Pondělí 16. září 1907

Stenogtaphischer Bericht

über die

LII. Sitzung der II. Jahressess. des Landtages

des Königreiches Böhmen vom Jahre 1901

am 16. Sept. 1907.

Stenografická zpráva

o

LII. sezení II. výročního zasedání sněmu

království Českého z roku 1901. dne

16. září 1907.

Präsidialmitteilungen:

Mitteilung, welche Landtagsbeschlüsse die Allerhöchste Sanktion erhalten haben. (Seite 2631).

Nachrufe den Abgeordneten Dr. Eduard Grégr, Eustach Hubert, Dr. Bohuslav Freihrn. von Rieger, Weihbischof Dr. Franz Krásl, (Seite 2631).

Mitteilung der zur Einsichtnahme aufgelegten Geschästsprotokolle der XLIV. bis LI. Sitzung. (Seite 2632).

Mitteilung der verteilten Druckschriften. (Seite 2632).

Mitteilung der an die Kommissionen zugewiesenen Landesausschußberichte. (Seite 2637).

Mitteilung des Einlaufes an Petitionen, (Seite 2640).

Obsah:

Zprávy praesidiální:

Oznámení, která usnesení sněmovní došla Nejvyššího schválení (str. 2631).

Posmrtné vzpomínky na poslance dra Eduarda Grégra, Eustacha Neuberta, dra. Bohuslava svobodného pána Riegra, svět. biskupa dra Františka Krásla (str. 2631).

Sdělení o vyložení jednacích protokolů o XLIV-LI sezení (str. 2632).

Sdělení spisů tiskem rozdaných (str. 2632).

Sděleni zpráv zem. výboru komisím přikázaných (str. 2637).

Sdělení došlých petic (str. 2640),

Anträge:

1.    des Abg. Lipka und Genossen, betreffend den Ersatz der durch Wolkenbruch im Bielatale und im Gebiete der Stadt Türmitz verursachten Schäden (Seite 2640);

2.    der Abg. Karl Iro, Dr. Brehm und Genossen, betreffend die Bewilligung einer Landessubvention an die durch ein Hagelwetter betroffenen Gemeinden des Büchauer Bezirkes (Seite 2641);

Návrhy:

1.    posl. Lipky a soudruhů v příčině náhrady škod způsobených průtrží v údolí Běly a v obvodu města Trmice (str. 2640);

2.    posl. Karla Iro, Brehma a soudr. v příčině povolení zemské subvence obcím okresu Bochovského krupobitím postiženým (str. 2641);

3. des Abg. Wüst und Genossen, betreffend eine Notstandsunterstützung wegen Hagelschäden mehrerer Gemeinden des Kaadener, Preßnitzer und Duppauer Bezirkes (Seite 2641);

3. posl. Wüsta a soudr. v příčině udělení podpory několika obcím okresu Kadaňského, Přísečnického a Doupovského krupobitím postiženým (str. 2641);

4. des Abg. Ungermann und Genossen auf Erteilung einer Staats- und Landesunterstützung an die im Bezirke Dauba und Wegstädtl durch Hagelschäden betroffenen Landwirte (Seite 2642);

4. posl. Ungermanna a soudruhů na udělení státní a zemské podpory obcím okresu Dubá a Stětí krupobitím postiženým (str. 2642);

5. des Abg. Dr. Franz Kindermann und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landesunterstützung an die durch Hagelschlag geschädigten Gemeinden der Gerichtsbezirke Schluckenau und Hainspach (Seite 2642);

5. posl. dr. Fr. Kindermanna a soudr. na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresu Šluknovského a Hanšpachského krupobitím postiženým (str. 2642);

6. des Abg. Dr. Fr. Kindermann und Genossen, betreffend die Herstellung einer Straßenverbindung in den beiden Gerichtsbezirken Schluckenau und Hainšpach (Seite 2643);

6. posl. dra. Fr. Kindermanna a soudr. na zjednání, silničního spojení v soudních okresích Šluknovském a Hanšpachském (str. 2643);

7. des Abg. Dr. Fr. Kindermann und Genossen, betreffend den Bahnbau von der Station Hainspach an die sächsische Grenze (Seite 2644);

7. posl. dra. Fr. Kindermanna a soudr. v příčině stavby dráhy ze stanice Hanšpachské na saskou hranici (str. 2644);

8. des Abg. Walter und Genossen aus Gewährung einer Unterstützung für die vom Hagelschlag betroffenen Grundbesitzer im Bezirke Eger und Wildstein (Seite 2645);

8. posl. Waltra a soudr. na poskytnutí podpory hospodářům v okresu Chebském a Vildšteinském krupobitím postiženým (str. 2645);

9. des Abg. Blahovec und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landesunterstützung an Gemeinden im Bezirke Woliň und Strakonitz (Seite 2645);

9. posl. Blahovce a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím v okresu Volyňském a Strakonickém (str. 2645);

10. des Abg. Dostál und Gen., betreffend die Gewährung einer Staats- und LandesUnterstützung an die Bevölkerung des Bezirkes Polička (Seite 2646);

10. posl. Dostála a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresu Poličského (str. 2646);

11. des Abg. Srdínko und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung des Bezirkes Königgrätz (Seite 2646);

11. posl. Srdínka a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresu Královéhradeckého (str. 2646);

12. des Abg. Landa und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung der Bezirke Libochowitz, Schlan, Welwar und Raudnitz (Seite 2647);

12. posl. Landy a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresů Libochovického, Slánského, Velvarského a Roudnického (str. 2647);

13. des Abg. Žďárský und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung der Bezirke Böhmisch-Leipa und Turnau (Seite 2647);

13. posl. Žďárského a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresů Českolipského a Turnovského. (str. 2647);

14. des Abg. Mohl und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung der Bezirke Neu-Straschitz und Laun (Seite 2648);

14. posl. Mohla a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresů Nové Strašecí a Semilského (str. 2648);

15. des Abg. Krützner und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung des Bezirkes Böhmisch-Leipa (Seite 2648);

15. posl. Krütznera a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresu Českolipského (str. 2648);

16. des Abg. Krützner und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung des Bezirkes Niemes (Seite 2648);

16. posl. Krütznera a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresu Mimoňského (str. 2648);

17. des Abg. Spies und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung einigen Gemeinden des Bezirkes Ellbogen (Seite 2649);

17. posl. Spiese a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory několika obcím okresu Loketského (str. 2649);

18. des Abg. Spies und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung einigen Gemeinden des Bezirkes Tepl (Seite 2649);

18. posl. Spiese a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory několika obcím okresu Teplá (str. 2649);

19. des Abg. Spies und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung der Gemeinden Rauschenbach, Bezirk Marienbad (Seite 2650);

19. posl. Spiese a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obci Rauschenbachu okresu Mariánské Lázně (str. 2650);

20. des Abg. Rataj und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung der Bezirke Wodňan und Mirowitz (Seite 2650);

20. posl. Rataje a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresů Vodňanského a Mirovického (str. 2650);

21. des Abg. Heinzl und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung der Bezirke Falkenau (Seite 2651);

21. posl. Heinzla a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresu Falknovského (str. 2651);

22. des Abg. Kotlant und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung der Bezirke Náchod, Neu-Stadt und Opočno (Seite 2651);

22. Kotlanta a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresů Náchodského, Novo-Městského a Opočenského (str. 2651);

23. des Abg. Chaloupka und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung der Bezirke Adler-Kosteletz und Reichenau (Seite 2651);

23. posl. Chaloupky a soudruhů na poskytnutí státní a zemské podpory obcím okresů Kostelce nad Orlicí a Rychnovského (str. 2651);

24. des Abg. Kožmín und Genossen, betreffend die Gewährung einer Landesunterstützung an die Bevölkerung der Bez. Selčan und Wotitz (Seite 2652);

24. posl. Kožmína a soudruhů na poskytnutí zemské podpory obcím okresů Selčanského a Votického (str. 2652);

25. des Abg. Firbas und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landes-Unterstützung an die Bevölkerung der Bez. Senftenberg und Wildenschwert (Seite 2652).

25. posl. Firbase a soudr. na poskytnutí statní a zemské podpory obcím okresů Žamberk a Ústí nad Orlicí (str. 2652).

Anfragen:

Dotazy:

1.   des Abg. Dr. Kindermann und Genossen   an den k. k. Statthalter in Sachen einer    drohenden Blatternepidemie (Seite 2653);

1. posl. dr. Kiadermanna a soudr. k c. k. místodržiteli v záležitostí hrozící nákazy neštovicemi (str. 2653);

2. des Abg. Anýž und Genossen an den k. k. Statthalter über die Methode der Amtierung bei der k. k. Statthalterei (Seite 2653);

2. posl. Anýže a soudr. k c. k. místodržiteli v záležitosti methody při úřadováni c. k. místodržitelství (str. 2653);

3. des Abg. Macháček und Genossen an den k. k. Statthalter über die beabsichtigte Tariferhöhung für den Transport der BraunKohle auf der Bahnstrecke Brüx-Smichov (Seite 2655);

3. posl. Macháčka a soudruhů k c. k. místodržiteli ohledně zamýšleného zvýšení sazeb pro dovoz hnědého uhlí na trati MostSmíchov (str. 2655);

4. des Abg. Dostál und Genossen an den k. k. Statthalter in Angelegenheit der Prachatitzer Unruhen (Seite 2656);

4. posl. Dostála a soudr. k c. k. místodržiteli v záležitosti nepokojů v Prachaticích (str. 2656);

5. des Abg. Dr. Kaftan und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die enorme Kohlenverienerung (Seite 2657);

5. posl. dr. Kaftana a soudruhů k c. k. místodržiteli v záležitosti nesmírného zdražování uhlí (str. 2657);

6. des Abg. Dr. Baxa und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Verweigerung der Verfassungerechte der böhmischen Bevölkerung in Prachatitz und den böhmischen Minoritäten überhaupt (Seite 2658);

6. posl. dr. Baxy a soudr. k c. k. místodržiteli ohledně odepírání ústavních práv českému obyvatelstvu v Prachaticích a českým menšinám vůbec (str. 2658);

7. des Abg. Dr. Kiemann und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Prachatitzer Unruhen (Seite 2659);

7. posl. dr. Kiemanna a soudr. k c. k. místodržiteli ohledně nepokojů v Prachaticích (str. 2659);

8. des Abg. Dr. Šamánek und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend daa Vorgehen des Ortsschulrates in Nieder-Rosenthal bei der Einschreibung der böhmischen Kinder (Seite 2659);

8. posl. dr. Šamánka a soudr. k c. k. místodržiteli ohledně jednání místní školní rady v Růžodole při zápisu českých dítek (str. 2659);

9. des Abg. Blahovec und Genossen an den Oberstlandmarschall in Angelegenheit der Errichtung einer Landesversicherungsanstalt (Seite 2660).

9. posl. Blahovce a soudr. k nejvyššímu maršálku zemskému v záležitosti zřízení zemské pojištovny (str. 2660).

Antrag

des Abg. Prášek und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landesunterstützung an die Bevölkerung der Bezirke Neu-Benatek und Brandeis (Seite 2661).

Návrh

posl. Práška a soudr. na poskytnutí státní a zemské podpory obyvatelům okresu benátského a brandýsského (str. 2661).

Zuwesung der Anträge an die Kommissionen ohne erste Lesung (Seite 2661).

Mitteilung, betreffend die strafgerichtliche Verfolgung einer Abgeordneten (Seite 2662).

Mitteilung über die Wahl der Rektoren der beiden Universitäten (Seite 2663).

Abwesenheitsanzeigen (Seite 2663). Urlaubsbewilligungen (Seite 3663).

Mitteilung der Zuschrift der k. k. Statthalterei, betreffend die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter der Erwerbsteuer-Landeskommission und der PersonaleinkommensteuerBerufungskommission (Seite 2665),

Přikázání návrhů komisím bez prvního čtení (str. 2661).

Sdělení v příčině trestného stíháni některých poslanců (str. 2662).

Sdělení v příčině volby rektorů obou universit (str. 2668).

Oznámení nepřítomných (str. 2663). Udělení dovolených (str. 9668).

Sdělení přípisu c. k. místodržitelství ohledně volby členů a náhradníků zemské komise pro daň výdělkovou a odvolací Komise pro osobní daň z příjmů (str. 2666),

Tagesordnung:

1. Zweite Lesung des Berichtes der Budgetkommission über den Landesausschußbericht mit Ausweisen übet die Einnahmen und Ausgaben der böhmischen Kaiser Franz Josef I. Akademie für Missenschaft, Literatur und Kunst für das Jahr 1902, serner mit Ausweisen über die Verwendung des verwendbaren Vermögens und der Zinsen der Spezialfonde dieser Akademie im Jahre 1902; Ldtg. Z. 745, ung.

Denní pořádek:

1. Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru s výkazy o příjmech a vydáních České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění v roce 1902, jakož i s výkazy o tom, jak bylo upotřebeno jmění výdajového a úroků ze zvláštních fondů této akademie v roce 1902; č. sn. 745 net.

Rede des Berichterstatters Abg. Dr. Pippich (Siete 2666).

Řeč zpravodaje posl. dra Pippicha (str. 2666).

2. Zweite Lesung des Berichtes der Budgetkommission über den Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschlusse des Fondes der böhmischen Kaiser Franz Josef I. Akademie für Wissenschaft, Kunst und Literatur, des Reservefondes derselben und anderer diesbezüglichen Fonde für das Jahr 1902; Ldtg. Z. 776, ung.

2. Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o správě zemského výboru s účetní závěrkou fondu České akademie císaře

Františka Josefa I. pro védy, slovesnost a umění, reservního fondu téže a jiných fondů souvisejících za rok 1902; čís. sn. 776 net.

Rede des Berichterstatters Abg. Dr. Pippich (Seite 3669).

Řeč zpravodaje posl. dra Pippicha (str. 2669).

3. Zweite Lesung des Berichtes der Budgetkommission über den Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschlusse des Fondes der böhmischen Kaiser Franz Josef I. Akademie für Wissenschaft, Kunst und Literatur, des Reservefondes derselben und anderer diesbezüglichen Fonde für des Jahr 1903, Ldtgs.-Z. 777, ung.

3. Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru s účetní závěrkou fondu České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění, reservního fondu téže a jiných fondů souvisejících za rok 1903; čís. sn, 777 net.

Rebe des Berichterstatters Abg. Dr. Pippich (S. 2670).

Řeč zpravodaje posl. dra Pippicha (str. 2670).

4. Zweite Lesung des Berichtes der Budgetkommission über den Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschlüsse des Fondes der Böhmischen Kaiser Franz Josef I. Akademie für Wissenschaft, Kunst und Literatur, des Reservefondes derselben und anderer diesbezüglichen Fonde für das Jahr 1904; Ldtgs. Z. 778, ung.

Rede des Berichterstatters Abg. Dr. Pippich (S. 2672).

4. Druhé člení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru s účetní závěrkou fondu České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění, reservního fondu téže a jiných fondů souvisejících za rok 1904; čís. sn. 778, net.

Řeč zpravodaje posl. dra. Pippicha (str. 2672).

5. Zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Angelegenheiten der Landesbank über den Landesausschußbericht, betreffend die Rechnungsabschlüsse der Landesbank des Königreiches Böhmen für das 1. 1902; Ldtgs. -Z. 1281, Druck DLVII. Rede des Berichterstatters Abg. Dr. Karl Schücker (Seite 2673).

5. Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemské banky o zprávě zemského výboru týkající se závěrečných účtů zemské banky království Českého za rok 1902, čís. sn. 1281, tisk DLVII.

Řeč zpravodaje posl. dra. Karla Schückra (str. 2673).

6. Zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Angelegenheiten der Hypothekenbank über den Landesausschußbericht, betreffend die Tätigkeit und die Ergebnisse der Gebarung der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen im Jahre 1905; Ldtgs. -Z. 1226, Druck DXXV.

Rede des Berichterstatters Abg. Dr. Reiniger (Seite 2673).

6. Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti hypoteční banky o zprávě zemského výboru ve příčině činnosti a výsledků správy hypoteční banky království Českého v roce 1905; čís. sn. 1226, tisk DXXV.

Řeč zpravodaje posl. dra. Reinigra (str. 2673).

7. Zweite Lesung des Berichtes der Landeskulturkommission über den Landesausschußbericht, betreffend die Regelung der Dienstverhältnisse der Fachlehrerinnen an den Sommerhaushaltungskursen. Ldtgs. -Z. 1255, Druck DXXXV.

Rede des Berichterstatters Abg. Grafen Chotek (Seite 2674).

Rede des Abg. Mohl (Seite 2675).

Rede des Landesausschußbeisitzers Abg. Adámek (Seite 2676).

Schlußwort des Berichterstatters Abg. Grafen Chotek (Seite 2679).

7. Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o zprávě zemského výboru v příčině úpravy služebných poměrů odborných učitelek letních kursů hospodyňských; čís. sn. 1255, tisk DXXXV.

Řeč zpravodaje posl. hr. Chotka (str. 2674).

Řeč posl. Mohla (str. 2675).

Řeč přísedícího zemského výboru posl. Adámka (str. 2676).

Závěrečné slovo zpravodaje posl. hr. Chotka (str. 2679).

Anfragen:

1.    des Abg. Besemüller und Genossen an den k. k. Statthalter in Sachen des Turnens der tschechischen Schutfinder in einem Gasthause in Oder-Rosenthal (Seite 2681);

2.   des Abg. Besemüller und Gen. an

Dotazy:

1.   posl. Besemüllera a soudr. na c. k. místodržitele v příčině tělesného cvičení českých školních dítek v hostinci v Horním Růžodole (str. 2681);

2.   posl. Besemüllera a soudr. na c. k.

den k. k. Statthalter in Sachen der öffentlichen Volksversammlung in Ober-Rosenthal (Seite 2681);

místodržitele v příčině veřejné schůze lidu v Horním Růžodole (str. 2681);

3. des Abg. Besemüller und Genossen an den k. k. Statthalter in Sachen der Knabenbürgerschule in Ober-Rosenthal (Seite 2681).

3. posl. Besemüllera a soudr. na c. k místodržitele v příčině chlapecké školy měšťanské v Horním Růžodole (str. 2681).

Gesuch des Abg. Macháček wegen Austrittes aus der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten (Seite 2682).

Bekanntgabe der Tagesordnung der nächsten Sitzung (Seite 2682).

4. Žádost posl. Macháčka v příčine vystoupení z komise pro okresní a obecní záležitosti (str. 2682).

Sdělení denního pořádku příští schůze (str. 2682).

Beginn der Sitzung um 11 Ohr 30 M. Vorm.

Vorsitzender: Seine Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter JUDr. Albert Werunsky und eine größere Anzahl der Abgeordneten.

Am Regierungstische: Seine Exzellenz der k. k. Statthalter Karl Graf Coudenhove und der k. k. Statthaltereirat Johann Kosina.

Schůze začala v 11 hod. 30 min. dop.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského JUDr. Albert Werunsky a větší počet poslanců.

Jako zástupcové vlády: J. Excel. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove a c. k. místodržitelský rada Jan Kosina.

Nejvyšší maršálek zemský: Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Dovoluji si sděliti, že Nejvyššího schválení dostalo se usnesení sněmovnímu ze dne 27. března t. r. o vybírání zemských přirážek na rok 1907, pak osnově zákona ve příčině změny I. odst. čl. 73. zák. ze dne 27. ledna 1903.

Ich erlaube mir mitzuteilen, daß die Allerhöchste Genehmigung erlangt hat der Landtagsbeschluß vom 27. März 1907, betreffend die Einhebung der Landesumlagen für das Jahr 1907; ferner hat die Allerhöchste Genehmigung erlangt der Gesetzentwurf, betreffend die Änderung des § 73 Abs. I. des Gesetzes vom 27. Jänner 1903 Z. 16 des Landesgesetzblattes.

(Läutet. ) Hohes Haus! (Die Abgeordneten erheben sich von ihren Sitzen. - Poslanci povstávají. ) Ich habe die traurige Pflicht auf eine Reihe von Verluften aufmerksam zu machen, welche den Landtag des Königreiches Böhmen durch das Ableben einiger Mitglieder erlitten hat.

Jest mou povinností, abych upozornil sl. sněm na to, že utrpěl značné bolestné ztráty úmrtím některých svých pánů členů.

Dne 1. dubna t. r. zemřel náhle a vlastně ode všech, kteří mu stáli blíže, neočekávaně pan posl. MUDr. Edvard Grégr. Sněmu království Českého náležel od r. 1861 a byl tedy po delší dobu nejen stářím, ale i dobou svého příslušenství ke sněmu nejstarším členem tohoto slavného shromáždění.

Od prvního začátku obnoveného politického života v naší vlasti hrál dr. Edvard Grégr značnou úlohu, zastával své přesvědčení horlivě a účinně a seč byl chránil zájmy národa, k němuž přináležel.

Není pochybnosti, že v státoprávních a politických bojích, které po mnohá léta v tomto sněmu byly vedeny, dr. Edvard Grégr stál v popředí a hrál znamenitou roli a zajisté dějiny našeho politického života po dobu půl století jsou nerozlučně spojeny s jménem tohoto muže, který od prvopočátku vynikal svou rázností, pilným a zdařilým jednáním a který zajisté všem, kteří měli příležitost s ním státi ve spojení, zůstane nezapomenutelným.

Dovoluji si na to upozorniti, že po jistou dobu byl dr. Edvard Grégr též přísedícím zemského výboru a že co takový zastával referát humanitních ústavů, ve kterých byl příčinou, že se staly dosti znamenité změny a úpravy, takže i v tomto odborném ohledu jsme jemu zavázáni k velkým díkům.

Bude zajímavo, poukazuji-li nato, co snad i mnohému, který s ním stál v bližším spojení bude s podivením, že s velkou pílí k tomu přihlížel a že jest jemu co děkovati, že ve veřejných nemocnicích v Čechách a v humanitních ústavech, které bezprostředně podléhají zemskému výboru, byly přibrány ošetřovatelky pro tylo ústavy ze středu řádových sester. On byl příčinou, že v ústavě pro choromyslné v Horních Beřkovicích, když byl nově zřízen, byly tyto sestry přijaty co ošetřovatelky, a zároveň mohu říci z vlastního přesvědčení, že tomu přál, aby ve veřejných ústavech jim bylo ošetřování nemocných svěřováno.

Podotkl jsem dříve, že jméno dra Eduarda Grégra jest nerozlučně spojeno s dějinami politickými naší vlasti, a on co vynikající politik, co muž rázný, co skutečně horlivý vlastenec zůstane v paměti zajisté každému, který měl příležitost s ním býti ve spojení. (Výborně! Hlučný souhlas. )

Dne 28. května tohoto roku byl povolán na věčnost pan inženýr Eustach Neubert, který po delší dobu náležel sněmu a svou činností hlavně vynikal v zastupitelstvu královského hlavního města Prahy. Byl roku 1900 též zvolen za druhého náměstka starosty a v záležitostech městských, zejména které souvisely s jeho povoláním inženýrským, hleděl ve prospěch hlavního města účinkovati co nejzdařileji. Byl poslancem zemským za Prahu - Hradčany - Holešovice - Vyšehrad. Zachováme jemu věrnou pamět.

Dne 29. května tohoto roku byl povolán na věčnost Dr. Bohuslav svobodný pán Rieger, syn věhlasného muže, který po dlouhou dobu právem byl jmenován vůdcem českého národa a zdědil po svém otci horlivou lásku pro svůj národ a pro svou vlast. Osvědčoval to arciť jiným způsobem než-li jeho otec, způsobem jemu vlastním, totiž tím, že věnoval svou veškerou sílu vědeckým pracím a co vědátor zejména v oboru historického práva skutečně vynikal způsobem neobyčejným. Děkujeme jemu za celou řadu vynikajících děl, jak větších, tak i celé řady menších spisů; byl badatelem svědomitým a dokonalým a odchodem jeho utrpěla netoliko Karlo-Ferdinandova universita pražská, ale i vůbec česká věda ztrátu téměř nenahraditelnou. (Výborně! Hlučný souhlas. )

Dne 27. července tohoto roku byl povolán na věčnost pan světící biskup Dr. František Krásl, který jakožto poslanec kurie velkostatkářské náležel po delší dobu sněmu.

Byl to muž, který netoliko ve svém kněžském povolání, ale i v oboru theologické vědy konal vynikající práce a výtečnost jeho v oboru vědeckém zajisté dokazuje zřejmě, že byl též zvolen dopisujícím členem České akademie.

Jakožto výborný kněz a dokonalý spisovatel dosáhl konečně nejvyššího úřadu hierarchického tím, že se stal biskupem a sice světícím biskupem zde v Praze.

Jeho milá povaha a vzornost, s jakou sobě počínal v každém ohledu, zajisté k tomu poslouží, abychom jemu zachovali laskavou pamět.

Oberstlandmarschall: Ich habe Gelegenheit genommen, das hohe Haus aus das Ableben von vier seiner Mitglieder aufmerksam zu machen. Es sind dies die Herren Abgeordneten: Dr. Eduard Grégr, Bohuslav Freiherr von Rieger, Ingenieur Neubert und Weihbischof Dr. Krásl.

Das hohe Haus hat sich von seinen Sitzen erhoben, und ich darf dies wohl als Beweis ansehen, daß dasselbe dem zustimmt, daß der Ausdruck des Beileides des hohen Hauses aus Anlaß dieser erlittenen Verluste in dem Protokoll der heutigen Sitzung Verzeichnet werde.

Slavný sněm povstáním svým zajisté podal o tom důkaz, že jest s tím srozuměn, aby do protokolu dnešní schůze byl zapsán výraz soustrasti nad úmrtím vynikajících členů jeho.

Jednací protokoly XLIV-LI. schůze sněmovní nebyly dosud schváleny a lze do nich náhlédnouti v kanceláři sněmovní.

Die Geschäftsprotolle der XLIV. bis LI. Sitzung sind noch nicht agnosgiert. Dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen werden.

Ich ersuche dein hohen Hause mitzuteilen, welche Druckschriften Verteilt Worden sind.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte): Mezi LI. sezením byla rozdána 48. stenografická zpráva o sezení dne 22. března 1907.

Poštou byly pánům poslancům dne 12. dubna t. r. zaslány 49., 50. a 51. stenografická zpráva o sezeních dne 23., 26. a 27. března t. r.

Dnes bylo tiskem rozdáno:

Č. sn. 1115, tisk CDLXXXVI. Zpráva zemského výboru o stavu pokračovacích škol průmyslových, kupeckých a j. v krá-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP