hebung des Kleingewerbes (Seite 77);

Návrhy:

1.    posl. Spiese a soudr. na udělení zemské a státní podpory některým obcím okresu tepelského, krupobitím stíženým (str. 75);

2.    posl. Máši a soudr. na předložení osnovy zákona o regulaci potoku Bystrého a Chotyšanky v okresích Benešov a Vlašim (str. 76);

3.     posl. dra Ulricha, Kuchynky, dra Pippicha, dra Preisse a soudr. na zřízení obchodní a živnostenské komory pro východní Čechy (str. 76);

4.    posl. dra Ulricha, dra Preisse, dra Schustra a soudr. na zvýšení dotace k povznesení malých živností (str. 77);

5.   der Abg. Kropáček, Hucl und Genossen wegen Vorlage eines Gesetzes über die Kommassation der Grundstücke (Seite 77);

6.   der Abg. Dr. Pinkas und Genossen, betreffend die Gewährung von Steuererleichterungen für Neu- und Umbauten in den alten Teilen der königl. Hauptstadt Prag (Seite77);

7.   der Abg. Hucl, Vinař, Dr. Šubrt und Genossen, betreffend die Reform des Jagdgesetzes für das Königreich Böhmen (Seite 78);

8.   der Abg. Dr. Preiss, Kotlant und Genossen, betreffend die Sanierung von Landesfinanzen (Seite 78);

9.   der Abg. Dr. Koerner und Genossen wegen Regulierung der Dienstverhältnisse des Wärterpersonales im k. k. allgemeinen Krankenhause in Prag (Seite 78);

10.   der Abg. Sojka und Genossen wegen Gewährung einer Landes- und Staatssub-vention an die Abbrändler der Städte Mauth bei Zbirov (Seite 79);

11.   der Abg. Švehla und Genossen wegen Vorlage eines Reichsgesetzes gegen die Kartelle (Seite 80);

12.   der Abg. Šmirous, Vacek und Genossen, betreffend die Erhöhung der Landesdotation für die Ausbesserung der beschädigten Wege im Königreiche Böhmen (Seite 80);

13.   der Abg. Trojan und Genossen Wegen Gewährung einer Landessubvention zur Wiederherstellung der Kommunikationen im Bezirke Reichenau a. K. (Seite 81);

14.   der Abg. Feltl und Genossen wegen Gewährung einer Landessubvention an die Abbrändler in Altsteindorf und Polička (Seite 81);

15.   der Abg. Dr. Šubrt und Genossen wegen Errichtung von ständigen und qualifizierten Revisoren bei der Landesbuchhaltung für die Revision der Gemeinderechnungen (Seite 82);

16.   der Abg. Švehla, Žďárský, Kubr, Dr. Viskovský und Genossen, betreffend die Errichtung eines gemeinnützigen Jubiläums-Landesunternehmens aus Anlaß der 60jährigen Regierung Seiner Majestät (Seite 83);

17.   der Abg. Dr. Preiss und Genossen

5.     posl. Kropáčka, Hucla a soudr. v příčině vydání zákona zemského o scelování pozemků (str. 77);

6.   posl. dra Pinkase a soudr. o povolení úlev na daních pro stavby a přestavby domů ve starých částech král. hlavního města Prahy (str. 77);

7.    posl. Hucla, Vinaře, dra Šubrta a soudr. v příčině změny honebního zákona pro král. České (str. 78):

8.   posl. dra Preisse, Kotlanta a soudr. v příčině sanace zemských financí (str. 78);

9.    posl. dra Koernera a soudr. ve příčině úpravy služebních poměrů opatrovnického personálu c. k. všeobecné nemocnice v Praze (str. 78);

10.   posl. Sojky a soudr. v příčině poskytnutí podpory zemské a státní požárem postiženému obyvatelstvu města Mýta u Zbirova (str. 79);

11.   posl. Švehly a soudr. v příčině vydání říšského zákona proti kartelům (str. 80);

12.     posl. Šmirouse, Vacka a soudr. v příčině zvýšení zemské dotace pro podporování poškozených cest v obcích království Českého (str. 80);

13.   posl. Trojana a soudr. na poskytnutí zemské subvence na znovuzřízení komunikací v okresu rychnovském nad Kn. (str. 81);

14.   posl. Feltla a soudr. na poskytnutí zemské subvence požárem postiženým obyvatelům v Kamenci a Poličce (str. 81);

15.   posl. dra Šubrta a soudr. v příčině zřízení stálých, dobře kvalifikovaných revisorů při zemské účtárně pro přehlížení účtů obecních (str. 82);

16.   posl. Švehly, Žďárského, Kubra, dra Viškovského a soudr. stran oslavy jubilea 60letého panování Jeho Veličenstva zřízením zemského jubilejního podniku obecně prospěšného (str. 83);

17.   posl. dra Jaroslava Preisse a soudr. auf die Errichtung eines Gewerberates für das Königreich Böhmen (Seite 83);

18.   der Abg. Dr. Wenzel Schuster und Genossen auf die Abänderung der Statuten des Landes-Jubiläums-Kreditfondes (Seite 85);

19.   der Abg. Adam und Genossen, betreffend eine Elementar-Katastrophe im Bezirke Chotěboř und Habern (Seite 86).

18.   dra Václava Schustra a soudruhů na změnu stanov zemského jubilejního úvěrního fondu ku podpoře malých živnostníků (str. 85);

19.   posl. Adama a soudruhů ve příčině živelní pohromy v okresu Chotěbořském a Haberkém (str. 86).

Anfragen:

1.   der Abg. Schreiter, Grössl und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Ereignisse in Bergreichenstein (Seite 87);

2.   der Abg. Blahovec und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend reichsdeutsche Fahnen in Prachatitz (Seite 87);

3. der Abg. Kropáček und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend unlautere Werbung von böhmischen Dienstmädchen durch deutsche Agenten in Dienste nach Deutschland (Seite 88);

4.   der Abg. Dr. Schauer und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Verletzung der Sprachenrechte des böhmischen Volkes von Seite des k. k. Bezirksgerichtes in Eger (Seite 88);

5.   der Abg. A. Slavík und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend das böhmische Minoritätsschulwesen (Seite 90);

6.   der Abg. Grössl, Dr. Schreiner, Schreiter und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Ereignisse in Hartmanitz (Seite 90);

7.   der Abg. Dr. Víškovský und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Verfolgung des böhmischen Minoritäts-Schulwesens im Königreiche Böhmen (Seite 91);

8.   der Abg. Zimmer und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Richtigstellung des Sparkassenregulativs vom Jahre 1844 (Seite 92);

9.   der Abg. Dr. Koerner und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Bibliothek der beiden technischen Hochschulen (Seite 94);

Dotazy:

1.   posl. Schreitra, Grössla a soudruhů na c. k. místodržitele v příčině událostí v Kašperských Horách (str. 87);

2.   posl. Blahovce a soudruhů na c. k. místodržitele v příčině velkoněmeckých praporů v Prachaticích (str. 87);

3.    posl. Kropáčka a soudr. na c. k. místodržitele v příčině nekalého verbování českých služebných děvčat německými agenty do služeb do Německa (str. 88);

4.    dra Schauera a soudr. na c. k. místodržitele v příčině porušení jazykových práv národa Českého se strany c. k. okresního soudu v Chebu (str. 88);

5.    posl. A. Slavíka a soudr. na c. k. místodržitele v příčině menšinového školství českého (str. 90);

6.   posl. Grössla, dra Schreinera, Schreitera a soudr. na c. k. místodržitele v příčině událostí v Hartmanicích (str. 90);

7.   posl. dra Viškovského a soudruhů na c. k. místodržitele v příčině utiskování českého menšinového školství v království Českém (str. 91);

8.   posl. dra Zimmera a soudr. na c. k. místodržitele v příčině úpravy regulativu z r. 1844 pro spořitelny (str. 92);

9.   posl. dra Koernera a soudr. na c. k. místodržitele v příčině umístění knihovny společné oběma vys. školám technickým (str. 94);

10. der Abg. Švehla und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Flußregulierung im Königreiche Böhmen (Seite 94);

11.   der Abg. Dr. Hackel und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Nichteinhaltung der sprachlichen Gleichberechtigung von Seite des Präger Magistrates (Seite 95);

12.   der Abg. Trojan und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Untersuchung der Lehrer aus Grund anonymer Anzeigen (Seite 96);

13.   der Abg. Dr. Kindermann und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Maßregeln gegen die aus Rußland drohende Choleragefahr (Seite 96).

10. posl. Švehly a soudruhů na c. k. místodržitele v příčině regulace řek v království Českém (str. 94);

11.   posl. dra Hackla a soudr. na c. k. místodržitele v příčině nezachováváni jazykové rovnoprávnosti magistrátem král. hl. města Prahy (str. 95);

12.   posl. Trojana a soudruhů na c k. místodržitele v příčině vyšetřování učitelů na základě anonymních udání (str. 96);

13.   posl. dra Kindermanna a soudr. na c. k. místodržitele v příčině opatření, aby nebyla k nám zavlečena cholera z Ruska (str. 96).

Tagesordnung:

I. Berichte über die Wahlen der Abgeordneten:

Maixner (Seite 97), Dr. Bachmann (Seite 97), Dr. Bernardin (Seite 98), Böhr (Seite 98), Dr. Funke (Seite 99), Heiser (Seite 99), Dr. Herold (Seite 100), Hütter (Seite 100). Ingrisch (Seite 101), Dr. Kiemann (Seite 101), Dr. Kindermann (Seite 101), Ritter von Kriegelstein (Seite 102), Lößl (Seite 102), Dr. Maly (Seite 103), Markert (Seite 103), Morawetz (Seite 103), Müller (Seite 104), Dr. Witsche (Seite 104), Pacher (Seite 105), Peters (Seite 105), Posselt (Seite 106), Prade, Dr. Schücker, Segler (Seite 106), Reichelt (Seite 107), Roller (Seite107), Schlegel (Seite 107), Denní pořádek. I. Zprávy o volbách poslanců: Maixnera (str. 97), dra Bachmanna (str. 97), dra Bernardina (str. 98), Böhra (str. 98), dra Funke (str. 99), Heisera (str. 99), dra Herolda (str. 100), Hüttera (str. 100), Ingrische (str. 101), dra Kiemanna (str. 101), dra Kindermanna (str. 101), ryt. Kriegelsteina (str. 102), Lössla (str. 102), dra Malyho (str. 103), Markerta (str. 108), Morawtze (str. 103), Müllera (str. 104), dra Nitsche (str, 104), Pachra (str. 105), Peterse (str. 105), Posselta (str. 106), Prade, dra Schückra a Leglera (str. 106). Reichelta (str. 107), Rollera (str. 107), Schlegela (str. 107), Strache (Seite 108), von Stranský (Seite 108), Tobisch (Seite 108), Karl Graf Bouquoy (Seite 109), Heinrich Graf Clam Martinic (Seite 109), Eugen Graf Czernin (Seite 109), Johann Graf Dobrženský (Seite 109), Otto Graf Harrach (Seite 109), Ferdinand Graf Chotek (Seite 109), Johann Graf Lažanský (Seite 109), Ferdinand Prinz Lobkowitz (Seite 109), Georg Fürst Lobkowicz (Seite 109), Alfons Graf Mensdorff (Seite 109), Josef Graf Nostitz (Seite 109), Adalbert Graf Schönborn (Seite 109), Kart Fürst v. Schwarzenberg (Seite 109), Ernst Graf Sylva-Taroucca (Seite 109), Franz Graf Thun-Hohenstein (Seite 109), Josef Graf Wallis (Seite 109), Maresch (Seite 110), Glöckner (Seite 110), Dr. Urban (Seite 110), Melhardt (Seite 110), Schöffl (Seite 110). Knoll (Seite 110), Keller (Seite 110), Dr. Baernreither (Seite 111), Freiherr von Brand (Seite 111), Brusák (Seite 111), Dr. Burian (Seite 111), Franz Graf Elam-Gallas (Seite 111), Ottakar Graf Czernin von Chudenic (Seite 111), Dr. Damm (Seite 111), Freiherr von Dacziczky (Seite 111), Dr. Friedrich Graf Deym (S. 111), Dr. Franz Graf Deym (S. 111), Johann Graf Dobrženský jun. (Seite 111), Günther (Seite 111), Helmer (Seite 111), Dr. Herrman (Seite 111). Stracheho (str. 108), sl. Stranského (str. 108), Tobische (str. 108), Karla hraběte Buquoye (str. 109), Jindřicha hr. Clama-Martinice (str. 109), Eugena hrab. Czernina (str. 109), Jana hraběte Dobrženského (str. 109), Otty hraběte Harracha (str. 109), Ferdinanda hraběte Chotka (str. 109), Jana hraběte Lažanského (str. 109), Ferdinanda prince Lobkovice (str. 109), Jiřího knížete Lobkovice (str. 109), Alfonsa hraběte Mensdorffa (str. 109), Josefa hraběte Nostitze (str. 109), Vojtěcha hraběte Schönborna (str. 109), Karla knížete ze Schwarzenbergů (str. 109), Arnošta hrab. Sylva-Tarouccy (str. 109), Frant. hr. Thun-Hohensteina (str. 109), Josefa hraběte Wallise (str. 109), Maresche (str. 110), Glöcknera (str. 110), Dra Urbana (str. 110), Melhardta (str. 110), Schöffla (str. 110), Knolla (str. 110), Kellera (str. 110), Dra Baernreithera (str. 111), svob. pána Branda (str. 111), Brusáka (str. 111), Dra Buriana (str. 111), hr. Františka Clam-Gallasa (str. 111), Otakara hr. Czernina z Chudenic (str. 111), Dra Damma (str. 111), Richarda svob. p. Dacziczkého (str. 111), Dra hr. Bedřicha Deyma (str. 111), Dra hr. Františka Deyma (str. 111), hr. Jana Dobrženského ml. (str. 111), Günthera (str. 111), Helmera (str. 111). Dra Herrmanna (str. 111), Freiherr von Hildprandt (Seite 111), Freiherr Hrubý von Gelenj (Seite 111). Kabrhel (Seite 111), Dr. Karlach (Seite 111), Kokeš (Seite 111), Dr. Ritter von Kopetz (Seite 111), Freiherr von Kotz (Seite 111), Kreisl (Seite 111). Labler (Seite 111), Liebzeit (Seite 111), Dr. Jaroslaus Prinz Lobkowicz (Seite 111), Marat (Seite 111). Johann Viktor Mayer (Seite 111), Dr. Edler von Medinger (Seite 111), Emanuel Graf Mensdorff (Seite 111), Dr. Mettal (Seite 111), Milner (Seite 111), Ewoein Graf Nostitz-Rienek (Seite 111), Leopold Graf Rostitz- Rienek (Seite 111), Pammer (Seite 111), Freiherr von Parish (Seite 111), Dr. Ritter von Perger (Seite 111), Pilz (Seite 111). Dr. Radimský (Seite 111), Fürst Rohan (Seite 111), Roubíček (Seite 111), Sajfert (Seite 111), Hans Graf Schönborn (Seite 111), Dr. Friedrich Prinz Schwarzenberg (Seite 111), Srb Stanislaus (Seite 112), Steyskal (Seite 112), Šembera (Seite 112), Dr. Franz Graf Thun-Hohenstein (Seite 112), Fürst-Trauttmansdorff (Seite 112), Graf Waldstein (Seite 112), Dr. Ritter von Weltrubský (Seite (112), Graf Wollenstein (Seite 112), Dr. Wopršálek (Seite 112). Urlaubsbewilligung (Seite 112). svob. pána Hildprandta (str. 111), svob. pána Hrubého z Gelenj (str. 111), Kabrhela (str. 111), Dra Karlacha (str. 111), Kokeše (str. 111), Dra ryt. Kopetze (str. 111), svob. pána Kotze z Dobrže (str, 111), Kreisla (str. 111), Láblera (str. 111), Liebzeita (str. 111), Dra Jaroslava prince Lobkowicze (str. 111), Marata (str. 111), Jana Viktora Mayera (str. 111), Dra šl. Medingra (str. 111), Emanuela hr. Mensdorffa (str. 111), dra Mettala (str. 111), Milnera (str. 111), hr. Nostitze Ervína (str. 111), hr. Nostitze Leopolda (str. 111), Pammera (str. 111), svob. pána- Parishe (str. 111), dra ryt. Pergera (str. 111), Pilze (str. 111), dra Radimského (str. 111), knížete Rohana (str, 111), Roubíčka (str. 111), Sajferta (str. 111), Jana hr. Schönborna (str. 111), dra Bedřicha prince Schwarzenberga (str. 111), Srba Stanislava (str. 112), Stejskala (str. 112), Šembery (str. 112), dra Františka hr. Thun-Hohensteina (str. 112), knížete Trauttmansdorffa (str. 112), hr. Waldsteina (str. 112), dra ryt. Weltrubského (str. 112), hr. Wolkensteina (str. 112), dra Wopršálka (str. 112). Udělení dovolené (str. 112). II Angelobungen der Abgeordneten (Seite 112), Angelobungen der Landtagsaktuare (Seite 113),

III. Konstituierung des Landtages, Konstituierung der Kurien und Wahl des Verifikationsausschusses.

Aufforderung der Kurien sich zu konstituieren und die Wahl des Verifikationsausschusses vorzunehmen (Seite 114).

Antrag des Abg. Dr. Schauer und Gen. auf Hinausgabe eines Gesetzes, betreffend die Anwendung der Landessprachen bei Gerichten und allen übrigen landesfürstlichen Ämtern, Anstalten und Organen im Königreiche Böhmen (Seite 114).

Zuweisung der Lokalitäten für die Konstituierung der Kurien (Seite 117).

II.   Skládání slibů poslanců (str. 112)

Skládání slibů sněmovních aktuárů (str. 113).

III.    Ustavení sněmu, ustavení kurií a volba výboru verifikačního.

Vyzvání kurií, aby se ustavily a provedly volbu verifikačního výboru (str. 114).

Návrh posl. dra Schauera a soudruhů na vydání zákona ohledně užívání jazyků zemských při soudech a všech ostatních zeměpanských úřadech, ústavech i orgánech v král. Českém (str. 114).

Přikázání místností pro ustavení se kurií (str. 117).

Antrage:

1.    der Abg. Dr. Bachmann und Gen. auf Abänderung der §§ 11, 12, 13 und 42 der Landesordnung für das Königreich Böhmen (Seite 117);

2.   der Abg. Blahovec und Gen. auf Unterstützung der Abbrändler in der Gemeinde Dobrž (Seite 118);

3.   der Abg. Dr. Koldinský und Gen. auf Abänderung des § 23 c) des Landesgesetzes vom 24. Feber 1873, betreffend die Aufsicht des k. k. Bezirksschulrates über die Schulen (Seite 119).

Návrhy:

1.    posl. dra Bachmanna a soudruhů na změnu §§ 11., 12., 13. a 42. zemského zřízení pro král. České (str. 117);

2.   posl. Blahovce a soudr. na podporu pohořelých v Šumavské obci Dobrši (str. 118);

3.    posl. dra Koldínského a soudr. na změnu § 23 c) zemského zákona z 24. února 1873 v příčině dohledu c. k. okresní školní rady ku školám (str. 119).

Anfragen:

1.    der Abg. " Grössl, Dr. Schreiner und Gen. an den k. k. Statthalter, betreffend die Ereignisse in Hartmanitz (Seite 119);

2.   der Abg. Grössl, Dr. Nitsche, Reitterer, Dr. Schreiner und Gen. an den k. k. Statthalter, betreffend die Ereignisse in Vergreichenstein und Schüttenhofen (Seite 121);

3.   der Abg. Dr. Štemberka und Gen. an den Oberstlandmarschall, betreffend die über Antrag des Landtages Meines Königreiches Böhmen finde Ich anzuordnen, wie folgt:

Dotazy:

1.   posl. Grössla, dra Schreinera a soudruhů na c. k. místodržitele v příčině událostí v Hartmanicích (str. 119);

2.    posl. Grössla, dra Nitsche, Reitterera, dra Schreinera a soudr. na c. k. místodržitele v příčině událostí v Kašperských Horách a Sušici (str. 121);

3.   posl. dra Štemberky a soudr. k nejvyššímu maršálku zemskému ohledně ústavy (str. 121)

Festsetzung der Landtagssitzungen auf eine frühere Tageszeit (Seite 122).

Beantwortung der Anfrage des Abg. Dr. Štemberka seitens des Oberstlandrnarschalls (Seite 123).

Bekanntgabe der Tagesordnung der nächsten Sitzung (Seite 123).

novování schůzí sněmovních na dřívější hodinu denní (str. 122).

Odpověď nejvyššího maršálka, zemského na dotaz posl. dra Štemberky (str. 123).

Oznámení denního pořádku příští schůze (str. 123).

Beginn der Sitzung um 11 Uhr 10 M. Vorm.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Ferdinand Prinz Lobkowitz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter JUDr. Karl Urban und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excellenz der k. k. Statthalter Karl Graf Coudenhove und der k. k. Statthaltereirat Johann Kosina.

Von der Landtagskanzlei: Landtagssekretär Dr. I. Haasz, Landtagsaktuare: Dr. Lašťovka und Dr. Kopečný.

Schůze začala v 11 hod. 10 min. dopol.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Ferdinand princ Lobkovic.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského JUDr. Karel Vrban a větší počet poslanců.

Jako zástupcové vlády: J. Excel, c k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove a c. k. místodržitelský rada Jan Kosina.

Z kanceláře sněmovní: Sněmovní tajemník Dr. J. Haasz; sněmovní aktuáři: Dr. Lašťovka a Dr. Kopečný.

Nejvyšší maršálek zemský: (zvoní) Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Žádám, by bylo přečteno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche vorzulesen, was im Drucke verteilt worden ist.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Am Tische liegt auf: Das Jahrbuch des k. k. hydrographischen Zentral-Bureans XIll. Jahrgang 1905.

Na stole jest vyložena: Výroční zpráva c. k. ústřední kanceláře hydrografické, XIII. ročník 1905.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by sl. sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Ich ersuche, dem hohen Hause den Einlauf an Petitionen mitzuteilen.

Sněm. aktuar dr. Lašťovka čte petice.

Landtagsaktuar Dr. Lašťovka verliest den Einlauf an Petitionen.

Nejvyšší maršálek zemský: Došla mne vládní předloha.

Es ist eine Regierungsvorlage eingelangt. Ich ersuche, dieselbe vorzulesen.

Žádám, by byla přečtena.

Sněm. tajemník dr. Haasz (čte): V Praze dne 14. září 1908. Vaše Jasnosti! Na základě Nejvyššího zmocnění a výnosu c. k. ministerstva orby pokládám si za čest, odevzdati návrh zákona o ochraně ptáků pro zemědělství užitečných a jiných obecně prospěšných zvířat se žádosti, aby tento návrh ve sněmu království Českého jako vládní předloha ústavnímu projednání podroben byl.

Prag, am 14. September 1908.

Eure Durchlaucht! Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung und über Erlaß des k. k. Ackerbauministeriums beehre ich mich, den Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel und anderer gemeinnütziger Tiere mit dem Ersuchen mitzuteilen, diesen Entwurf im Landtage des Königreiches Böhmen als Regierungsvorlage der verfassungsmäßigen Behandlung anzuführen.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s touto předlohou dle jednacího řádu.

Ich werde damit nach Forschrift der Geschäftsordnung vorgehen.

Es wurde mir ein Antrag des Herrn Abgeordneten Erdmann Spies und Genossen überreicht, betreffend eine ausgiebige Landesund Staatssubvention für die im laufenden Jahre vom Hagelschlag betroffenen Gemeinden Döllnitz, Pröles und Killitz im Bezirke

Tepl.

Landtagssecretär Dr. Haasz (liest): Antrag der Abgeordneten Erdmann Spies und Genossen, betreffend eine ausgiebige Landesund Staatssubvention für die, im laufenden Jahre vom Hagelschlag betroffenen Gemeinden Döllnitz, Pröles und Killitz im Bezirke Tepl.

Hoher Landtag! Am 5. August l. J. wurde die Bevölkerung der oben angeführten Gemeinden des Bezirkes Tepl von einem furchtbaren Hagelwetter betroffen, so daß wie die von der k. k. Bezirkshauptrnannschaft entsendete Kommission festgestellt hat, die ganze heurige Ernte Vernichtet wurde.

Da im Laufe von fünf Jahren diese Gemeinden bereits zweimal vom Hagelschlag betroffen wurden, so ist es begreiflich, daß die heurige Katastrophe abermals ein Schwerer Schlag für die dortigen Landwirte ist, der die leiten Reste des Wohlstandes dieser Gemeinden vernichtet.

Zu dem kommt noch, daß die anhaltende Regenzeit im August den übrig gebliebenen Teil der Ernte, besonders aber die Hülsenfrüchte und den Ertrag des Grummets sehr geschädigt haben, so daß die Bewohner dieser Gemeinden mit banger Sorge der Zukunft entgegen sehen.

Aus diesen Gründen stellen wir den Antrag: "Der hohe Landtag wolle beschließen:

1.    Den vom Hagelschlag betroffenen Grundbesitzern der Gemeinden Pröles. Döllnitz und Killitz ist eine ausgiebige Unterstützung aus Landesmitteln zu gewähren.

2.   Die k. k. Regierung wird aufgefor-dert, den Landwirten der genannten Gemeinden auf Grund der behördlich erhobenen Schäden eine ansgiebige und rasche 5taatssubvention zuzuwenden. "

In formaler Beziehung wird beantragt, diesen Antrag ohne erste Lesung der Budgetkommission zuzuweisen.

Prag, am 15. September 1908.

Erdmann Spies und Genossen.

Nejvyšší maršálek zemský: Byl mně předložen návrh pana poslance Františka.

Máši a soudruhů na předložení osnovy zákona o regulaci potoků Bystrého a Chotyšanky v okresích Benešov a Vlašim.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte: ) Návrh poslance pana Františka Máši a soudruhů na předložení osnovy zákona o regulaci potoků Bystrého a Chotyšanky v okresích Benešov a Vlašim.

Hrozná katastrofa spůsobena v měsíci červnu r. 1906 průtrží mračen, která mimo třinácti lidských životů, které si vyžádala a do milionu jdoucí škody nadělala, v povodí těchto potoků ukazuje nyní hrozné následky.

Krajina v povodí těchto potoků, která slynula svoji zdravou a romantickou polohou, podobá se poušti, a pusté, nezahražené rybníky otravují celou krajinu.

Průmysl mlynářský, nebude-li v nejkratší době s regulací započato, - bude zničen.

Vzhledem k tomu, že vyplacení státní dotace závisí od vydání zemského zákona, navrhují podepsaní:

Slavný sněme, račiž se usnésti: Zemský výbor vyzývá se, by v nejbližší schůzi sněmu předložil zákon o regulaci těchto potoků, by dotace státní mohla býti vyplacena a s pracemi započato.

V Praze, dne 16. září 1908.

Máša František a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Návrh poslanců Dra. Ulricha a soudruhů na zřízení obchodní a živnostenské komory pro východní Čechy.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte: ) Návrh poslanců Dra. Ulricha, Frant. Kuchynky, Dra. Pippicha a Dra. Preisse a soudruhů na zřízení obchodní a živnostenské komory pro východní Čechy.

Vzhledem k tomu, že od vydání zákona ze dne 29. června 1868 č. 85 ř. z. rozkvět průmyslu a obchodu v království Českém, najmě ve východní jeho části, nabyl neobyčejného rozsahu, dále že při původním zřizování obchodních a živnostenských komor na tuto oblast vůbec parnatováno nebylo, že interessenti východočeští přes 30 let na nepřiměřenost rozdělení komorních obvodů marně si stěžují a po zřízení nové východočeské komory (jejíž nutnost již petiční komise tohoto slavného sněmu dne 16. listopadu 1889 č. 494, tisk CXLVI uznala) právem volají a že zřízení této komory je přímo příkazem spravedlnosti a ohledu na zcela změněné poměry obchodu a průmyslu, navrhují podepsaní:

Slavný sněme, račiž se usnésti: Vysoká c. k. vláda se vyzývá, aby se všemožným urychlením předložila vysoké radě říšské návrh zákona na zřízení obchodní a živnostenské komory pro východní Čechy.

V  ohledu formálním navrhujeme, aby tento návrh přidělen byl komisi živnostenské.

V  Praze, 16. září 1908.

Dr. Fr. Ulrich a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Návrh poslance Dr. Ulricha a soudruhů na zvýšení dotace ku povznesení malých živností.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz čte: Návrh poslanců Dra. Ulricha, Dr. Preisse, Dra. Schustra a soudruhů na zvýšení dotace ku povznesení malých živností.

Ježto dosavadni dotace 50. 000 K, k povznesení malých živností ze zemských prostředků každoročně poskytovaná nikterak nestačí, aby náležitě a v patřičném rozsahu rozvinuty byly všechny moderní spůsoby maloživnostenské akce, zejména: vzdělávací kursy odborné s podporou nemajetných jejich účastníků na ušlý výdělek, pořádání odborných přednášek, zřízení přípravných kursů pro kandidáty mistrovských zkoušek (dle § 114 a ž. ř. ), zušlechtění lidového průmyslu, pořádání odborných výstav, výrobků a pomůcek práce a výstav prací učňů, příspěvky na zřízení dílen svépomocným družstvům maloživnostenským a induviduelní subvence vynikajícím mistrům na zakoupení motorů, strojů a obráběcích pomůcek organisace mistrovského učení, udílení cestovních stipendií pro mistry a dorost živnostenský i obchodní k náštěvě odborných kursů a výstav, zařízení nedělních a svátečních útulků pro učně, vydávání odborných publikací, navrhují podepsaní:

Slavný sněme, račiž se usnésti: každoroční dotace k účelům zemské akce k povznesení malých živností budiž náležitě zvýšena.

V  ohledu formálním "navrhujeme, aby tento návrh přidělen byl komissím rozpočtové a živnostenské.

V  Praze, 16. září 1908.

Dr. Ulrich a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Návrh poslanců Kropáčka, Hucla a soudruhů v příčině vydání zákona zemského o scelování pozemků.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte): Návrh poslanců Kropáčka, Hucla a soudruhů v příčině vydání zákona zemského o scelování pozemků.

Slavný sněme, račiž se usnésti:

Zemskému výboru se ukládá, aby slavnému sněmu co nejdříve předložil osnovu zákona stran scelování hospodářských pozemků, maje zření při tom k poradám a usnešením příslušné komise, v záležitosti této v uplynulém zasedání sněmu učiněném V Praze, 14. září 1908.

V. Kropáček a soudr.

Nejvyšší maršálek zemský: Návrh poslance Dra Ladislava Pinkasa a soudruhů o povolení úlev na daních pro stavby a přestavby domů ve starých částech král. hlav. města Prahy.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte): Návrh poslance Dra Ladislava Pinkasa a soudruhů o povolení úlev na daních pro stavby a přestavby domů ve starých částech král. hlav. města Prahy.

Slavný sněme, račiž se usnésti:

G. k. vláda se vyzývá, aby po rozumu usnesení sněmovního ze dne 22. prosince 1900 podala v dohodě se zemským výborem říšské radě osnovu zákona, kterým rozšiřuje se na 10 let dočasné osvobození od domovní daně nájemní pro nové stavby a přestavby na Malé Straně a v jiných částech král. hlavního města Prahy a předměstí, určí-li stavební úřad pro tyto stavby a pře-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP