Pondělí 29. prosince 1902

Stenographischer Bericht

über die

XXVI. Sitzung der I. Jahressess. des Landtages

des Königreiches Böhmen vom Jahre 1901

am 29. Dezember 1902.

Stenografická zpráva

o

XXVI. sezení I. výročního zasedání sněmu

království Českého z roka 1901. dne

29. prosince 1902.

Inhalt:

Präsidialmitteilungen:

Agnoszierung der Geschäftsprotokolle über die XX., XXI, XXII., XXIII, XXIV. und XXV. Landtagssitzung (Seite 1555)

Nachrufe (nach hh. Th. Dr. W. Horák und Johann Vojáček) (Seite 1555).

Bekanntgabe der Mandats niederlegungen (Seite 1556).

Bekanntgabe der virilstimmberechtigten Abgeordneten (Seite 1556).

Bekanntgabe der Gesetze und Landtagsbeschlüsse, welche die allerhöchste Sanktion erhalten und jener, welche sie nicht erhalten haben (Seite 1556).

Zurückziehung des Ansuchens des k. k. Bezirksgerichtes Postelberg um Zustimmung des Landtages zur gerichtlichen Verfolgung des Abg. Trautzl (Seite 1558).

Zurückziehung des Ansuchens des k. k. Bezirksgerichtes Trautenau um Zustimmung zur gerichtlichen Verfolgung des Abg. Kasper (Seite 1558).

Bekanntgabe der verteilten Druckschriften (Seite 1558).

Bekanntgabe des Einlaufes an Petitionen (Seite 1561).

Obsah:

Zprávy presidiální: Schválení jednacích protokolů o XX.,

XXI., XXII, XXIII., XXIV. a XXV.

schůzi sněmovní (str. 1555).

Posmrtné vzpomínky zemřelým poslancům (Thdr. V. Horákovi a Janu Vojáčkovi) (str. 1555).

Zpráva o složeni mandátů (Str. 1556).

Oznámení poslanců s hlasem virilním (str. 1556).

Oznámení o zákonech a usneseních sněmovních, jimž se dostalo neb nedostalo nejvyššího schválení (str. 1556).

Odvolám žádosti c. k. okresního soudu Postoloprtského za svolení sněmu k soudnímu stíhání posl. Trautzla (str. 1558).

Odvolání žádosti c. k. okresního soudu Trutnovského za svolení sněmu k soudnímu stíhání posl. Kaspra (str. 1558).

Oznámení, které spisy byly tiskem rozdány (str. 1558).

Oznámení, které petice došly (str. 1561).

Anträge und Anfragen.

Antrag des Abg. Kasper und Genossen, betreffend die Aushebung des Zirkularerlasses des Landesausschusses vom 27. September 1899, Nr. 68. 132 (Seite 1561).

Antrag des Abg. Kliemann und Genossen auf Gewährung einer Landessubvention an die durch Hagelschlag betroffenen Landwirte der Bezirke Karlsbad und Ellbogen (Seite 1562).,

Antrag des Abg. Borjan und Genossen auf Gewährung einer Staats- und Landessubvention an die durch die Mißernte betroffenen Landwirte des Bezirkes Außig (Seite 1563).

Antrag des Abg. Weiß, Peschke und Genossen auf Abänderung des § 13 des Gesetzes, betreffend die landwirtschaftlichen Vorschußkassen (Seite 1563).

Antrag des Abg. Wüst, Kliemann und Genossen auf Notstandsunterstützung für Gemeinden der Bezirke Preßnitz und Weipert (Seite 1563).

Antrag des Abg. Heinzel und Genossen auf Gewährung einer Unterstützung aus Landes- und Staatsmitteln an die durch Hagelschlag betroffenen Gemeinden des Bezirkes Falkenau (Seite 1564).

Antrag des Abg. Dr. Maly und Genossen, betreffend die Abänderung des § 76 des Landesgesetzes, betreffend die Bezirksvertretungen (Seite 1564).

Antrag des Abg. Papoušek und Genossen auf Gewährung einer Staats- und Landessubvention den durch Hagelschlag beschädigten Landwirten des Bezirkes Jungbunzlau, Weißwasser und Münchengrätz (Seite 1565).

Antrag des Abg. Pacher und Genossen, betreffend das Gesetz über die Regulierung der Lehrergehalte an Volks- und Bürgerschulen (Seite 1565).

Antrag des Abg. Sobitschka und Genossen auf Gewährung einer Unterstützung den Gemeinden im Erzgebirge (Seite 1566).

Antrag des Abg. Sobitschka und Genossen auf Gewährung einer Staatsunterstützung den Gemeinden des Bezirkes Joachimsthal (Seite 1566).

Návrhy a dotazy.

Návrh posl. Kaspra a soudruhů, aby zrušen byl okružník zemského výboru z 27. září 1899 č. 68132 (1561).

Návrh posl. Kliemanna a soudr., aby poskytnuta byla zemská subvence rolníkům okresů karlovarského a loketského krupobitím postiženým (str. 1562).

Návrh posl. Borjana a soudr., aby poskytnuta byla státní a zemská subvence rolníkům okresů ústeckého n. L. neúrodou stíženým (str. 1563).

Návrh posl. Weisse, Peschky a soudr na změnu § 13. zákona o okresních hospodářských záložnách (str. 1563).

Návrh poslanců Wüsta, Kliemanna a soudr. na poskytnutí podpory obcím okr. Přísečnického a Vejprtského (str. 1663).

Návrh posl. Heinzla a soudr. na podporu zemskou a státní obcím okresu Falknovského krupobitím postiženým (str. 1564).

Návrh posl. Dr. Malyho a soudr. na změnu § 76 zem. zákona o okresních zastupitelstvech (str. 1564).

Návrh posl. Papouška a soudr. na poskytnutí státní a zemské podpory rolnictvu v okresu Mladoboleslavském, Bělském a Mnichovohradišťském krupobitím postiženému (str. 1565).

Návrh posl. Pachra a soudr. ohledně zákona o úpravě platů učitelských na školách obecných a měšťanských (str. 1565).

Návrh posl. Sobitschky a soudr. na podporu obcím v Rudohoří (str. 1566).

Návrh posl. Sobitschky a soudr. na poskytnutí státní podpory obcím okresu Jáchymovského (str. 1566).

Antrag des Abg. Dr. Knoll und Genossen aus Gewährung einer Unterstützung an die Gemeinden im Vertretungsbezirke Karlsbad (Seite 1567).

Antrag des Abg. Staněk und Genossen auf Gewährung einer Staats- und Landessubvention an Gemeinden des Bezirkes Neuhaus (Seite 1567).

Antrag des Abg. Heinzel und Genossen, Betreffend der Schaffung eines Landesgesetzes für landwirtschaftliche Unfallversicherungsbetriebe (Seite 1568).

Antrag des Abg. Besemüller und Gen. auf Gewährung einer Unterstützung aus Landesmitteln den Gemeinden der Bezirke Reichenberg und Gablonz (Seite 1568).

Antrag des Abg. Feierfeil und Genossen auf Adänderung des Gesetzes vom 9. Juli 1863, betref. die Kontributionsfonbe (S. 1569).

Anfrage des Abg. Kaftan, Maštálka und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Vorlegung des Landesgesetzes über die Flußregulirung im Königreiche Böhmen zur Allerhöchsten Sanktion (Seite 1569).

Anfrage des Abg. Heinzel und Genossen an den k. k. Statthalter wegen zwangsweiser Eintreibung der in Abschreibung stehender Grundsteuer in der Gemeinde Oberneugrün des Bezirkes Falkenau (Seite 1570).

Anfrage des Abg. Dr. Lad. Dvořák und Gen. an den k. k. Statthalter, betreffend einen Erlaß an die Bezirksschulräte im Königreiche Böhmen (Seite 1570).

Anfrage des Abg. Blahovec und Gen. an den k. k. Statthalter, betreffend den Verzug in der Gewährung einer Staats- und Landessubvention den Gemeinden des Bezirkes Strakonitz (Seite 1571).

Anfrage des Abg. Dr. Bachmann und Gen. an den k. k. Statthalter in Angelegenheit der Errichtung eines k. k. Kreisgerichtes in Trautenau (Seite 1571).

Antrag des Abg. Mayer und Gen. auf Gewährung einer Landes- und Staatssubvention an die Grundbesitzer der Gemeinde Oberpoříč des Bezirkes Horaždovic (Seite 1571).

Anfrage des Abg. Kliemann und Gen. an den k. k. Statthalter wegen Beschlagnahme der "Nationalen Zeitung" Nr. 98 vom 17. Dezember 1902 (Seite 1572).

Anfrage des Abg. Hackel und Genossen an den k. k. Statthalter, betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Settenz aus dem Teplitzer Schulsprengel (Seite 1573).

Anfrage des Abg. Wüst u. Gen. wegen mangelhafter Unterstützung des Bergarbeiters Josef Maya Seitens der Zentralbruberlade für Nordwestböhmen (Seite 1574).

Antrag des Abg. Pacher und Gen. auf Gewährung von Notstandsunterstützungen an Landwirte der Bezirksgerichte Preßnitz u. Weypert (Seite 1574).

Antrag des Abg. Ungermann u. Gen. auf Gewährung einer Staats- und Landessubvention an die durch Hagelschäden betroffenen Landwirte des Bezirkes Dauba (Seite 1575).

Anfrage des Abg. Wüst n. Gen. an den k. k. Statthalter, betreffend die Abschaffung der jüdischen Schächterei in Mitte der Stadt Saaz (Seite 1575).

Angelobung der beiden Rektoren Magnifici der k. k. Karl-Ferdinands Universität (Seite 1576).

Entschuldigungen (Seite 1577).

Návrh posl. Dr. Knolla a soudr. na poskytnutí podpory obcím zastupitelského okresu Karlovarského (str. 1567).

Návrh posl. Staňka a soudr. na udělení státní a zemské podpory obcím okresu Jindřichohradeckého (str. 1567).

Návrh posl. Heinzla a soudr. na vydání zákona zemského o pojišťováni hospodářských podniků (str. 1568).

Návrh posl. Besemüllera a soudr. na poskytnutí zemské podpory obcím okresu Libereckého a Jabloneckého (str. 1568).

Návrh posl. Feierfeila a soudr. na změnu zákona ze dne 9. července 1863 týkajícího se kontribučenských fondů (str. 1569).

Dotaz posl. Kaftana, Maštálky a soudr. k c. k. místodržiteli v příčině předložení zemského zákona, tykajícího se upraveni staveb říčních v král. českém k Nejvyšším schváleni (str. 1569).

Dotaz posl. Heinzla a soudr. k c. k. místodržiteli v příčině nuceného vymáhání pozemkové daně k odepsání povolené obci Horním Neugrünu okresu Falknovského (str. 1570).

Dotaz posl. Dr. Lad. Dvořáka a soudr. k c. k. místodržiteli v příčině vydání výnosu okresním školním radám v král. Českém (str. 1570).

Dotaz poslance Blahovce a soudr. k. c. k. místodržiteli v příčině průtahu poskytnuti státní a zemské subvence obcím okresu Strakonického (str. 1571).

Dotaz posl. dra Bachmanna a soudr. k c. k. místodržiteli v záležitosti zřízení c. k. krajského soudu v Trutnově (str. 1571).

Návrh posl. Mayera a soudr. v příčině poskytnuti podpory zemské a statní majitelům pozemků v obci Horním Poříčí, okresu Horažďovického (str. 1571).

Dotaz posl. Kliemanna a soudr. k c. k. místodržiteli pro zabaveni čísla 98. ze dne 17. prosince 1902 časopisu: Nationale Zeitung (str. 1572).

Dotaz posl. dr. Hackla a soudr. k c. k. místodržiteli v příčine vyloučení obce Řetenické ze školního okresu teplického (str. 1573).

Dotaz posl. Wüsta a soudr. k c. k. místodržiteli za příčinou nedostatečné podpory horníka Josefa Maya z ústřední bratrské pokladny pro severozápadní Čechy (str. 1574).

Návrh posl. Pachra a soudr. za poskytnutí podpory z nouze rolníkům okresů soudních Přísečnice a Výprt (str. 1574).

Návrh posl. Ungermanna a soudr. na udělení podpory státní a zemské rolníkům okresu dubského krupobitím postiženým

(str. 1575).

Dotaz posl. Wüsta a soudr. k c. k. místodržiteli v příčině odstranění židovského košeráctví ze středu města Žatce (str. 1575).

Skládáni slibů obou rektorů magnif. c. k. Karlo-Ferdinandovy university (str. 1576).

Omluvy (str. 1577).

Tagesordnung.

Bericht des Landesausschusses, mit welchem die Erklärung der k. k. Regierung in Angelegenheit des Gesetzentwurfes, betreffend die Einführung einer Landesauflage auf den Verbrauch von Bier vorgelegt wird; Ldtg. Z. 866, Druck CCCXXIV.

Rede des Berichterstatters Landesausschußbeisitzer - Stellvertreters Dr. Urban (Seite 1577).

Rede des Abg. Dr. Pacák (Seite 1580).

Denní pořádek:

Zpráva výboru zemského, kterou předkládá se prohlášení c. k. vlády v záležitosti osnovy zákona, jímž zavádí se zemská dávka ze spotřeby piva; č. 866 sněm. tisk.

CCCXXIV.

Řeč zpravodaje náměstka přísedícího zemského výboru posl. Dr. Urbana (str. 1577).

Řeč posl. Dr. Pacáka (str. 1580).

Zustimmung zum Austritte des Abg. Grafen Paar aus der Steuerkommission (Seite 1583).

Svolení k žádosti hraběte Paara, aby mohl vystoupiti z berní komise (str. 1583).

Bekanntgabe betreffend die Neuwahl von 2 Mitgliedern der Steuerkommission (Seite 1583).

Bekanntgabe der Sitzung der Steuerkommission (Seite 1583).

Bekanntgabe der Tagesordnung der nächsten Landtagssitzung (Seite 1583).

Oznámení v příčině nové volby 2 členů komise berní (str. 1583).

Oznámení schůze berní komise (str. 1583).

Oznámení denního pořádku příští schůze (str. 1583).

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 20 M. Vorm.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst v. Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter JUDr. Albert Werunsky und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Exzell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove, der. k. k. Hofrat Heinrich Vojáček

und der Vizepräsident der Finanzlandesdirekzion Tersch.

Schůze začala v 11 hod. 20 min. dop.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, JUDr, Albert Werunsky a větší počet poslanců.

Jako zástupcové vlády: J. Excel. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c. k. dvorní rada Jindřich Vojáček

a náměstek presidenta zemského finančního ředitelství Tersch,

Nejvyšší maršálek zemský: Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Jednací protokoly XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV a XXV. sezeni sněmu ze dne 25., 26., 28., 29., 30. a 31. července nebyly dosud schváleny. Do protokolů těchto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní a dovolím si v příštím sezení učiniti dotaz, zdali proti obsahu těchto protokolů má někdo nějakou námitku.

Die Geschäftsprotokolle der XX, XXI, XXII. XXIII, XXIV und XXV. Landtagssitzung vom 25., 26., 28., 29., 30. und 31. Juli sind noch nicht agnosziert.

Dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen werden, und ich werbe mir in der nächsten Sitzung die Frage erlauben, ob jemand zu denselben eine Bemerkung zu machen hat.

(Läutet): Hohes Haus! (Poslanci povstávají. - Die Abgeordneten erheben sich von ihren Sitzen. ) Es ist meine traurige Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, daß in der Zeit, welche uns von der letzten Sitzung des hohen Landtages trennt, mehrere Todesfälle unter unseren Kollegen Stattgefunden haben.

Jest mi smutnou povinnosti na to upozorniti, že v době, která nás dělí od posledního sezení slavného sněmu, ztratili jsme několik vzácných pp. kollegův úmrtím.

Dne 20. srpna t. r. byl na věčnost povolán p. Th. Dr. Václav Horák, generál-velmistr rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Zemřelý tento pán zaujímal vynikající místo mezi vysokým duchovenstvem v tomto království, byl hlavou jednoho z nejstarších a nejznamenitějších církevních řádů v této zemi, věnoval svou péči především záležitostem tohoto řádu, který za jeho vlády vzkvétal a prospíval. Zvláště však vynikal tím, že k dobročinným účelům hleděl věnovati co nejvíce prostředků, jak svých vlastních, tak i prostředků svého řádu. Poukazuji též k tomu, že zemřelý byl, když byla zřízena česká fakulta bohoslovecká na vysokém učení pražském, prvním děkanem této fakulty. Náležel sněmu království Českého od r. 1891 a i zde účastnil se prací sněmovních s obvyklou pílí a snaživostí. Zachováme jemu zajisté vždy věrnou pamět.

Dne 13. listopadu t. r. zemřel poslanec na sněmu království Českého p. Jan Bohdan Vojáček. Tento pán byl již poprvé na sněm zvolen r. 1867. My všichni, kteří jsme jej znali, uznávali jsme jeho ryzí povahu a věděli jsme, že s pevným přesvědčením držel se vždy zásad, které za správné jednou uznal. Náležel k oněm starým vlastencům, kteří ve svém upřímném srdci zachovávají až do nejvyššího stáří politické ideály svého mládí a poctivou snahou vždy hledí pracovati ve prospěch vlasti a národa. Čest budiž jeho památce!

Sl. sněm. již povstal a považuji to za důkaz, že souhlasí s tím, aby soustrast s úmrtím zmíněných pánů byla zanesena do dnešního protokolu.

Das hohe Haus hat sich von seinen Sitzen erhoben und ich betrachte dies als Beweis, daß dasselbe damit einverstanden ist, daß der Ausdruck des Mitgefühles, welches uns alle beseelt, aus Anlaß des Ablebens des Herrn Generalgroßmeisters Dr. Wenzel Horák und des Herrn Abg. Vojáček in das Protokoll der heutigen Sitzung eingetragen werde.

Ihre Mandate haben niedergelegt und zwar in der Wählergruppe des fideikommissarischen Großgrundbesitzes Herr Jaroslav Graf Thun und in der Wählergruppe des nicht fideikommissarischen Großgrundbesitzes der Herr Abg. Freiherr von Parish.

Mandáty své složili a sice ve volební skupině velkostatku svěřenského p. posl. Dr. Jaroslav hrabě Thun a ve volební skupině velkostatku nesvěřenského p. posl. svob. pán Parish.

Pan posl. Niklfeld, který byl v XXV. sezení sněmu ze dne 31. července t. r. od kurie obcí venkovských zvolen náhradníkem přísedícího zemského výboru, vzdal se této funkce.

Der in der XXV. Landtagssitzung vom 31. Juli von der Kurie der Landgemeinden als Landesausschußbeisitzer-Ersatzmann gewählte Herr Abgeordnete Nicklfeld hat auf diese Funktion resigniert.

Dle sdělení rektorátu c. k. české university Karlo-Ferdinandovy byl za rektora magnifika této university na studijní rok 1902-1903 zvolen a potvrzen řádný universitní prof. p. MUDr. Jan Horbaczewski.

Dle sdělení rektorátu c. k. německé university Karlo-Ferdinandovy byl za rektora této university na studijní rok 1902-1903 zvolen a potvrzen řádný professor pan Dr. Lenz.

Oba tito pánové náleží tudíž k členům sněmu, kteří mají hlas virilní.

Laut Mitteilung des Rektorats der k. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität ist zum Rektor Magnificus dieser Universität

für das Studienjahr 1902-1903 der ordentliche öffentliche Universitätsprofessor Herr Dr. Oskar Lenz gewählt und bestätigt worden.

Laut Mitteilung des Rektorats der k. k. böhmischen Karl Ferdinands-Universität ist zum Rektor Magnificus dieser Universität für das Studienjahr 1902-1903 der ord. öffentliche Universitätsprofessor Herr MUDr. Johann Horbaczewski gewählt und bestätigt worden.

Diese beiden Herren gehören somit zu den virilstimmberechtigten Mitgliedern des hohen Landtages.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzuteilen, welche von den, seitens des hohen Hauses beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gefaßten Beschlüssen die Allerhöchste Sanktion erhalten haben und welchen die Allerhöchste Sanktion nicht zuteil wurde.

Žádám, by slav. sněmu bylo sděleno, které z osnov zákonů, na kterých se slav. sněm byl usnesl, a z ostatních usnesení sl. sněmem učiněných došla Nejvyššího schválení, a kterým se nedostalo Nejvyššího schválení.

Landtagssekretär Höhm (liest): Von den Seitens des h. Landtages beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gefaßten Beschlüssen haben die Allerhöchste Sanktion erlangt:

Der Gesetzentwurf, betreffend die Erteilung des Öffentlichkeitsrechtes an das Bezirkskrankenhaus in Friedland;

der Landtagsbeschluß, mit welchem die Einhebung eines Zuschlages von 55 h zu jeder Krone der im Königreiche Böhmen für das J. 1902 vorgeschriebenen direkten Steuern mit Ausnahme der Personaleinkommensteuer bewilligt wurde;

der Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung des § 7 Punkt 59 und Punkt 73 der Landtagswahlordnung für das Königreich Böhmen;

der Gesetzentwurf, betreffend die Ergänzung des § 79 und Abänderung des § 80 der Bauordnung für die kgl. Landeshauptstadt Prag sammt Vororten, sowie für die Städte Pilsen und Budweis;

der Gesetzentwurf, betreffend die Verbauung der Runfen und Zuflüsse des Rakonitzer Baches im Bezirke Pürgtitz;

der Gesetzentwurf womit der kgl. Hauptstadt Prag die Einhebung von Verzugszinsen für die im vorgeschriebenen Termine nicht eingezahlten Gemeinde- und Schulumlagen bewilligt wird;

der Gesetzentwurf, womit nähere Bestimmungen über die Verwendung der dem Königreiche Böhmen in Gemäßheit des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1901 R. -G. -B1. Nr. 62 überwiesenen Teile der Gebahrungsüberschüsse der gemeinschaftlichen Waisenkassen erlassen werden;

der Gesetzentwurf, womit der Stadtgemeinde Reichenberg die Bewilligung zur unentgeltlichen Abtretung mehrerer Gemeinderealitäten an das k. k. Aerar erteilt wird;

der Gesetzentwurf, betreffend die Entwässerung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Klappai;

der Gesetzentwurf, mit welchem die Wirksamkeit des Gesetzes vom 24. Juni 1898 L. -G. -Bl. Nr. 45, betreffend die Befreiung der mit dem Reichsgesetze vom 25. Oktober 1896 R. -G. -Bl. Nr. 220 eingeführten Personaleinkommensteuer von allen der Kompetenz der Landesgesetzgebung unterliegenden Zuschlägen verlängert wird;

der Gesetzentwurf, mit welchem mehrere Bestimmungen des Gesetzes vom 1. August 1898 L. -G. -Bl. Nr. 56, betreffend die Regulierung des Wolinkaflusses in der Gemeinde Wolin durch die Wassergenossenschaft daselbst abgeändert werden;

der Gesetzentwurf, betreffend die Erbauung von Talsperren im Quellgebiete der Görlitzer Neisse bei Reichenberg und Gablonz a. N.;

der Gesetzentwurf, betreffend die Wildbachverbauung und Regulierung des Přichowitzer und Jiner Baches im Bezirke Přestitz, Sowie auch die damit zusammenhängende Meliorierung von Grundstücken;

der Gesetzentwurf, womit § 3 des Gesetzes vom 27. Juli 1898 L. -G. -Bl. Nr. 48, betreffend die Wildbachverbauungen im Niederschlags- und Quellengebiete der Elbe im Bezirke Hohenelbe abgeändert wird;

der Gesetzentwurf, womit der Stadtgemeinde Reichenberg die Bewilligung zur Übernahme einer Bürgschaft für ein Darlehen des nordböhmischen Gewerbemuseums erteilt wird.

Die Allerhöchste Sanktion wurde nicht erteilt dem Gesetzentwurfe, betreffend die Einführung einer Landesauflage auf den Verbrauch von Bier.

Über diese Angelegenheit hat der Landesausschuß dem h. Landtage einen besonderen Bericht erstattet.

Z osnov zákonů, na nichž sl. sněm byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení:

Osnova zákona, kterým prohlašuje se okresní nemocnice ve Friedlandě za všeobecnou nemocnici veřejnou;

usnesení sněmu, kterým bylo povoleno vybírání zemské přirážky 55 h z každé koruny přímých dani zeměpanských v král. Českém pro rok 1902 předepsaných, vyjímaje osobní daň z příjmů;

osnova zákona, jenž se týče změny § 7, odst. 59 a 73. řádu volení do sněmu království Českého;

osnova zákona, týkajícího se doplnění § 79 a změny § 80 stavebního řádu pro král. hlav. město Prahu s předměstími jakož i pro města Plzeň a Budějovice;

osnova zákona, jenž se týče zahražení strží a přítoků potoka Rakovnického v okresu Křivoklátském;

osnova zákona, kterým povoluje se král. hlav. městu Praze vybírání úroků z prodlení z přirážek obecních a školních v předepsané lhůtě nezaplacených;

osnova zákona, kterým stanoví se bližší předpisy, jak upotřebiti se má části správních přebytků společných pokladen sirotčích, přidělených království Českému říšským zákonem ze dne 3. června 1901 č. 62. ř. z.;

osnova zákona, kterým se obci Liberecké uděluje povoleni k bezplatnému postoupení některých nemovitostí obecních c. k. eráru;

osnova zákona, jenž se týče odvodnění pozemků vodním družstvem v Klapém;

osnova zákona, jímž prodlužuje se působnost zákona ze dne 24. června 1898 č. 45. z. z. o osvobozeni osobní daně z příjmů, zavedené zákonem říšským ze dne 25. října 1896 o. 220 t. j. ode všech přirážek, pro něž příslušným jest zákonodárství zemské;

osnova zákona, kterýmž se změňují některá ustanovení zákona ze dne 1. srpna 1898 č. 58 z. z., jenž se týče upravení řeky Volyňky v obci Volyňské vodním družstvem tamtéž;

osnova zákona, jenž se týče zbudování přehrad údolních za účelem zřízení vodních nádržek v povodí Zhořelecké Nisy u Liberce a Jablonce n/N.;

osnova zákona, jenž se týče zahrazení bystřin a úpravy potoků Přichovického a Jinského v okresu Přestickém a meliorace pozemků s tím souvisící;

osnova zákona, kterým se mění § 3. zák ze dne 27. července 1898 zemsk. zák. č. 48, jenž se týče zahrazení bystřin v povodí pramenů Labe v okresu Vrchlabském;

osnova zákona, kterým obci Liberecké udílí se povolení ku převzetí rukojemství pro zápůjčku Severočeského průmyslového musea.

Nejvyššího schválení nedostalo se osnově zákona, týkajícího se zavedeni zemské dávky z piva.

O věci té výbor zemský podal sl. sněmu zvláštní zprávu.

Oberstlandmarschall. Das k. k. Bezirksgericht Postelberg hat mit Zuschrift vom 15. September mitgeteilt, daß es sein Ansuchen um Zustimmung des Landtages zur gerichtlichen Verfolgung des Herrn Landtagsabgeordneten Trautzl zurückziehe.

C. k. okr. soud v Postoloprtech sdělil připisem ze dne 10. září t. r., že béře zpět svou žádost ze dne 24. května 1902 za svolení sněmu k soudnímu stíhání p. poslance Trautzla.

Rovněž oznámil c. k. okr. soud v Trutnově, přípisem ze dne 11. října t. r., že béře zpět svou žádost ze dne 7. července 1902 za svolení sněmu k soudnímu stíhání p. posl. Kaspera.

Ebenso hat das k. k. Bezirksgericht Trautenau mit. Zuschrift vom 11. October angezeigt, daß es das Ansuchen um Zustimmung des Landtages zur gerichtlichen Verfolgung des Herrn Landtagsabgeordneten Kasper zurückziehe.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzuteilen, welche Druckschriften verteilt worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Poštou bylo dne 13. listopadu 1902 zasláno:

č. sn. 826, tisk CCCIII Návrh poslance Antonína Kaliny a soudruhů ve příčině podpory obci Stráži u Mirotic, stížené Živelními pohromami v r. 1902,

č. sn. 827, tisk CCCIV. Návrh posl. Stanislava Mayera a soudruhů ve příčině udělení státní a zemské podpory držitelům pozemků v obcích Dolním a Horním Poříčí okresu Horažďovického, krupobitím postiženým,

č. sn. 828, tisk CCCV. Návrh posl. Františka Blahovce a soudruhů ve příčině náhrady škod krupobitím obcím: Štěchovic, Volenice, Kladruby, Kalenice, Dolní i Horní Poříč, okres Strakonice,

č. sn. 829, tisk CCCVI. Návrh poslance Josefa Kováříka, Fr. Blahovce a soudruhů ve příčině poskytnuti státní a zemské podpory obcím v okresu klatovském a plánickém,

č. sn. 830, tisk CCCVI. Návrh poslance Františka Hovorky a soudruhů v příčině povodní postižené obce Krouné v okresu Vysokomýtském,

č. sn. 831, tisk CCCVIII. Návrh posl. Frant. Dostála a soudruhů na udělení vydatné státní a zemské podpory držitelům pozemků v následujících obcích okresu Poličského: Banín, Korouhev, Sádek, Rohozná, Polička, Staršov, Čes. Radiměř a Kamenec,

č. sn. 832, tisk CCCIX. Návrh posl. Alfonse Šťastného a soudruhů na udělení


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP